0x041a.ini Driver File Contents (tcm0006400e.exe)

ÿþ

[0x041a]

TITLE=Izaberite jezik za instalaciju

DESCRIPTION=Izaberite jezik za instalaciju sa donjeg izbornika.

REBOOTMESSAGE=Program za instalaciju mora ponovo pokrenuti vaa sustav kako bi dovraio konfiguriranje Windows Installer usluge. Pritisnite Da za ponovo pokretanje sada, ili Ne ako ponovo pokretanje planirate kasnije.

ONUPGRADE=Ovaj instalacijski program e provesti nadogradnju za '%s'. }elite li nastaviti?

LATERVERSIONINSTALLED=Novija ina
ica '%s' je ve instalirana na ovom stroju. Program za instalaciju se ne mo~e nastaviti.

OK=OK

Cancel=Odustani

Password=Zaporka:

Install=Instaliraj

Next=&Dalje >

1100=Greaka u inicijalizaciji programa za instalaciju

1101=%s

1102=%1 Program za instalaciju priprema %2 koji ce Vas voditi kroz postupak programa za instalaciju. Molim, pricekajte.

1103=Provjera inacice operativnog sustava

1104=Provjera inacice Windows(R) Installer

1105=Konfiguriranje Windows Installer

1106=Konfiguriranje %s

1107=Postupak instalacije je dovraio konfiguriranje Windows Installer na Vaaem sustavu. Za nastavak instalacije, potrebno je ponovo pokrenuti sustav. Molimo kliknite na Restart za ponovo pokretanje sustava.

1108=%s

1150=Instalacijski program je otkrio nekompatibilnu inacicu Windows. Molim, kliknite OK i ponovo pokrenite instalaciju na Windows 95, Windows NT 4.0 SP6, ili noviji

1151=Greaka kod upisa na privremenu lokaciju

1152=Greaka kod izdvajanja %s na privremenu lokaciju

1153=Greaka kod citanja datoteke za inicijalizaciju instalacije

1154=Installer nije pronaden u %s

1155=Datoteka %s nije pronadena

1156=Unutraanja greaka u Windows Installeru

1158=Greaka u postavljanju nizova. Provjerite da li su svi nizovi u Setup.ini va~eci.

1200=Ponovo pokreni

1603=Greaka kod instaliranja Windows Installer stroja. Datoteka koju treba zameniti je trenutno u upotrebi. Zatvorite sve aplikacije i pokuaajte ponovo.

1201=Za instalaciju je potrebno %lu KB slobodnog prostora na disku u %s. Molim, oslobodite neato prostora i pokuaajte ponovo

1202=Nemate dovoljno prava za dovraenje te instalacije za sve korisnike racunala. Prijavite se kao administrator i zatim ponovno pokuaajte tu instalaciju

1203=Parametri naredbenog retka:

1204=/L ID jezika

1205=/ S Sakrij dijalog za inicijalizaciju Za tihi mod koristite /S /v/qn.

1206=/V parametri za MsiExec.exe

1207=Windows(R) Installer %s pronaden. Ovo je starija inacica Windows(R) Installer. Kliknite OK za nastavak.

1208=ANSI kodna stranica za %s nije ukljucena u sistemu, pa stoga program za instalaciju ne mo~e biti pokrenut u odabranom jeziku. Pokrenite program za instalaciju i odaberite drugi jezik.

1210=Program za postavljanje zahtijeva Windows Installer ina
icu % ili viau za instaliranje Microsoft .NET Framework 2.0 ina
ice. Molim, instalirajte Windows Installer ina
icu % ili viau i pokuaajte ponovno.

1604=Ovaj program za instalaciju ne sadr~i modul Windows Installer (%s) potreban za instalaciju na ovaj operativni sustav.

1607=Nije moguce instalirati %s Scripting Runtime.

1608=Nije mogue stvoriti InstallDriver primjer, povratni kôd: %d

1609=Molim navedite lokaciju za spremanje instalacijskog paketa.

1611=Nije moguce izdvojiti datoteku %s.

1612=Izdvajanje datoteka.

1613=Preuzimanje datoteke %s.

1614=Doalo je do pogreake tijekom preuzimanja datoteke %s. `to ~elite uciniti?

1615=sat

1616=min

1617=sek

1618=MB

1619=KB

1620=/sek

1621=Nije uspjela provjera potpisa datoteke %s.

1622=Procijenjeno preostalo vrijeme:

1623=%d KB od %d KB preuzeto na

1624=Priprema za instalaciju...

1625=Potra~ite pomoc za ovu instalaciju.

1626=Pomoc

1627=Nije moguce spremiti datoteku: %s

1628=Dovraetak instalacije po skripti nije uspio.

1629=Neva~eci naredbeni redak.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Greaka u inicijalizaciji instalacijskog programa, nije uspjelo klonoranje postupka.

1635=Datoteka %s ve postoji. Da li ju ~elite zamijeniti?

1636=/P mod zaporke

1637=/A administracijska instalacija

1638=/J mod oglaaavanja

1639=/X mod deinstalacije

1640=/F mod popravka

1641=/B pohrani instalaciju lokalno

1642=Ne mo~e se provjeriti potpis. Trebate Internet Explorer 3.02 ili noviji dopunjen sa Authenticode.

1643=Instalacijski program zahtijeva noviju verziju WinInet.dll . Mo~da trebate Internet Explorer 3.02 ili noviji.

1644=Nemate dovoljno prava za dovraenje te instalacije za sve korisnike racunala. Prijavite se kao administrator i zatim ponovno pokuaajte tu instalaciju

1645=Greaka u instalaciji Microsoft(R) .NET Framework. Povratni kôd: %d

1646=%s kao opciju koristi Microsoft (R) .NET %s Framework. Da li ga ~elite instalirati sada?

1648=Instalacijski program je otkrio nekompatibilnu inacicu Windows. Molim, kliknite OK i ponovo pokrenite instalaciju na Windows 95, Windows NT 4.0 SP6, ili noviji

1649=%s u opciji koristi Visual J# Redistributable Package. }elite li ga sada instalirati? 

1650= (To e takoer instalirati .NET Framework.)

1651=Instalacijski program je uo
io nekompatibilnu ina
icu Windowsa. Molim kliknite OK i provjerite da sustav pokree Windows 2000 Service Pack 3 (ili kasnija ina
ica) prije ponovnog pokretanja instalacije

1652=%s zahtijeva da sljedee stavke budu instalirane na vaaem ra
unalu. Kliknite Install da pokrenete instalaciju zahtjevanih komponenti.

1653=Instaliranje %s

1654=}elite li otkazati program za instaliranje nakon ato je %s zavraio s instaliranjem?

1655=Datoteke potrebne za instalaciju %s nisu prona?ene. Instalacija ae sada stati. Ovo je vjerojatno zbog pogreake ili otkazanog preuzimanja.

1656=Instalacija %s nije uspjela. }elite li nastaviti s instaliranjem?

1657=Uspjeano

1658=Instaliranje

1659=U tijeku

1660=Instalirano

1661=Status

1662=Uvjet

1663=Neuspjeano

1664=Izvlaeenje

1665=Preuzimanje

1666=Presko
eno

1667=Instalacija %s nije uspjela. Program za instalaciju e se prekinuti.

1668=Instalacija %s zahtijeva gaaenje i ponovno pokretanje ra
unala. Pritisnite Da za ponovno pokretanje odmah ili Ne ako ~elite kasnije ponovno pokrenuti ra
unalo.

1669=%1 opcijski koristi %2. }elite li ga sad instalirati?

1670=Nemogue u
itati modul %s, kod pogreake: %d

1671=U
itavanje datoteke %2 od %3: %1

1700=Doalo je do pogreake kod pokretanja InstallScript stroja

1701=Nemogue izvui InstallScript datoteke za podraku stroja u privremenu lokaciju1702=Ova instalacija omoguuje instaliranje viae instanci proizvoda. Odaberite instancu koju ~elite instalirati, a potom kliknite na Next za nastavak:

1703=&Instalacija nove instance

1704=&Odr~avanje ili nadogradnja postojee instance

1705=Po zadanoj vrijednosti

1706=ID instance

1707=Naziv proizvoda

1708=Lokacija

1710=Ova instalacija omoguuje a~uriranje viae instanci proizvoda. Odaberite jednu od donjih opcija da odredite kako e a~uriranje biti implementirano, a potom kliknite na Next za nastavak.

1711=A~uriranje &svih postojeih instanci

1712=&A~uriranje postojee instance

1713=Za ovu instalaciju potreban je Windows Installer ina
ice 4.5 ili noviji. Sada izlazite iz Setup procedure.

1714=Dekompresija u tijeku[Languages]

0x0404=Kineski (tradicionalni)

0x0804=Kineski (pojednostavljeni)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.47