0x0418.ini Driver File Contents (tcm0006400e.exe)

ÿþ

[0x0418]

TITLE=Alegeci limba pentru Setup

DESCRIPTION=Selectaci limba pentru aceast instalare din opciunile de mai jos.

REBOOTMESSAGE=Programul de instalare trebuie s v restarteze sistemul pentru a încheia configurarea serviciului Windows Installer. Faceci clic pe Yes (Da) pentru a-l restarta acum sau pe No (Nu) dac dorici s îl restartaci mai tîrziu.

ONUPGRADE=Aceasta instalare va produce o upgradare a '%s'. Doriti sa continuati?

LATERVERSIONINSTALLED=O versiune ulterioara a '%s' este deja instalata pe acest aparat. Instalarea nu poate continua.

OK=OK

Cancel=Revocare

Password=Parola:

Install=Instalare

Next=&Urmtorul >

1100=Eroare inicializare Setup

1101=%s

1102=%1 Setup pregte_te vrjitorul %2 care v va ghida prin procesul de setare program. V rugm a_teptaci.

1103=Verificare versiune sistem de operare

1104=Verificare versiune Installer Windows(R)

1105=Configurare Installer Windows

1106=Configurare %s

1107=Setup a terminat configurarea Installer-ului Windows pe sistem. Sistemul trebuie s fie repornit pentru a continua instalarea. V rugm apsaci Restart pentru a reporni sistemul.

1108=%s

1150=Setup a detectat o versiune incompatibil de Windows. V rugm apsaci OK _i relansaci setup pe Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 sau mai nou

1151=Eroare la scrierea în locacia temporar

1152=Eroare la extragerea %s în locacia temporar

1153=Eroare la citirea fi_ierului de inicializare setup

1154=Installer-ul nu a fost gsit în %s

1155=Fi_ierul %s nu a fost gsit

1156=Eroare intern în Windows Installer

1158=Eroare la popularea _irurilor. Verificaci c toate _irurile din Setup.ini sunt valabile.

1200=Repornire

1603=Eroare la instalarea motorului Windows Installer. Un fi_ier care trebuie înlocuit poate fi în uz. Închideci toate aplicaciile _i încercaci înc o dat.

1201=Setup are nevoie de %lu Kocteci spaciu liber pe disc în %s. V rugm mai eliberaci ceva spaciu _i reîncercaci

1202=Nu aveci drepturi suficiente pentru a termina aceast instalare pentru toci utilizatorii acestei ma_ini. Intraci ca administrator _i reîncercaci aceast instalare

1203=Parametri linie de comand:

1204=/L ID limb

1205=/S Ascunde dialogul de inicializare. Pentru folosire în mod fr sunet use: /S /v/qn.

1206=/V parametri la MsiExec.exe

1207=A fost gsit Windows(R) Installer %s. Aceasta este o versiune mai veche Windows(R) Installer. Apsaci OK pentru a continua.

1208=pagina de cod ANSI pentru %s nu este instalat pe sistem _i de aceea nu se poate executa instalarea în limba selectat. Executaci instalarea _i selectaci alt limb.

1210=Instalarea solicit versiunea %s sau mai recent a Windows Installer pentru a instala Microsoft .NET Framework versiunea 2.0. V rugm s instalaci versiunea %s sau mai recent a Windows Installer _i încercaci înc o dat.

1604=Acest program setup nu concine motorul Windows Installer (%s) necesar pentru rularea instalrii pe acest sistem de operare.

1607=Nu se poate instala %s Scripting Runtime.

1608=Nu a fost posibil crearea secvencei InstallDriver, cod Return: %d

1609=Specificaci o locacie pentru salvarea pachetului de instalare.

1611=Nu se poate extrage fi_ierul %s.

1612=Extragere fi_iere.

1613=Descrcare fi_ier %s.

1614=A aprut o eroare în timpul descrcrii fi_ierului %s. Ce aci dori s faceci?

1615=ore

1616=min

1617=sec

1618=MB

1619=KB

1620=/sec

1621=Nu s-a reu_it verificarea semnturii fi_ierului %s.

1622=Timp rmas estimat:

1623=%d KB din %d KB descrcaci la 

1624=Pregtire pentru instalare...

1625=Ajutor pentru aceast instalare.

1626=Ajutor

1627=Nu se poate salva fi_ierul: %s

1628=Nu s-a reu_it finalizarea instalrii bazat pe script.

1629=Linie comand nevalabil.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Eroare Inicializare Instalare, nu s-a reu_it clonarea procesului.

1635=Fi_ierul %s deja exist. Dorici s îl înlocuici?

1636=/P mod parol

1637=/A instalare administrativ

1638=/J mod anuncare

1639=/X mod dezinstalare

1640=/F mod reparare

1641=/B instalare local a cache-ului

1642=Nu se poate verifica semntura. Aveci nevoie de Internet Explorer 3.02 sau mai recent cu actualizare Authenticode.

1643=Instalarea solicit o versiune mai recent a WinInet.dll. S-ar putea s fie nevoie s instalaci Internet Explorer 3.02 sau mai recent.

1644=Nu aveci drepturi suficiente pentru a termina aceast instalare pentru toci utilizatorii acestei ma_ini. Intraci ca administrator _i reîncercaci aceast instalare

1645=Eroare la instalarea Microsoft(R) .NET Framework. Cod returnat: %d

1646=%s Foloseste optional Microsoft (R) .NET %s Framework. Doriti sa il instalati acum?

1648=Setup a detectat o versiune incompatibil de Windows. V rugm apsaci OK _i relansaci setup pe Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 sau mai nou

1649=%s utilizeaza optional pachetul Visual J# Redistributable. Doriti sa il instalati acum? 

1650= (Aceasta va instala de asemenea .NET Framework.)

1651=Instalarea a detectat o versiune de Windows incompatibil. V rugm s faceci clic pe OK _i s verificaci dac sistemul cint ruleaz Windows 2000 Service Pack 3 (sau o versiune mai recent), înainte de a relansa instalarea

1652=%s necesit ca urmtoarele elemente s fie instalate pe computer. Apsaci pe Instalare pentru a începe instalarea acestor elemente solicitate.

1653=Se instaleaz %s

1654=Dorici s suspendaci instalarea dup ce %s a terminat instalarea?

1655=Fi_ierele pentru necesarul de instalare ale %s nu au putut fi gsite. Instalarea se va opri acum. Aceasta se datoreaz probabil unei descrcri e_uate sau întrerupte.

1656=Instalarea %s pare s fi e_uat. Dorici s continuaci instalarea?

1657=Reu_it

1658=Se instaleaz

1659=Se deruleaz

1660=Instalat

1661=Stare

1662=Cerinc

1663=E_uat

1664=Se extrage

1665=Se descarc

1666=Ignorat

1667=Instalarea %s a e_uat. Se închide aplicacia de instalare

1668=Pentru instalarea %s este necesar reinicializarea sistemului. Faceci clic pe Da pentru a reporni acum sau pe Nu pentru a reporni mai târziu.

1669=%1 utilizeaz opcional %2. Dorici s instalaci acum?

1670=Imposibil de încrcat modulul%s, Cod eroare: %d

1671=Se descarc fi_ierul %2 din %3: %1

1700=Eroare la inicializarea InstallScript

1701=Imposibil de extras fi_ierele suport pentru IstallScript în locacia temporar1702=Aceast sesiune de instalare v permite s instalaci mai multe instance ale produsului. Selectaci instanca pe care dorici s o instalaci, apoi apsaci pe Urmtorul pentru a continua.

1703=&Instalare instanc nou

1704=&Întrecinere sau upgrade pentru o instanc existent

1705=Implicit

1706=ID instanc

1707=Nume produs

1708=Locacie

1710=Aceast sesiune de instalare v permite s actualizaci mai multe instance ale produsului. Selectaci una dintre opciunile de mai jos pentru a specifica modul în care dorici s aplicaci aceast actualizare, apoi faceci clic pe Urmtorul pentru a continua.

1711=Actualizare &toate instancele existente

1712=&Actualizare instanc existent

1713=Aceast sesiune de instalare necesit Windows Installer versiunea 4.5 sau o versiune superioar. Programul de instalare se va închide.

1714=Decomprimare[Languages]

0x0404=Chineza (Traditionala)

0x0804=Chineza (Simplificata)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.53