0x041d.ini Driver File Contents (tcm0006400e.exe)

ÿþ

[0x041d]

TITLE=Välj installationsspråk

DESCRIPTION=Välj installationsspråk bland valen nedan.

REBOOTMESSAGE=Installationsprogrammet måste startas om för att slutföra konfigurationen av Windows Installer. Klicka på Ja för att starta om nu och Nej om du vill starta om senare.

ONUPGRADE=Installationsprogrammet uppgraderar '%s'. Vill du fortsätta?

LATERVERSIONINSTALLED=En senare version av '%s' finns redan installerad på den här maskinen. Det går inte att fortsätta installationen.

OK=OK

Cancel=Avbryt

Password=Lösenord:

Install=Installera

Next=&Nästa >

1100=Initieringsfel vid installationen

1101=%s

1102=%1 startar %2 som kommer att leda dig genom installationen. Vänta.

1103=Kontrollerar operativsystemversion

1104=Kontrollerar versionen av Windows(R) Installer

1105=Konfigurerar Windows Installer

1106=Konfigurerar %s

1107=Installationsprogrammet har konfigurerat Windows Installer på datorn. Om du vill fortsätta installationen måste datorn startas om. Starta om datorn genom att klicka på Starta om.

1108=%s

1150=En inkompatibel version av Windows har upptäckts. Klicka på OK och starta om installationen på Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 eller senare

1151=Ett fel uppstod vid skrivning till den temporära platsen

1152=Det uppstod ett fel när %s skulle extraheras till den temporära platsen.

1153=Ett fel uppstod vid läsning av initieringsfilen till installationsprogrammet.

1154=Installationsprogrammet finns inte i %s

1155=Filen %s finns inte

1156=Internt fel i Windows Installer

1158=Fel vid ifyllnad av strängar. Verifiera att alla strängar i Setup.ini är giltiga.

1200=Starta om

1603=Fel vid installation av installationsprogramets Windows-motor. En fil som måste ersättas används troligen. Stäng alla program och försök på nytt.

1201=Installationen kräver %lu kB diskutrymme i %s. Frigör minne och försök igen.

1202=Du har inte de åtkomsträttigheter som krävs för att kunna ändra installationen för alla användare. Logga på som administratör och försök att installera på nytt.

1203=Kommandoradsparametrar:

1204=/L språk-ID

1205=/S dölj initieringsdialogrutan. Använd för tyst läge: /S /v/qn.

1206=/V parametrar till MsiExec.exe

1207=Windows(R) Installer %s hittades. Det här är en äldre version av Windows(R) Installer. Klicka på OK om du vill fortsätta.

1208=ANSI-kodsida för %s har ej installerats i systemet och därför kan inte installationen ske på det valda språket. Kör installationen och välj ett annat språk.

1210=Installationen kräver Windows Installer version %s eller senare för att installera Microsoft .NET Framework version 2.0. Installera Windows Installer version %s eller senare och försök igen.

1604=Den här installationen saknar programmet till Windows Installer (%s) som behövs för att köra installationen på det här operativsystemet.

1607=Kunde inte installera %s Scripting Runtime.

1608=Det gick inte att skapa instans för InstallDriver, svarskod: %d

1609=Ange var installationspaketet ska sparas.

1611=Kunde inte extrahera filen %s.

1612=Extraherar filer.

1613=Hämtar hem filen %s.

1614=Det uppstod ett fel när du skulle hämta hem filen %s. Vad vill du göra?

1615=tim.

1616=min.

1617=sek.

1618=MB

1619=KB

1620=/sek.

1621=Kunde inte verifiera signaturen för fil %s.

1622=Beräknad återstående tid:

1623=%d KB av %d KB nedladdad vid

1624=Förbereder installation av...

1625=Få hjälp med den här installationen.

1626=Hjälp

1627=Kunde inte spara filen: %s

1628=Kunde inte slutföra scriptbaserad installation.

1629=Ogiltig kommandorad.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Initieringsfel vid installationen. Kunde ej kopiera processen.

1635=Filen %s finns redan. Vill du byta ut den?

1636=/P lösenordsläge

1637=/A administrativ installation

1638=/J annonsera-läge

1639=/X avinstallationsläge

1640=/F reparationsläge

1641=/B spara installation lokalt

1642=Kunde inte verifiera signaturen. Du måste ha Internet Explorer 3.02 eller senare med Authenticode-uppdatering.

1643=Installationsprogrammet kräver en senare version av WinInet.dll. Du kanske måste installera Internet Explorer 3.02 eller senare.

1644=Du har inte de åtkomsträttigheter som krävs för att kunna ändra installationen för alla användare. Logga på som administratör och försök att installera på nytt.

1645=Ett fel uppstod när Microsoft(R) .NET Framework installerades. Returkod: %d

1646=%s använder Microsoft (R) .NET %s Framework som tillval. Vill du installera det nu?

1648=En inkompatibel version av Windows har upptäckts. Klicka på OK och starta om installationen på Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 eller senare

1649=%s kan använda Visual J# Redistributable Package. Vill du installera det nu? 

1650= (Detta kommer även att installera .NET Framework.)

1651=Installationen har upptäckt en icke kompatibel version av Windows. Klicka på OK för att bekräfta att målsystemet kör Windows 2000 Service Pack (eller senare), innan installationen återstartas

1652=%s kräver att följande objekt är installerade på datorn. Klicka på Installera för att påbörja installationen av dem.

1653=Installerar %s

1654=Vill du avsluta installationen när %s har installerats klart?

1655=Filerna för installationsförutsättning %s hittades inte. Installationen avbryts. Detta beror förmodligen på en misslyckad eller avbruten hämtning.

1656=Installationen av %s verkar ha misslyckats. Vill du fortsätta installationen?

1657=Slutförd

1658=Installerar

1659=Väntar

1660=Installerat

1661=Status

1662=Förutsättning

1663=Misslyckad

1664=Extraherar

1665=Hämtar

1666=Ignorerad

1667=Installationen av %s misslyckades. Installationen avslutas.

1668=Installationen av %s kräver omstart. Klicka på Ja för att starta om nu och Nej om du vill starta om senare.

1669=%1 använder alternativt %2. Vill du installera det nu?

1670=Kunde inte läsa in modul %s, Felkod: %d

1671=Hämtar fil %2 av %3: %1

1700=Ett fel uppstod när InstallScript-motorn skulle initialiseras

1701=Kunde inte extrahera stödfiler för InstallScript-motor till tillfällig plats1702=Med den här installationen kan du installera flera instanser av produkten. Markera den instans du vill installera och klicka sedan på Nästa för att fortsätta:

1703=&Installera en ny instans

1704=&Underhåll eller uppgradera en befintlig instans

1705=Standard

1706=Instans-ID

1707=Produktnamn

1708=Plats

1710=Med den här installationen kan du korrigera flera instanser av produkten. Markera ett alternativ nedan för att ange hur du vill använda den här korrigeringen och klicka sedan på Nästa för att fortsätta.

1711=Korrigera &alla befintliga instanser

1712=&Korrigera en befintlig instans

1713=Den här installationen kräver Windows Installer version 4.5 eller senare. Installationsprogrammet avslutas nu.

1714=Expanderar[Languages]

0x0404=kinesiska (tradionell)

0x0804=kinesiska (förenklad)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.30