0x040e.ini Driver File Contents (tcm0006400e.exe)

ÿþ

[0x040e]

TITLE=A nyelv kiválasztása

DESCRIPTION=Válasszon egy nyelvet a telepítéshez az alábbiak közül.

REBOOTMESSAGE=A Windows Installer konfigurációs szolgáltatásának teljes végrehajtásához a telepítQ programnak újra kell indítania az operációs rendszert. Az Igen gombra kattintással az újraindítás azonnal megkezdQdik, ha az újraindítást késQbb kívánja végrehajtani, akkor kattintson a Nem gombra.

ONUPGRADE=Ez a telepítQ frissíteni fogja a következQt: '%s'. Folytatja?

LATERVERSIONINSTALLED='%s' korábbi verziója már telepítve van a számítógépen. A telepítés nem folytatható.

OK=OK

Cancel=Mégse

Password=Jelszó:

Install=Telepítés

Next=&KövetkezQ >

1100=Telepítés-inicializálási hiba

1101=%s

1102=A(z) %1 telepítQ elQkészíti az %2, amely végigvezeti önt a programtelepítés folyamatán. Várjon.

1103=Az operációs rendszer verziójának ellenQrzése

1104=A Windows(R) Installer verziójának ellenQrzése

1105=A Windows Installer beállítása

1106=Az %s beállítása

1107=A TelepítQ befejezte a Windows Installer beállítását a rendszeren. A telepítés folytatásához a rendszert újra kell indítani. Kattintson az Újraindítás gombra a rendszer újraindításához.

1108=%s

1150=A TelepítQ a Windows nem kompatíbilis verzióját érzékelte. Kattintson az OK gombra és indítsa újra a telepítQt Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 vagy újabb rendszeren.

1151=Hiba az ideiglenes könyvtárba való íráskor

1152=Hiba a(z) %s fájl ideiglenes könyvtárba való kibontásakor

1153=Hiba a telepítésinicializáló fájl olvasásakor

1154=Az Installer nem található a következQ helyen: %s

1155=A(z) %s fájl nem található

1156=BelsQ hiba a Windows Installerben

1158=Füzértelepítési hiba. EllenQrizze a Setup.ini füzéreinek érvényességét.

1200=Újraindítás

1603=Hiba történt a Windows Installer motor telepítése közben. ElképzelhetQ, hogy a lecserélendQ fájl használatban van. Zárjon be minden alkalmazást, majd próbálja újra.

1201=A TelepítQ %lu KB szabad lemezterületet igényel a következQ helyen: %s. szabadítson fel helyet, majd próbálja újra.

1202=Ön nem rendelkezik megfelelQ jogokkal ahhoz, hogy a telepítést a számítógép összes felhasználója számára elvégezze. Lépjen be rendszergazdaként, majd próbálkozzon újra a telepítéssel.

1203=A parancssor paraméterei:

1204=/L nyelv ID

1205=/S Az inicializáló párbeszédpanel elrejtése. Csendes módhoz használja: /S /v/qn.

1206=/V MsiExec.exe paraméterei

1207=A(z) %s Windows(R) Installert talátam meg. Ez a Windows(R) Installer régebbi verziója. A folytatáshoz kattintson az OK-ra.

1208=A(z) %s ANSI-kódlap nincs telepítve a rendszerre, ezért a telepítés nem futtatható a kívánt nyelven. Futtassa a telepítést, és válasszon más nyelvet.

1210=A TelepítQnek a Windows Installer %s vagy magasabb verziójára van szüksége a Microsoft .NET-keretrendszer 2.0 telepítéséhez. Telepítse a Windows Installer %s vagy magasabb verzióját, és próbálkozzon újra.

1604=Ez a telepítQ nem tartalmazza a Windows Installer engine (%s) alkalmazást, amely szükséges, ha erre az operációs rendszerre telepít.

1607=Az %s Scripting Runtime nem telepíthetQ.

1608=Nem sikerült létrehozni az InstallDriver példányt. Visszatérési kód: %d

1609=Adja meg a telepítési csomag mentésének kívánt helyét.

1611=A(z) %s fájl nem bontható ki.

1612=Fájlok kibontása.

1613=A(z) %s fájl letöltése.

1614=A(z) %s fájl letöltése során hiba történt. Hogyan folytatja?

1615=óra

1616=perc

1617=mp

1618=MB

1619=kB

1620=/mp

1621=Nem sikerült hitelesíteni a(z) %s fájl aláírását.

1622=Becsült hátralévQ idQ:

1623=%d KB letöltve (összesen %d KB):

1624=ElQkészítés a telepítésre...

1625=Súgó a telepítéshez.

1626=Súgó

1627=A(z) %s fájl nem menthetQ.

1628=A forgatókönyv alapú telepítés sikertelen.

1629=Érvénytelen parancssor.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=A telepítés inicializálásakor hiba történt: nem sikerült hasonmást készíteni a folyamathoz.

1635=%s fájl már létezik. Lecseréli?

1636=/P jelszóüzemmód

1637=/A rendszergazdai telepítés

1638=/J hirdetési üzemmód

1639=/X eltávolítási üzemmód

1640=/F helyreállítási üzemmód

1641=/B helyi gyorsítótár-telepítés

1642=Az aláírás nem ellenQrizhetQ. Internet Explorer 3.02 vagy újabb szükséges Authenticode-frissítéssel.

1643=A TelepítQnek a WinInet.dll újabb verziójára van szüksége. Szükség lehet az Internet Explorer 3.02 vagy újabb telepítésére.

1644=Ön nem rendelkezik megfelelQ jogokkal ahhoz, hogy a telepítést a számítógép összes felhasználója számára elvégezze. Lépjen be rendszergazdaként, majd próbálkozzon újra a telepítéssel.

1645=Hiba a Microsoft(R) .NET Framework telepítésekor. Visszatérési kód: %d

1646=%s opcionálisan a Microsoft (R) .NET %s Framework programot használja. Szeretné most telepíteni?

1648=A TelepítQ a Windows nem kompatíbilis verzióját érzékelte. Kattintson az OK gombra és indítsa újra a telepítQt Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 vagy újabb rendszeren.

1649=%s opcionálisan használja a Vizuális J# Újraelosztható Csomagot [Visual J# Redistributable Package]. Kívánja most telepíteni?

1650= (Ez az eljárás a .NET Framework lehetQséget is telepíti.)

1651=A telepítQ nem kompatibilis Windows-verziót észlelt. Kattintson az OK gombra, és a telepítés újraindítása elQtt ellenQrizze, hogy a célrendszeren Windows 2000 Service Pack 3 vagy újabb rendszer fut-e.

1652=%s a következQ tételek telepítését igényli a számítógépre. Kattintson a Telepítés-re a követelmények telepítéséhez.

1653=%s telepítése

1654=Le kívánja állítani a telepítést a(z) %s telepítésének befejezése után?

1655=A(z) %s összetevo fájljai nem találhatók. A telepítés leáll. Ez feltehetoen sikertelen vagy megszakított letöltés következménye.

1656=%s telepítése nem sikerült. Folytatja a telepítést?

1657=Sikerült

1658=Telepítés

1659=Függo

1660=Telepített

1661=Állapot

1662=Elofeltétel

1663=Sikertelen

1664=Kibontás

1665=Letöltés

1666=Átugorva

1667=A(z) %s telepítése nem sikerült. A telepítQ kilép.

1668=A(z) %s telepítése újraindítást igényel. Ha most kívánja újraindítani a számítógépet, kattintson az Igen gombra. Ha késQbb, a Nem gombra kattintson.

1669=ElQfordulhat, hogy a(z) %1 használja a(z) %2 elemet. Kívánja most telepíteni?

1670=A(z) %s modul nem tölthetQ be, hibakód: %d

1671=%2 összesen %3 fájl letöltése: %1

1700=Hiba történt az InstallScript motor inicializálásakor

1701=Az InstallScript motor támogató fájljait nem lehet kibontani ideiglenes helyre1702=Ez a telepítés a termék több példánybeli telepítését teszi lehetQvé. Válassza ki a telepíteni kívánt példányt, majd kattintson a Tovább-ra a folytatáshoz:

1703=&Új példány telepítése

1704=&MeglevQ példány karbantartása vagy frissítése

1705=Alapértelmezett

1706=Példány azonosító

1707=Terméknév

1708=Hely

1710=A telepítés lehetQvé teszi a termék több példányának javítását. Válasszon ki egy tételt alább annak megadására, hogyan kívánja a javítást alkalmazni, majd kattintson a Tovább-ra a folytatáshoz.

1711=Minden &meglevQ példány javítása

1712=&Egy meglevQ példány javítása

1713=Ehhez a telepítéshez a Windows TelepítQ 4.5 vagy újabb verziója szükséges. A telepítQ most kilép.

1714=Kibontás[Languages]

0x0404=kínai (hagyományos)

0x0804=kínai (egyszerqsített)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.79