0x0424.ini Driver File Contents (Bluetooth_Broadcom_6.5.0.2002_W7x64_A.zip)

[0x0424]
TITLE=Izberite jezik za namestitev
DESCRIPTION=Iz naslednjega izbora izberite jezik za to namestitev.
REBOOTMESSAGE=Program za namešèanje mora ponovno zagnati sistem, da bi dokonèal konfiguriranje storitve Namestitvenega programa za Windows. Kliknite Da za ponovni zagon ali Ne, èe želite sistem zagnati pozneje.
ONUPGRADE=Ta nastavitev bo izvršila nadgradnjo '%s’. Ali želite nadaljevati? 
LATERVERSIONINSTALLED=Novejša razlièica '%s' je že nameštena v tem raèunalniku. Namestitveni program ne more nadaljevati.
OK=V redu
Cancel=Preklièi
1100=Napaka pri inicializaciji namestitve
1101=%s
1102=%s namestitev pripravlja èarovnika %s, ki vas bo vodil skozi namestitev programa. Poèakajte, prosim.
1103=Preverjam razlièico operacijskega sistema
1104=Preverjam razlièico Windows(R) namestitvenega programa
1105=Konfiguriram Windows namestitveni program
1106=Konfiguriram %s
1107=Namestitveni program je zakljuèil konfiguriranje Windows namestitvenega programa na vašem sistemu. Nadaljevanje namestitve zahteva vnovièen zagon sistema. Za vnovièen zagon sistema kliknite prosim Ponovno zaženi.
1108=%s
1150=Namestitveni program je odkril nezdružljivo razlièico Windows. Kliknite prosim V redu in ponovno zaženite namestitev Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 oz. novejši.
1151=Napaka pri zapisovanju v zaèasni imenik
1152=Napaka pri raztegovanju %s v zaèasni imenik
1153=Napaka pri branju namestitvene inicializacijske datoteke
1154=Namestitvenega programa ni mogoèe najti v %s
1155=Ne najdem datoteke %s
1156=Notranja napaka v Windows namestitvenem programu
1158=Napaka pri nalaganju nizov. Preverite ali so vsi nizi u Setup.ini veljavni.
1200=Ponovno zaženi
1603=Napaka med namešèanjem na napravi za namešèanje v sistemu Windows. Datoteka, ki jo je potrebno nadomestiti, je mogoèe v uporabi. Zaprite vse uporabniške programe in poskusite znova.
1201=Namestitev zahteva %lu KB praznega prostora na disku v %s. Zagotovite nekaj prostora in ponovno poizkusite
1202=Nimate zadostnih pooblastil za izvedbo te namestitve za vse uporabnike delovne postaje. Prijavite se kot skrbnik in poizkusite ponoviti namestitev
1203=Parametri ukazne vrstice:
1204=/L identifikacijska številka jezika
1205=/S Skrij zaèetni dialog. Za tiho verzijo uporabite: /S /v/qn.
1206=/V parametri za MsiExec.exe
1207=Iskanje Windows(R) namestitvenega programa %s je bilo uspešno. To je starejša razlicica Windows(R) namestitvenega programa. Za nadaljevanje kliknite V redu.
1208=ANSI kodna strana za %s ni naložena v sistemu in zato namestitev programa ni mogoèe zagnati v izbranome jeziku. Zaženite namestitev in izberite drugi jezik.
1604=Ta namestitveni program ne vsebuje Windows namestitvenega programa (%s), ki je potreben za izvedbo namestitve na ta operacijski sistem.
1607=Ni mogoèe namestiti %s Scripting Runtime.
1608=Ni mogoèe ustvariti izvoda InstallDriver, Vrnjena koda: %d
1609=Navedite naslov za shranjevanje paketa za namestitev.
1611=Ni mogoèe ekstrahirati datoteko %s.
1612=Ekstrahiranje datotek.
1613=Nalaganje datoteke %s.
1614=Med nalaganjem datoteke %s je prišlo do napake. Kaj Vam je na voljo?
1615=hr
1616=min
1617=sek
1618=MB
1619=KB
1620=/sek
1621=Ni bilo mogoèe overoviti podpisa datoteke %s.
1622=Ocena potrebnega èasa:
1623=%d KB od %d KB naloženo v
1624=Priprava za namestitev...
1625=Za tole namestitev potrebujete pomoè.
1626=Pomoè
1627=Ni mogoèe ohraniti datoteke: %s
1628=Ni bilo mogoèe dokonèati namestitev po skripti.
1629=Neveljavna ukazna vrstica.
1630=/UA<url to InstMsiA.exe>
1631=/UW<url to InstMsiW.exe>
1632=/UM<url to msi package>
1633=/US<url to IsScript.msi>
1634=Napaka pri inicijalizaciji namestitev, ni bilo mogoèe klonirati postopek.
1635=Datoteka %s že obstaja. Ali jo želite zamenjati?
1636=/P naèin gesla
1637=/A upravna namestitev
1638=/J naèin oglaševanja
1639=/X naèin deinstalacije
1640=/F naèin popravila
1641=/B namestitev lokalnega predpomnilnika
1642=Ne morem potrditi podpisa. Potrebujete Internet Explorer 3.02 ali boljšo verzijo z Authenticode update (Authenticode posodobitvijo).
1643=Za namestitev je potrebna novejša verzija WinInet.dll. Mogoèe boste morali namestiti Internet Explorer 3.02 ali novejšo verzijo.
1644=Nimate zadostnih pooblastil za izvedbo te namestitve za vse uporabnike delovne postaje. Prijavite se kot skrbnik in poizkusite ponoviti namestitev
1645=Napaka pri namešèanju Microsoft(R) .NET Framework. Povratna koda: %d
1646=%s opcijsko uporablja Microsoft (R) .NET %s Framework. Ali to želite namestiti sedaj? 
1648=Namestitveni program je odkril nezdružljivo razlièico Windows. Kliknite prosim V redu in ponovno zaženite namestitev Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 oz. novejši.
1649=%s možno rabi Visual J# Redistributable Package. Ali jo želite namestiti zdaj? 
1650= (To bo takoj instaliralo .NET 1.1 Framework.)
1651=Setup je odkril nezdružljivo razlièico Windows. Prosimo, kliknite OK in preverite ali se na ciljnem sistemu izvaja Windows 2000 Service Pack 3 (ali novejša razlièica), preden ponovno zaženete namešèanje.  
1652=%s zahteva namešèanje naslednjih komponent na vaš raèunalnik, preden namestite to aplikacijo. Kliknite OK za zaèetek namešèanja teh zahtev: 
1653=Namešèanje %s
1654=Ali bi želeli prekiniti namestitev po %s konèane namestitve?
1655=Ni datotek za namešèanje zahtev %s. Namešèanje se bo zdaj prekinilo. To je verjetno zaradi neuspešnega izvajanja prenosa ali preklicanega prenosa. 
1656=Pri namestitvi od %s je verjetno prišlo do napake. Ali želite nadaljevati namešèanje?
1657=Uspešno
1658=Namešèanje 
1659=Èakajoèi  
1660=Namešèen
1661=Stanje
1662=Zahteva
1663=Neuspešno 
1664=Izvleèenje
1665=Prenos

[Languages]
0x0404=kitajski (tradicionalni)
0x0804=kitajski poenostavljeni)
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.20