0005.txt Driver File Contents (KXDrv_6.3.0909_...D_Signed_EU.zip)

ÿþ

1001	An&o

1002	&Ne

1003	Ano (doporu
eno)

1004	&Zpt

1005	&Dalaí

1006	Zruait

1007	Dokon
i&t

1008	&Instalovat

1009	Akt&ualizovat

1010	Restartovat

1011	&PYijmout

1012	Odinsta&lovat

1013	VytvoYit

1014	Za&vYít

1015	O&K

1016	PYidat port...

1017	Konfigurovat

1018	Nastavení zaYízení

1019	Vae

1020	Pro&cházet1071	&Konec2050	Instala
ní program

2051	Odinstala
ní program2706	Sady softwaru byly odebrány. Restartujte po
íta
, aby byly odstranny zbývající soubory.6101	Poznámka

6102	Pou~itím nebo instalací softwaru a ovlada
o zaYízení, které jsou sou
ástí balení, souhlasíte, ~e se budete Yídit podmínkami a ujednáními této licen
ní smlouvy.

6103	Zobrazit licen
ní smlouvu

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.98