0015.txt Driver File Contents (KXDrv_6.3.0909_...D_Signed_EU.zip)

ÿþ

1001	%s- Kreator instalacji drukarki

1002	Kreator skBadników opcjonalnych

1003	%s- Kreator skBadników opcjonalnych: Zapraszamy

1004	Ten kreator pomaga w zainstalowaniu opcjonalnych skBadników systemu druku dla sterownika %s.

1005	Ten kreator pomaga w zainstalowaniu opcjonalnych skBadników systemu druku dla sterownika drukarki.

1006	ZakoD&cz

1007	< &Wstecz

1008	&Dalej >

1009	&Anuluj

1010	Za&instaluj

1011	Wybierz skBadniki

1012	Wybierz opcjonalne skBadniki do zainstalowania.

1013	SkBadniki

1014	Opis

1015	Czy na pewno chcesz anulowa?

1016	Tak

1017	Nie

1018	Trwa Badowanie...

1019	Ostrze|enie

1020	Prze&gldaj

1021	Zaznacz wszystko

1022	Wyczy[ wszystko1031	Wybierz drukark

1032	Wybierz drukark, której ma dotyczy instalacja skBadników opcjonalnych.

1033	Drukarka

1034	Wybrano elementów: %d

1035	Nie wybrano elementów

1036	Wspólne skBadniki

1037	Brak dostpnych opcji

1040	ZakoDcz

1041	Stan

1051	Przetwarzanie...

1052	Instalowanie...

1053	UkoDczono

1054	Nie powiodBo si1061	Instalacja USB

1062	Typowe profile

1063	Dopasowanie kolorów

1064	Czcionki TrueType

1065	ModuBy typu plug-in

1066	ObsBuga PANTONE

1067	ModuB Pomocy1500	Net Manager

1501	Integracji sterowników z Net Manager

1502	Dopasowanie kolorów

1503	Profile kolorów ICM umo|liwiajce dokBadne zarzdzanie kolorami1648	Zaznacz wszystko

1650	UsuD zaznaczenie wszystkich2011	Wybierz obsBug PANTONE

2012	Pliki oprogramowania do obsBugi dopasowania kolorów PANTONE.

2013	Aplikacje3011	Wybierz typowe profile

3012	Wstpnie zdefiniowane ustawienia wydruku do typowych zastosowaD.

3013	Profil

3014	Opis4011	Wybierz moduBy typu plug-in

4012	Wybierz opcjonalne skBadniki do zainstalowania.

4013	ModuB

4014	Opis5011	Wybierz moduBy Pomocy

5012	ModuBy Pomocy wy[wietlane w dodatkowych jzykach.

5013	ModuB Pomocy

5014	

5015	ModuB pomocy napisany w jzyku: %s5111	Wybierz ustawienia urzdzenia

5112	Pocztkowe ustawienia sterownika, które mo|na zmieni po instalacji.

5113	Ustawienie

5114	Opis

5121	Zastosowanie zabezpieczajcego znaku wodnego spowoduje nieznaczne zwikszenie zu|ycia toneru.6000	Potwierdz ustawienia

6001	Wybrano nastpujce ustawienia skBadników opcjonalnych:

6002	Aby rozpocz instalacj, kliknij przycisk Zainstaluj.

6003	Instalacja skBadników drukarki zostaBa ukoDczona.

6004	DziaBanie Kreatora skBadników opcjonalnych zostaBo pomy[lnie zakoDczone

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.90