Lot4_Hungarian.txt Driver File Contents (KXDrv_6.3.0909_...D_Signed_EU.zip)

ÿþ[Setup]

Title = ErQforrás- és energiatakarékosság[ErQforrások megóvása]

ErQforrások megóvása - kiadvány

<br>

Az erdQk által biztosított erQforrások megQrzése és fenntartható 

felhasználása érdekében javasoljuk, hogy újrahasznosított 

vagy a környezetvédelmi kezdeményezések által jóváhagyott vagy elismert 

környezetvédelmi jelöléssel ellátott, az EN 12281:2002*1 vagy ezzel 

egyenértékq minQségi szabványt teljesítQ új papírt használjon.

<br>

A készülék a 64 g/m^2 papírra történQ nyomtatást is támogatja. Az ilyen, 

kevesebb nyersanyagot tartalmazó papír használatával az erdQk által 

biztosított erQforrások további megóvására van lehetQség.

<br>

*1: EN12281:2002 Nyomtató- és üzleti felhasználású papír - A száraz festékes 

képalkotási folyamatokhoz alkalmazott másolópapírokkal szembeni követelmények 

<br>[Energiahatékonyság]

Energiahatékonyság - Energy Star (ENERGY STAR®) program

<br>

A ENERGY STAR® egy önkéntes energiahatékonysági program, amelynek célja a 

nagy energiahatékonyságú termékek használatának elQsegítése a globális 

felmelegedés elkerülése érdekében. Az ENERGY STAR® minQsítésq termékek 

vásárlásával a vásárlók segítenek az üvegház hatású gázok termék használata 

során történQ kibocsátásának és a kapcsolódó költségek csökkentésében.

<br>[Kétoldalas nyomtatás]

A Kétoldalas nyomtatás környezetvédelmi elQnyei

<br>

A kétoldalas üzemmódban történQ nyomtatás csökkenti a papírfelhasználást, 

és hozzájárul az erdQk által biztosított erQforrások megQrzéséhez. A kétoldalas 

üzemmód emellett csökkenti a megvásárolni szükséges papír mennyiségét, ezáltal 

csökkenti a költségeket. A kétoldalas nyomtatásra képes készülékeket javasolt 

alapértelmezésben kétoldalas üzemmód használatára állítani.

<br>[Energiagazdálkodás]

Az Energiagazdálkodás környezetvédelmi elQnyei

<br>

A tétlen állapotban való energiafogyasztás csökkentése érdekében a 

készülék olyan energiagazdálkodási funkcióval rendelkezik, amely 

energiatakarékos üzemmódra vált, ha a készüléket egy bizonyos idQn 

keresztül nem használják. Bár az ÜZEMKÉSZ állapotba való visszatérés 

egy kis idQt vesz igénybe a készülék számára, jelentQs energiamegtakarítás 

érhetQ el. Javasolt a készüléket alapértelmezett aktiválási idQre állított 

energiatakarékos üzemmód mellett használni.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.41