Lot4_Danish.txt Driver File Contents (KXDrv_6.3.0909_...D_Signed_EU.zip)

ÿþ[Setup]

Title = Ressource- og energibesparelse[Ressourcebesparelse]

Ressourcebesparelse - Papir

<br>

Til bevarelse og bæredygtig brug af skovressourcer anbefales det, 

at der anvendes genbrugt eller nyt papir, der er certificeret i 

henhold til miljøforvaltningsinitiativer eller er mærket med 

anerkendte økomørker, som opfylder EN 12281:2002*1, eller af 

tilsvarende kvalitet.

<br>

Maskinen understøtter også udskrivning på 64 g/m^2-papir. Brug af 

papir, der indeholder færre råmaterialer, kan medvirke til yderligere 

besparelse af skovressourcer.

<br>

*1: EN12281:2002  Udskrivning og virksomhedspapir - Krav til kopipapir 

til billedbehandlingsprocesser med tør toner 

<br>[Energieffektivitet]

Energieffektivitet - Energy Star-programmet (ENERGY STAR®)

<br>

ENERGY STAR® er et frivilligt energibesparelsesprogram, der har til 

formål at udvikle og fremme brugen af produkter med høj energieffektivitet 

for at forhindre global opvarmning. Ved at købe ENERGY STAR®-kvalificerede 

produkter kan kunden hjælpe med til at reducere emissionen af drivhusgasser 

under brugen af produktet samt reducere energirelaterede omkostninger.

<br>[Dupleks udskrivning]

Miljømæssige fordele ved  Dupleks udskrivning 

<br>

Udskrivning i duplekstilstand reducerer papirforbruget og er med til 

at bevare skovressourcerne. Duplekstilstand reducerer også mængden 

af papir, der skal købes, og dermed omkostningerne. Det anbefales at 

indstille maskiner, der kan foretage dupleksudskrivning, til 

duplekstilstand som standard.

<br>[Strømstyring]

Miljømæssige fordele ved  Strømstyring 

<br>

For at reducere strømforbruget ved tomgang er maskinen udstyret med en 

strømstyringsfunktion, der automatisk aktiverer energibesparelsestilstanden, 

når den ikke anvendes i en vis tidsperiode. Selvom det tager noget tid, før 

maskinen vender tilbage til READY-tilstanden, når den er energibesparelsestilstand, 

er det muligt at reducere energiforbruget mærkbart. Det anbefales, at maskinen 

anvendes med aktiveringstiden for energibesparelsestilstand indstillet til 

standardindstillingen.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.08