001d.txt Driver File Contents (KXDrv_6.3.0909_...D_Signed_EU.zip)

ÿþ

1001	&Ja

1002	N&ej

1003	Ja (rekommenderas)

1004	&Tillbaka

1005	&Nästa

1006	Avbryt

1007	Slut&för

1008	&Installera

1009	&Uppgradera

1010	Starta om

1011	&Acceptera

1012	A&vinstallera

1013	Skapa

1014	Stän&g

1015	OK

1016	Lägg till port...

1017	Konfigurera

1018	Enhetsinställningar

1019	Alla

1020	&Bläddra

1021	Markera alla

1022	Rensa alla

1023	Installera nu

1024	Kräver %s

1025	Öpp&na

1026	Uppgradera nu

1027	Avinstallera nu

1028	Kör nu

1029	Laddar...

1030	Börja nu

1031	Installerad

1032	Kan uppgraderas

1033	Format

1034	Uppdatera

1035	Information

1036	Avvaktar installation

1037	Installerar...

1038	Avinstallerar...

1039	Misslyckades

1040	Avsluta

1041	Tillbaka till början

1042	Borttagen

1043	Tar bort...

1044	Avvaktar avinstallation

1045	Avvaktar avinstallation

1046	Uppgraderar...

1047	Avvaktar uppgradering

1048	Uppgraderad

1049	En senare version finns redan installerad.

1050	Produkter

1051	Dokumentation

1052	Om

1053	Språk

1054	Egenskaper

1055	Sök drivrutiner

1056	&Kör

1057	Radera sökning

1058	Installerad version

1059	Ta bort

1060	Aktivera dubbelsidig

1061	Tillåt statusövervakare

1062	Meddela när utskriften är slutförd

1063	Aktivera händelsemeddelande

1071	A&vsluta

1072	Detaljer

1073	Produkter

1074	Detalj

1075	%s Egenskaper

1076	Anpassa

1077	Redigera

1078	Visa

1079	Återställa

1080	ta bort

1081	redigera

1082	Ta bort

1083	Browse

1085	Packaging& 

1086	Packaged

1087	Waiting to package.

1088	%s och %s

1101	Kopierar filer

1102	Tar bort filer

1103	Skapar registerposter

1104	Tar bort registerposter

1105	Skapar genvägar

1106	Tar bort genvägar

1107	Skapar avinstallationsinformation

1108	Tar bort avinstallationsinformation

1109	Utför

1110	Verifierar

1111	Avinstallation väntar

1112	Skapa information om enheten& 

1113	Installera enheten& 

1114	Ta bort enheten& 

1115	Installera drivrutinen& 

1116	Ta bort drivrutinen& 

1401	

1402	Välj de program och tjänster som du vill installera på den här datorn.

1403	Produkter att uppgradera

1404	Välj de program och tjänster som du vill uppgradera på den här datorn.

1421	Välj ett alternativ att ändra eller granska.

1422	Stäng %s för att fortsätta.

1423	Avsluta %s för att fortsätta.

1501	Installera enheter och verktyg

1502	Flytta objekten till listan Produkter att installera.

1503	Enheter

1504	Drivrutiner

1505	Verktyg

1506	Produkter att installera

1507	%d objekt

1508	%d av %d enheter markerade

1509	%d drivrutiner

1510	%d verktyg

1511	%d objekt

1512	%d av %d enheter markerade

1513	%d drivrutin

1514	%d verktyg

1515	Drivrutin

1516	Verktyg

1517	Använd värdnamnet som portnamn

1518	Värdnamn

1530	Markera den enhet som du vill lägga till.

1531	

1532	Markera de funktioner som du vill använda med enheten.

1533	

1534	%d enheter

1535	%d enhet

1550	Markera ett verktyg i listan och klicka på Kör.

1551	

1552	Snabbinstallation

1553	Anpassad installation

1554	Underhåll

1555	Dokument

1556	Avinstallera

1557	Uppgradera

1558	Lägg till en enhet och dess standarddrivrutiner

1559	Lägg till flera enheter och utskriftsverktyg

1560	Kör verktygsprogram

1561	Läs manualer och readme-filer

1562	Ta bort enheter, drivrutiner och verktyg

1563	Lägg till nya versioner av drivrutiner och verktyg

1600	Enhet

1601	Drivrutin

1602	Beskrivning

1603	Detaljer

1604	Version

1605	Namn

1630	Uppdatera

1631	Uppdatera enhetslistan

1632	Växla till symbolvy

1633	Växla till listvy

1634	Ändra utseende på enhetslistan.

1635	Serienummer: %s

1636	Lägg till anpassad enhet

1637	Lägg till enhet i installationslistan

1638	Flytta till listan Produkter att installera.

1639	Lägg till enheter i listan med pilarna eller genom att dubbelklicka på enheten.

1640	Lägg till drivrutin till en enhet i installationslistan

1641	Drivrutinen används för markerade enheter i listan Produkter att installera.

1642	Flytta till listan Produkter att installera

1643	Klicka på pilen eller dubbelklicka för att lägga till objektet i listan.

1644	Ta bort

1645	Ta bort objekt från listan Produkter att installera.

1646	Ta bort alla

1647	Ta bort alla objekt från listan Produkter att installera.

1648	Markera alla

1649	Markera alla tillgängliga enheter.

1650	Avmarkera alla

1651	Rensa markering.

1652	Värdnamn : %s

1653	Sök efter en enhet enligt modellnamn eller IP-adress

1654	Lägg till en drivrutin till den här enheten

1655	Sök modell, IP-adress, värdnamn eller USB-port.

1656	Kommunikationsinställningar

1657	Ändra läs forumets namn:

1658	Ange nätverksinställningar

1659	Ange %s

1660	Endast följande tecken tillåts:

1661	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789'!#$%&()+,-.;=@[]^_`{}~:\/|\"<>?* <space>

1662	Återställ till standard

1663	Kommunikationsinställningar1680	Lägg till enhet i listan Produkter att installera

1681	Lägg till drivrutin till enhet

1682	Lägg till drivrutin till alla enheter

1683	Lägg till verktyg i listan Produkter att installera

1684	Lägg till enheter för produkter i installationslistan

1685	Lägg till drivrutiner för enhet

1686	Lägg till drivrutiner för alla enheter

1687	Lägg till verktyg för produkter i installationslistan

1688	Klicka på pilen, dra eller dubbelklicka för att lägga till posten i listan.

2050	Installerare

2051	Avinstallerare

2052	Är du säker på att du vill avsluta installationsprogrammet?

2053	%s Konfiguration

2054	

2055	v%s

2057	Avinstallera

2058	Uppgradera

2059	Är du säker på att du vill avsluta installationsprogrammet?

2060	Detta operativsystem stöds inte. I  produktbeskrivningen finns en förteckning över de system som stöds.

2061	Vill du avsluta?

2104	OBS: Installationsprogrammet kräver administratörsrättigheter. Logga in som administratör och försök igen.

2121	Enheter

2122	Markera en enhet att installera

2123	Modell

2124	Välj enhet att installera:

2125	Du måste lägga till en drivrutin till den här enheten för att använda den.

2126	Det går inte att anpassa det här objektet.

2130	Skivarport

2131	Välj porten som är ansluten till enheten:

2132	Portnamn

2133	Beskrivning

2134	Markera eller lägg till porten som är ansluten till enheten.

2201	Hantera produkter

2203	Lägg till %s till den här datorn.

2204	Tillämpa uppdateringar.

2205	Ta bort valda %s-funktioner.

2210	Visa dokumentation

2211	Markera en användarmanual eller ett referensdokument och klicka på Öppna. Det krävs Adobe Acrobat Reader 8.0 eller högre för att visa filerna.

2212	Det finns inget installerat program som kan öppna %s-filer. Installera ett program som kan öppna den här filtypen och försök igen.

2220	Markera de produkter du vill avinstallera

2221	Om du avinstallerar en drivrutin kommer de enheter som använder den drivrutinen också att tas bort.

2241	Installerar...

2242	Programvaran installeras.

2243	Klar

2244	Programvaran är klar att användas.

2245	Starta om datorn

2246	Omstart

2247	Du måste starta om datorn för att slutföra installationen.

2248	Installationen kunde inte slutföras.

2251	Avinstallerar...

2252	Programvaran avinstalleras.

2253	Klar

2254	Programvaran har tagits bort

2255	Du måste starta om datorn för att slutföra installationen.

2256	Avinstallationen kunde inte slutföras.

2261	Uppgraderar...

2262	Programvaran uppgraderas.

2263	Klar

2264	Programvaran har uppgraderats.

2265	Du måste starta om datorn för att slutföra uppgraderingen.

2266	Uppgraderingen kunde inte slutföras.

2270	Your software is being packaged.

2271	Compressing the package.

2272	Your package is ready to use.

2273	The packaging did not complete successfully.

2274	Destination

2275	Select a folder to save the package.

2276	Package name:

2300	Drivrutiner kan enbart läggas till enheter.

2301	%s har redan lagts till till enheten %s.

2302	%s kan inte läggas till enheten %s med den valda anslutningstypen. Välj en annan drivrutin.

2303	Enheten %s har inte stöd för %s.

2304	Skrivarnamnet finns redan. Välj något annat namn.

2305	Delningsnamn finns redan. Välj något annat namn.

2306	En annan enhet är redan inställd som standardskrivare. Vill du skriva över den inställningen med den aktuella enheten?

2307	Drivrutinerna läggs enbart till kompatibla enheter. Vill du fortsätta?

2320	Konfigurationen har upptäckt att följande förutsättningar saknas.

2321	Följande förutsättning är obligatorisk:

2322	Krav uppfylls inte

2323	Installationen har upptäckt att följande obligatoriska program inte installerats:

2324	Installera de nödvändiga systemkomponenterna och kör installationsprogrammet igen.

3001	Skriv ut testsida

6101	Anmärkning

6102	Genom att använda eller installera enhetsdrivrutiner och -programvara som finns i paketet samtycker du till att efterleva villkor och bestämmelser i licensavtalet.

6103	Visa licensavtalet

6104	En printservermiljö har upptäckts.

6105	Avinstallera befintlig driver på klientdatorn innan den nya installeras.

6106	Det rekommenderas inte att uppgradera delade drivrutiner i en klientservermiljö med denna installationsfil.

6107	Använd borttagningsverktyget för drivrutiner.

6108	Se det länkade dokumentet för ytterligare information.

8010	Det gick inte att installera USB PnP. Försök igen.

8011	Installationsprogrammet har upptäckt en pågående PnP-händelse. Försök igen senare.

8012	USB-anslutning har avbrutits. Koppla från enheten och försök igen.

8013	Hittade inga enheter. Anslut skrivaren till en USB-enhet eller till ett nätverk och klicka sedan på Starta om för att söka på nytt.

8014	Enbart %d enheter tillåts för varje installation.

8015	Enbart %d drivrutiner tillåts per uppgradering.

9000	Visa snabbutskriftsknapp

9001	Ange snabbutskriftsknappen som standard

9002	Göm andra knappar

9003	Ange basknappen som standard

10202	Radera användardata och inställningar

10203	Användardata och inställningar raderas. Vill du fortsätta? Eller?

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.60