0014.txt Driver File Contents (KXDrv_6.3.0909_...D_Signed_EU.zip)

ÿþ

1001	&Ja

1002	N&ei

1003	Ja (anbefales)

1004	&Tilbake

1005	&Neste

1006	Avbryt

1007	&Ferdig

1008	&Installer

1009	&Oppgrader

1010	Omstart

1011	&Godta

1012	A&vinstaller

1013	Opprett

1014	&Lukk

1015	OK

1016	Legg til port

1017	Konfigurer

1018	Enhetsinnstillinger

1019	Alle

1020	&Bla

1021	Velg Alle

1022	Fjern alle

1023	Installer nå

1024	Krever %s

1025	Åp&ne

1026	Oppgrader nå

1027	Avinstaller nå

1028	Kjør nå

1029	Laster inn...

1030	Start nå

1031	Installert

1032	Oppgraderbar

1033	Type

1034	Oppfrisk

1035	Informasjon

1036	Avventer installering

1037	Installerer...

1038	Avinstallerer...

1039	Mislykket

1040	Avslutt

1041	Tilbake til start

1042	Fjernet

1043	Fjerner...

1044	Avventer avinstallering

1045	Omstart av systemet er nødvendig

1046	Oppgraderer...

1047	Avventer oppgradering

1048	Oppgradert

1049	En nyere versjon er allerede installert.

1050	Produkter

1051	Dokumentasjon

1052	Om

1053	Språk

1054	Egenskaper

1055	Søk enheter

1056	&Kjør

1057	Tøm søk

1058	Installert versjon

1059	Fjern

1060	Aktiver tosidig

1061	Aktiver statusmonitor

1062	Varsle når utskriften er fullført

1063	Aktiver hendelsesvarsel

1071	&Avslutt

1072	Detaljer

1073	Produkter

1074	Detalj

1075	%s Egenskaper

1076	Tilpass

1077	Rediger

1078	Vis

1079	Tilbakestill

1080	slette

1081	redigere

1082	Slett

1083	Browse

1085	Packaging& 

1086	Packaged

1087	Waiting to package.

1088	%s og %s

1101	Kopierer filer

1102	Fjerner filer

1103	Oppretter registerinformasjon

1104	Fjerner registerinformasjon

1105	Oppretter snarveier

1106	Fjerner snarveier

1107	Oppretter informasjon om avinstallering

1108	Fjerner informasjon om avinstallering

1109	Utfører

1110	Bekrefter

1111	Ventende avinstallering

1112	Opprett enhetsinformasjon& 

1113	Installer enhet& 

1114	Fjern enhet& 

1115	Installer enhet& 

1116	Fjern driver& 

1401	

1402	Velg programmer og tjenester som skal installeres på datamaskinen.

1403	Produkter som kan oppgraderes

1404	Velg programmer og tjenester som skal oppgraderes på datamaskinen.

1421	Velg et alternativ som skal endres eller gjennomgås.

1422	For å fortsette, lukk %s.

1423	For å fortsette, avslutt %s.

1501	Installer enheter  og verktøy

1502	Flytt elementene til Produkter til Installer liste.

1503	Enheter

1504	Drivere

1505	Verktøy

1506	Produkter som kan installeres

1507	%d elementer

1508	%d av %d valgte enheter

1509	%d drivere

1510	%d verktøy

1511	%d elementer

1512	%d av %d valgte enheter

1513	%d drivere

1514	%d verktøy

1515	Drivere

1516	Verktøy

1517	Bruk vertsnavnet som portnavn

1518	Vertsnavn

1530	Velg

1531	

1532	Velg funksjonene du ønsker å bruke med denne enheten.

1533	

1534	%d enheter

1535	%d enhet

1550	Velg et verktøy fra listen og klikk Kjør.

1551	

1552	Express-installering

1553	Custom-installering

1554	Vedlikehold

1555	Dokumenter

1556	Avinstaller

1557	Oppgrader

1558	Legg til enkelt enhet med standarddrivere

1559	Legg til flere enheter og utskriftsverktøy

1560	Kjør verktøysprogrammer

1561	Led bruksanvisninger og Les meg-filer

1562	Fjern enheter, drivere og verktøy

1563	Legg til nye versjoner av drivere og verktøy

1600	Enhet

1601	Driver

1602	Beskrivelse

1603	Detaljer

1604	Versjon

1605	Navn

1630	Oppfrisk

1631	Oppdater enhetslisten

1632	Bytt til ikonvisning

1633	Bytt til listevisning

1634	Endre utseendet til enhetslisten.

1635	Serienummer: %s

1636	Legg til tilpasset enhet

1637	Legg til enhet til installasjonslisten

1638	Flytt til listen over produkter som skal installeres

1639	Legg til enheter i listen ved bruk av pilene, eller ved å dobbeltklikke på enheten.

1640	Legg til driver til en enhet i installasjonslisten

1641	Driveren vil bli brukt til de valgte enhetene i listen over produkter som skal installeres.

1642	Flytt til listen over produkter som skal installeres

1643	Klikk på pilen eller dobbeltklikk for å legge til enheten i listen.

1644	Fjern

1645	Fjern elementet fra listen over produkter som skal installeres.

1646	Fjern alle

1647	Fjern alle elementer fra listen over produkter som skal installeres.

1648	Velg alle

1649	Velg alle tilgjengelige enheter.

1650	Fravelg alle

1651	Slett utvalg.

1652	Vertsnavn : %s

1653	Søk etter enhet på modellnavn eller IP-adresse

1654	Legg til en driver for denne enheten

1655	Søk etter modell, IP-adresse, vertsnavn eller USB-port.

1656	Kommunikasjonsinnstillinger

1657	Endre navn på lesegruppe:

1658	Angi Nettverksinnstillinger

1659	Angi %s

1660	Kun følgende tegn er tillatt:

1661	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789'!#$%&()+,-.;=@[]^_`{}~:\/|\"<>?* <space>

1662	Tilbakestill til standard

1663	Kommunikasjonsinnstillinger1680	Legg til enheter til listen over produkter som skal installeres

1681	Legg til driver til enhet

1682	Legg til driver til alle enheter

1683	Legg til verktøy til listen over produkter som skal installeres

1684	Legg til enheter Produkter som skal innstalleres-listen

1685	Legg drivere til enheten

1686	Legg drivere til alle enheter

1687	Legger programmer til Produkter som skal installeres-listen

1688	Trykk på pilen, dra, eller dobbeltklikk for å legge elementet til listen.

2050	Installasjonsprogram

2051	Avinstallasjonsprogram

2052	Er du sikker på at du vil lukke installeringsprogrammet?

2053	%s Oppsett

2054	

2055	v%s

2057	Avinstaller

2058	Oppgrader

2059	Er du sikker på at du vil lukke installeringsprogrammet?

2060	Dette operativsystemet støttes ikke. Se produktmerknader for en liste over systemer som støttes.

2061	Vil du verkeleg avslutte?

2104	ADVARSEL: For å bruke denne installerer trengs administrator-rettigheter . Vennligst logg inn som en administrator og forsøk igjen.

2121	Enheter

2122	Velg en enhet du vil installere

2123	Modell

2124	Velg enheten som skal installeres:

2125	Du må legge til en driver for enheten for å bruke den.

2126	Du kan ikke tilpasse dette elementet.

2130	Skriverport

2131	Velg porten som er tilkoblet enheten din:

2132	Portnavn

2133	Beskrivelse

2134	Velg eller legg til porten som er koblet til enheten din.

2201	Administrer produkter

2203	Legg til %s på denne datamaskinen.

2204	Bruk oppdateringer.

2205	Fjern valgte %s funksjoner.

2210	Vis dokumentasjon

2211	Velg en bruksanvisning eller referansedokument og klikk Åpne. Adobe Acrobat Reader 8.0 eller høyere er nødvendig for å vise disse filene.

2212	Det er ikke installert et program som kan åpne %s-filer. Installer et program som kan åpne denne filtypen, og prøv på nytt.

2220	Velg produktene som skal avinstalleres

2221	Hvis du avinnstallerer en driver, fjernes også enhetene som bruker den driveren.

2241	Installerer...

2242	Programvaren installeres.

2243	Ferdig

2244	Programvaren er klar til bruk.

2245	Start datamaskinen på nytt

2246	Start på nytt

2247	Du må starte datamaskinen din på nytt for å fullføre installasjonen.

2248	Installasjonen lyktes ikke.

2251	Avinstallerer...

2252	Programvaren avinstalleres.

2253	Ferdig

2254	Programvaren er fjernet

2255	Du må starte datamaskinen din på nytt for å fullføre avinstallasjonen.

2256	Avinstallasjonen lyktes ikke.

2261	Oppgraderer...

2262	Programvaren oppgraderes.

2263	Ferdig

2264	Programvaren er oppgradert.

2265	Du må starte datamaskinen din på nytt for å fullføre oppgraderingen.

2266	Oppgraderingen lyktes ikke.

2270	Your software is being packaged.

2271	Compressing the package.

2272	Your package is ready to use.

2273	The packaging did not complete successfully.

2274	Destination

2275	Select a folder to save the package.

2276	Package name:

2300	Drivere kan kun legges til enheter.

2301	%s har allerede blitt lagt til %s-enheten.

2302	%s kan ikke legges til %s enheten med den valgte tilkoblingstypen. Velg en annen driver.

2303	%s-enheten støtter ikke %s.

2304	Skrivernavn eksisterer allerede. Vennligst bruk et annet navn.

2305	Delenavn eksisterer allerede. Vennligst bruk et annet navn.

2306	En annen enhet er allerede innstilt som standardskriver. Ønsker du å overstyre denne innstillingen med nåværende enhet?

2307	Driverne vil kun bli lagt til kompatible enheter. Ønsker du å fortsette.

2320	Oppsett har oppdaget at følgende forutsetninger ikke er oppfylt.

2321	Følgende forutsetning er nødvendig:

2322	Kravene er ikke oppfylt

2323	Oppsett har funnet at følgende nødvendige programmer ikke er installert:

2324	Installer de nødvendige systemkomponentene og kjør installereren på nytt.

3001	Skriv ut en testside

6101	Varsel

6102	Ved å bruke eller installere enhetsdriverne og programvaren som er inkludert i denne pakken, godtar du disse betingelsene i denne lisensavtalen.

6103	Vis lisensavtale

6104	Et printserver-miljø har blitt oppdaget.

6105	Avinstaller den eksisterende driveren på klient-PC-en før du installerer den nye driveren.

6106	Det anbefales ikke å oppgradere delte stasjoner i et klient/server-miljø med bruk av et installeringsprogram.

6107	Bruk stasjonens fjerningsverktøy.

6108	Du finner mer informasjon ved å følge koblingen.

8010	USB PnP installasjon mislykket. Vennligst forsøk igjen.

8011	Setup har oppdaget en pågående PnP-hendelse. Forsøk igjen senere.

8012	USB-tilkobling tapt. Vennligst koble til enheten og forsøk igjen.

8013	Ingen enheter ble funnet. Koble til skriveren din til en USB-enhet eller til et nettverk, og klikk deretter Oppdater for å starte på nytt.

8014	Bare %d enheter er tillatt per installasjon.

8015	Bare %d drivere er tillatt per oppgradering.

9000	Vis hurtigutskrifts-klaff

9001	Angi  hurtigutskrifts-klaff som standard

9002	Gjem andre klaffer

9003	Angi grunnklaffen som standard

10202	Slett brukerdata og -innstillinger

10203	Brukerdata og -innstillinger vil bli slettet. Ønsker du å fortsette?

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.69