0013.txt Driver File Contents (KXDrv_6.3.0909_...D_Signed_EU.zip)

ÿþ

1001	&Ja

1002	&Nee

1003	Ja (aanbevolen)

1004	V&orige

1005	&Volgende

1006	Annuleren

1007	Vol&tooien

1008	&Installeren

1009	&Bijwerken

1010	Herstarten

1011	&Accepteren

1012	Ver&wijderen

1013	Maken

1014	S&luiten

1015	OK

1016	Poort toevoegen...

1017	Configureren

1018	Apparaatinstellingen

1019	Alles

1020	Bla&deren

1021	Alles selecteren

1022	Alles wissen

1023	Nu installeren

1024	Vereist %s

1025	&Openen

1026	Nu bijwerken

1027	Nu verwijderen

1028	Nu uitvoeren

1029	Bezig met laden...

1030	Nu starten

1031	Geïnstalleerd

1032	Bijwerkbaar

1033	Type

1034	Vernieuwen

1035	Informatie

1036	Bezig met installeren. S.v.p. wachten

1037	Bezig met installeren...

1038	Bezig met verwijderen...

1039	Mislukt

1040	Afsluiten

1041	Terug naar start

1042	Verwijderd

1043	Bezig met verwijderen...

1044	Bezig met verwijderen. S.v.p. wachten

1045	Systeem dient opnieuw te worden gestart

1046	Bezig met upgraden...

1047	Bezig met bijwerken. S.v.p. wachten

1048	Bijgewerkt

1049	Er is al een nieuwere versie geïnstalleerd.

1050	Producten

1051	Documentatie

1052	Info

1053	Taal

1054	Eigenschappen

1055	Zoekapparaten

1056	Uitvoe&ren

1057	Zoekactie wissen

1058	Geïnstalleerde versie

1059	Verwijderen

1060	Duplex Inschakelen

1061	Statusmonitor inschakelen

1062	Waarschuw mij wanneer het afdrukken is voltooid

1063	Gebeurtenissenbericht inschakelen

1071	A&fsluiten

1072	Details

1073	Product

1074	Detail

1075	%s eigenschappen

1076	Aanpassen

1077	Bewerken

1078	Weergeven

1079	Resetten

1080	verwijderen

1081	bewerken

1082	Verwijderen

1083	Browse

1085	Packaging& 

1086	Packaged

1087	Waiting to package.

1088	%s en %s

1101	Bestanden kopiëren

1102	Bestanden verwijderen

1103	Registervermeldingen maken

1104	Registervermeldingen verwijderen

1105	Snelkoppelingen maken

1106	Snelkoppelingen verwijderen

1107	Gegevens voor verwijderen van installatie maken

1108	Gegevens voor verwijderen van installatie verwijderen

1109	Uitvoeren

1110	Controleren

1111	Verwijderen van installatie in behandeling

1112	Apparaatinformatie maken& 

1113	Apparaat installeren& 

1114	Apparaat verwijderen& 

1115	Stuurprogramma installeren& 

1116	Stuurprogramma verwijderen& 

1401	

1402	Selecteer de programma's en diensten die u op deze computer wilt installeren.

1403	Bij te werken producten

1404	Selecteer de programma's en diensten die u op deze computer wilt bijwerken.

1421	Selecteer een optie die u wilt wijzigen of controleren.

1422	Om door te gaan, sluit %s.

1423	Om door te gaan, sluit %s af.

1501	Apparaten en hulpprogramma's installeren

1502	Verplaats de items naar de lijst Te installeren producten.

1503	Apparaten

1504	Stuurprogramma's

1505	Hulpprogramma's

1506	Te installeren producten

1507	%d items

1508	%d van %d apparaten geselecteerd

1509	%d stuurprogramma's

1510	%d hulpprogramma's

1511	%d item

1512	%d van %d apparaten geselecteerd

1513	%d stuurprogramma

1514	%d hulpprogramma

1515	Stuurprogramma

1516	Hulpprogramma

1517	Hostnaam als poortnaam gebruiken

1518	Hostnaam

1530	Selecteer het apparaat dat u wilt toevoegen.

1531	

1532	Selecteer de functie die u met dit apparaat wilt gebruiken.

1533	

1534	%d apparaten

1535	%d apparaat

1550	Selecteer een gereedschap uit de lijst en klik op Uitvoeren.

1551	

1552	Snel installeren

1553	Aangepast installeren

1554	Onderhoud

1555	Documenten

1556	Verwijderen

1557	Bijwerken

1558	Voeg een enkel apparaat en de standaard stuurprogramma's ervan toe

1559	Meerdere apparaten en afdrukhulpprogramma's toevogen

1560	Hulpprogramma's utivoeren

1561	Handleidingen en leesmij-bestanden lezen

1562	Apparaten, stuur- en hulpprogramma's verwijderen

1563	Nieuwe versies van stuur- en hulpprogramma's toevoegen

1600	Apparaat

1601	Stuurprogramma

1602	Beschrijving

1603	Details

1604	Versie

1605	Naam

1630	Vernieuwen

1631	De apparatenlijst bijwerken

1632	Naar pictogramweergave omschakelen

1633	Naar lijstweergave omschakelen

1634	Het uiterlijk van de apparatenlijst wijzigen.

1635	Serienummer: %s

1636	Aangepast apparaat toevoegen

1637	Apparaat aan de installatielijst toevoegen

1638	Producten naar de installatielijst verplaatsen

1639	Voeg apparaten toe aan de lijst door de pijlen te gebruiken of door op het apparaat te dubbelklikken.

1640	Stuurprogramma toevoegen aan een apparaat in de installatielijst

1641	Het stuurprogramma zal worden gebruikt voor de geselecteerde apparaten in de lijst Te installeren producten.

1642	Producten naar de installatielijst verplaatsen

1643	Klik op de pijl of dubbelklik om het item toe te voegen aan de lijst.

1644	Verwijderen

1645	Item verwijderen uit de lijst Te installeren producten.

1646	Alle verwijderen

1647	Alle items verwijderen uit de lijst Te installeren producten.

1648	Alle selecteren

1649	Alle beschikbare apparaten selecteren.

1650	Alle deselecteren

1651	Selectie wissen.

1652	Hostnaam : %s

1653	Apparaat zoeken op basis van modelnaam of IP-adres

1654	Stuurprogramma aan dit apparaat toevoegen

1655	Zoek op model, IP-adres, hostnaam of USB-poort.

1656	Communicatieparameters

1657	Naam Read Community wijzigen:

1658	Netwerkinstellingen opgeven

1659	%s opgeven

1660	Alleen de volgende tekens zijn toegestaan:

1661	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789'!#$%&()+,-.;=@[]^_`{}~:\/|\"<>?* <space>

1662	Resetten naar standaardinstellingen

1663	Communicatieparameters1680	Apparaat toevoegen aan de lijst Te installeren producten

1681	Stuurprogramma aan apparaat toevoegen

1682	Stuurprogramma aan alle apparaten toevoegen

1683	Stuurprogramma toevoegen aan de lijst Te installeren producten

1684	Apparaten toevoegen aan de lijst Te installeren producten

1685	Voeg stuurprogramma's toe aan het apparaat

1686	Voeg stuurprogramma's toe aan alle apparaten

1687	Voeg Hulpprogramma's toe aan de lijst Te installeren producten

1688	Klik op de pijl, sleep of dubbelklik om het item toe te voegen aan de lijst.

2050	Installatieprogramma

2051	De-installatieprogramma

2052	Weet u zeker dat u het installatieprogramma wilt sluiten?

2053	%s installeren

2054	

2055	v%s

2057	Verwijderen

2058	Bijwerken

2059	Weet u zeker dat u het installatieprogramma wilt sluiten?

2060	Dit besturingssysteem wordt niet ondersteund. Zie de versie-opmerkingen voor een overzicht van ondersteunde systemen.

2061	Weet u zeker dat u Setup wilt afsluiten?

2104	WAARSCHUWING - U hebt beheerdersrechten nodig om deze installatieprogramma. Meld u aan als beheerder en probeer het opnieuw.

2121	Apparaten

2122	Selecteer een apparaat dat u wilt installeren

2123	Model

2124	Kies het apparaat dat u wilt installeren:

2125	U moet een stuurprogramma aan dit apparaat toevoegen om het te kunnen gebruiken.

2126	U kunt dit item niet aanpassen.

2130	Printerpoort

2131	Kies de poort die is aangesloten op uw apparaat:

2132	Poortnaam

2133	Beschrijving

2134	De op uw apparaat poort selecteren of toevoegen.

2201	Producten beheren

2203	Voeg %s aan deze computer toe.

2204	Bijwerkingen toepassen.

2205	Verwijder de geselecteerde %s functies.

2210	Documentatie bekijken

2211	Selecteer een gebruikershandleiding of referentiedocument en klik op Openen. Adobe Acrobat Reader 8.0 of hoger is vereist voor het bekijken van deze bestanden.

2212	Er is geen programma geïnstalleerd waarmee percentage-bestanden kunnen worden geopend. Installeer een programma dat dit bestandstype kan openen en probeer het opnieuw.

2220	Selecteer de producten die u wilt verwijderen

2221	Als u een stuurprogramma verwijdert, worden de apparaten die dat stuurprogramma gebruiken ook verwijderd.

2241	Bezig met installeren...

2242	Uw software wordt geïnstalleerd.

2243	Voltooid

2244	Uw software is gebruiksklaar.

2245	Herstart uw computer

2246	Herstart

2247	U moet uw computer herstarten om de installatie te voltooien.

2248	De installatie is niet met succes voltooid.

2251	Bezig met verwijderen...

2252	Uw software wordt verwijderd.

2253	Voltooid

2254	Uw software is verwijderd.

2255	U moet uw computer herstarten om het verwijderen te voltooien.

2256	De verwijdering is niet met succes voltooid.

2261	Bezig met upgraden...

2262	Uw software wordt bijgewerkt.

2263	Voltooid

2264	Uw software is bijgewerkt.

2265	U moet uw computer herstarten om het bijwerken te voltooien.

2266	Het bijwerken is niet met succes voltooid.

2270	Your software is being packaged.

2271	Compressing the package.

2272	Your package is ready to use.

2273	The packaging did not complete successfully.

2274	Destination

2275	Select a folder to save the package.

2276	Package name:

2300	Stuurprogramma's kunnen alleen aan apparaten worden toegevoegd.

2301	%s is al toevoegd aan het %s apparaat.

2302	%s kan niet aan het %s apparaat worden toegevoegd met behulp van het geselecteerde verbindingstype. Selecteer een ander stuurprogramma.

2303	Het %s apparaat ondersteunt %s niet.

2304	Printernaam bestaat al. Gebruik een andere naam.

2305	Sharenaam bestaat al. Gebruik een andere naam.

2306	Er is al een ander apparaat ingesteld als uw standaardprinter. Wilt u die instelling met het huidige apparaat negeren?

2307	De stuurprogramma's worden alleen toegevoegd aan compatibele apparaten. Wilt u doorgaan?

2320	Instellen heeft vastgesteld dat niet is voldaan aan de volgende voorwaarden.

2321	Aan de volgende voorwaarde moet worden voldaan:

2322	Niet voldaan aan voorwaarden

2323	Setup heeft ontdekt dat de volgende benodigde programma's niet zijn geïnstalleerd:

2324	Installeer de vereiste systeemcomponenten en voer het installatieprogramma opnieuw uit.

3001	Een testpagina afdrukken

6101	Kennisgeving

6102	Door het gebruik of de installatie van de apparaatstuurprogramma's en -software in dit pakket stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de voorwaarden van deze licentieovereenkomst.

6103	Licentieovereenkomst weergeven

6104	Er is een afdrukserveromgeving gedetecteerd.

6105	Verwijder het bestaande stuurprogramma op de client-pc voordat u het nieuwe stuurprogramma installeert.

6106	Het wordt niet aanbevolen om gedeelde stuurprogramm s te upgraden in een client-serveromgeving met behulp van dit installatieprogramma.

6107	Gebruik het verwijderingsprogramma voor stuurprogramma s.

6108	Zie het gekoppelde document voor meer informatie.

8010	USB PnP-installatie is mislukt. Probeer het opnieuw.

8011	Setup heeft een bezig zijnde PnP gebeurtenis gedetecteerd. Probeer het later opnieuw.

8012	De USB-verbinding is verbroken. Sluit uw apparaat opnieuw aan en probeer het opnieuw.

8013	Geen apparaten gevonden. Sluit uw printer aan op een USB-apparaat of op een netwerk, klik dan op Vernieuwen om de opsporing opnieuw te starten.

8014	Slechts %d apparaten zijn toegestaan per installatie.

8015	Slechts %d stuurprogramma's zijn toegestaan per upgrade.

9000	Tabblad Snel afdrukken weergeven

9001	Tabblad Snel afdrukken als standaard instellen

9002	Andere tabbladen verbergen

9003	Tabblad Basis als standaard instellen

10202	Gebruikersgegevens en -instellingen verwijderen

10203	Gebruikersgegevens en -instellingen worden verwijderd. Wilt u doorgaan?

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 1.12