Eula_NO.txt Driver File Contents (tpdrv-20160524113614.zip)

Lisensvilkår for programvare

Disse lisensvilkårene er en avtale ("avtale") mellom deg og Alps Electric Co., Ltd. ("selskap"). Les dem før du begynner å bruke selskapets drivere ("programvare") for GlidePoint, DualPoint, StickPointer osv. ("pekerenhet"). Når du bruker programvaren, godtar du vilkårene i avtalen. Hvis du ikke godtar dem, skal du ikke bruke programvaren. 

1. Bruk av programvaren
Du kan installere og bruke programvaren på én personlig datamaskin som har selskapets pekerenhet.

2. Eiendomsrett til rettigheter
Selskapet forbeholder seg alle rettigheter til programvaren, herunder immaterialrettigheter.

3. Kopiering
Du skal ikke kopiere hele eller deler av programvaren. Du kan imidlertid lage én kopi av programvaren utelukkende av sikkerhetshensyn.

4. Modifikasjon og endring
Du skal ikke modifisere, endre, inversutvikle, dekompilere eller demontere hele eller deler av programvaren. Du skal heller ikke la tredjeparter gjøre dette. 

5. Tredjepartsbruk
Du skal ikke overføre, leie ut, lease eller på noen annen måte forsyne tredjeparter med hele eller deler av programvaren.

6. Garantiansvarsfraskrivelse
Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for noen skader (herunder, men ikke begrenset, til direkte, indirekte, avledete eller spesielle skader) som måtte følge av bruken av programvaren. For å legge all tvil til side skal ikke selskapet holdes ansvarlig for eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med eventuelle tredjeparters immaterialrettigheter til programvaren. 
Bruk av programvaren skal skje på eget ansvar, og du skal selv ta ansvar for eventuelle skader på datasystemet eller tap av data som måtte følge av bruken av programvaren.

7. DPInst
Kun hvis du godtar vilkårene nedenfor kan du bruke programvaren Driver Package Installer ("DPInst"), som stilles vederlagsfritt til rådighet av Microsoft Corporation ("Microsoft"):
(a) Du skal bruke DPInst ene og alene til å installere programvaren.
(b) Du skal ikke modifisere, endre, inversutvikle, dekompilere eller demontere hele eller deler av DPInst.
(c) Du skal ikke leie ut eller på noen annen måte forsyne tredjeparter med hele eller deler av DPInst. 
(d) Du skal ikke kopiere DPInst. (Du kan imidlertid lage én kopi av DPInst utelukkende av sikkerhetshensyn.)
(e) Microsoft forbeholder seg alle rettigheter til DPInst. 
(f) Du skal ikke bruke Microsofts varemerker i navnet på dine programmer eller på en måte som antyder at dine programmer kommer fra eller er støttet av Microsoft.
(g) Microsoft yter ingen brukerstøttetjenester for DPInst.
(h) Programvaren DPInst er lisensiert "som den er", og Microsoft skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av DPInst. For å legge all tvil til side skal ikke Microsoft holdes ansvarlig for eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med eventuelle tredjeparters immaterialrettigheter til DPInst. 
(i) Du skal overholde all nasjonal og internasjonal eksportlovgivning som måtte gjelde for DPInst.
(j) Du kan bli tilkjent en erstatning på opptil USD 5,00 fra Microsoft.

8. Diverse
(1) Selskapet kan endre programvarespesifikasjonen og -håndbøkene i fremtiden uten varsel. 
(2) Gjeldende lovgivning for denne avtalen skal være lovgivningen i Japan. Eventuelle tvister, uoverensstemmelser eller meningsforskjeller som måtte følge av denne avtalen, skal være underlagt Tokyo tingrett.
(3) Det finnes ingen skrevne eller muntlige avtaler, forhåndstrykkede eller alminnelige vilkår, garantier, erklæringer eller overenskomster meddelt på annen måte av betydning for denne avtalen, og denne avtalen erstatter alle tidligere skrevne og muntlige overenskomster og avtaler mellom partene. 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.85