Eula_HU.txt Driver File Contents (tpdrv-20160524113614.zip)

Szoftverlicenc-feltételek

Ezek a szoftverlicenc-feltételek egy megállapodást ("Megállapodás") alkotnak Ön és az Alps Electric Co., Ltd. ("Vállalat") között. Kérjük, olvassa el ezeket, mielőtt az illesztőprogramot ("Szoftver") a vállalat GlidePoint, DualPoint, StickPointer stb. mutatóeszközeivel ("Mutatóeszköz") használja. Ha használja a szoftvert, azzal elfogadja a Megállapodásban foglalt feltételeket. Ha nem fogadja el a feltételeket, nem használhatja a Szoftvert. 

1. A Szoftver használata
A Szoftvert egyetlen olyan személyi számítógépre telepítheti, amelyet a Vállalat Mutatóeszközével használ.

2. A jogok tulajdonosa
A Vállalat a Szoftverre vonatkozó minden jogot fenntart, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

3. Másolás
Tilos a Szoftver egészének vagy bármely részének másolása. Ez alól kivétel a Szoftver biztonsági célból készített egyetlen másolata.

4. Módosítás és változtatás
A Szoftvert és annak bármely részét tilos módosítani, megváltoztatni, ellentétes irányú tervezésnek alávetni, visszafejteni vagy dekódolni. Tilos ugyanezeket másik féllel elvégeztetni. 

5. Mások általi használat
Tilos a Szoftver egészét vagy bármely részét átruházni, bérbe adni, kölcsönözni vagy bármely más módon másik félnek átadni.

6. A jótállás elhárítása
A Vállalat nem tehető felelőssé semmilyen, a Szoftver használatából eredő kárért (beleértve a közvetlen, közvetett, következményes és különleges károkat, de nem kizárólag ezeket). A kétségek elkerülése érdekében a Vállalat nem tehető felelőssé a Szoftverrel kapcsolatos vitákért, bármely külső fél szellemi tulajdonjogára vonatkozóan. 
A Szoftvert mindenki saját felelősségére használhatja, és ha a Szoftver használatából eredően károsodik a számítógépes rendszer vagy adatok vesznek el, azért a felhasználó felelős.

7. DPInst
A Microsoft Corporation ("Microsoft") által biztosított illesztőprogram-csomag telepítőt ("DPInst") csak akkor használhatja ingyenesen, ha elfogadja az alábbi feltételeket:
(a) A DPInst telepítőt kizárólag a Szoftver telepítésére használhatja.
(b) A DPInst telepítőt és annak bármely részét tilos módosítani, megváltoztatni, ellentétes irányú tervezésnek alávetni, visszafejteni vagy dekódolni.
(c) Tilos a DPInst telepítő egészét vagy bármely részét bérbe adni, kölcsönözni vagy bármely más módon másik félnek átadni. 
(d) A DPInst telepítőről tilos másolatot készíteni. (Ez alól kivétel a DPInst kizárólag biztonsági célból készített egyetlen másolata.)
(e) A Microsoft a DPInst telepítőre vonatkozó minden jogot magának tart fenn. 
(f) Tilos a Microsoft védjegyet a saját programok nevében, vagy olyan módon felhasználni, amely azt a látszatot kelti, hogy a programok a Microsofttól származnak, vagy a Microsoft jóváhagyta őket.
(g) A Microsoft semmiféle támogatást nem nyújt a DPInst telepítőhöz.
(h) A DPInst programot "önmagában" licenceli a Microsoft, és a Microsoft nem tehető felelőssé semmilyen a DPInst telepítő használatából eredő kárért. A kétségek elkerülése érdekében a Microsoft nem tehető felelőssé a Szoftverrel kapcsolatos, bármely külső fél szellemi tulajdonjogára vonatkozó vitákért. 
(i) A DPInst telepítőre vonatkozó hazai és nemzetközi kiviteli törvényeket és jogszabályokat be kell tartani.
(j) A Microsoft legfeljebb 5,00 USD értékű kárt térít meg.

8. Egyebek
(1) A Vállalat a jövőben értesítés nélkül módosíthatja a Szoftver jellemzőit és felhasználói útmutatóit. 
(2) A Szerződést szabályozó jogszabályok a Japánban érvényes jogszabályok. Bármilyen vita, ellentmondás vagy véleményeltérés esetén, amely a Szerződésből vagy azzal kapcsolatban felmerül, a Tokiói Kerületi Bíróság az illetékes bíróság.
(3) Nincs semmilyen írásos vagy szóbeli megállapodás, előnyomtatott vagy más módon tudomásra hozott alapvető feltétel, jótállás, tényállás vagy hallgatólagos megegyezés, amely érintené a Megállapodást, és ez a Megállapodás hatályon kívül helyez a felek közötti minden korábbi írásos és szóbeli megegyezést és megállapodást. 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.56