eulaFIN.txt Driver File Contents (Chipset_AMD_5.12.0.31_W10x64_A.zip)

ÿþADVANCED MICRO DEVICES, INC.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

(AMD CATALYST"!)TÄRKEÄÄ  LUE HUOLELLISESTI: ÄLÄ ASENNA, KOPIOI TAI KÄYTÄ OHEISTA OHJELMISTOA, DOKUMENTAATIOTA (MÄÄRITELTY ALLA) TAI MITÄÄN NIIDEN OSAA (YHTEISESTI "OHJELMISTO"), ENNEN KUIN OLET LUKENUT SEURAAVAT KÄYTTÖEHDOT HUOLELLA JA HYVÄKSYNYT NE. TÄMÄ ON LAILLINEN SOPIMUS ("SOPIMUS") SINUN (JOKO YKSILÖ TAI YHTIÖ) (KOLLEKTIIVISESTI "SINÄ" JA "SINUN") JA ADVANCED MICRO DEVICES, INC:IN ("AMD") VÄLILLÄ.JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, ÄLÄ ASENNA, KOPIOI TAI KÄYTÄ TÄTÄ OHJELMISTOA. ASENTAMALLA, KOPIOIMALLA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA HYVÄKSYT KAIKKI TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT.1. MÄÄRITELMÄT.

	

a) Dokumentaatio tarkoittaa asennusskriptejä ja online- ja elektronisia dokumentteja, jotka liittyvät ohjelmistoon, tulevat sen mukana tai annetaan sitä varten, tai jotain niiden osaa.

b) Aineettoman omaisuuden oikeudet tarkoittavat tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia, patentteja, maskisanoja ja niihin liittyviä, vastaavia tai muita älyllisen omaisuuden oikeuksia, jotka lainsäädäntö tunnistaa kautta maailman, mukaan lukien kaikki sovellukset ja niihin liittyvät rekisteröinnit.2. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS. Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti AMD myöntää sinulle täten ei-yksinomaisen, palkkiottoman, kumottavissa olevan, ei-siirrettävän, rajoitetun tekijänoikeuslisenssin käyttää ohjelmistoa yksinomaan järjestelmien ja komponenttien kanssa, jotka sisältävät AMD-prosessorin.3. RAJOITUKSET. Tämän asiakirjan kappaleessa 2 myönnettyä rajoitettua lisenssiä lukuun ottamatta sinulla ei ole muita oikeuksia ohjelmiston suhteen, olivat ne sitten suorasanallisia, vihjattuja tai vastaväitteiden rajoittamia tms. Alla luetellaan muita rajoituksia siitä, miten saat käyttää ohjelmistoa. Sinulla ei ole oikeutta 

a) muuntaa ohjelmistoa tai luoda siitä johdannaistöitä;

b) jakaa, julkaista, esittää, alilisensoida, määrätä tai muuten siirtää ohjelmistoa;

c) palauttaa ohjelmiston koontikäännöstä, selvittää ohjelmiston valmistustapaa, purkaa koodia tai muuten palauttaa ohjelmistoa muuhun kuin koneellisesti luettavaan muotoon (paitsi lain niin salliessa);

d) muuttaa tai poistaa mitään tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai patenttimerkintöjä ohjelmistosta tai

e) käyttää ohjelmistoa johonkin seuraavista: (i) sellaisten keksintöjen kehittäminen, jotka on suoraan johdettu luottamuksellisesta tiedosta, tarkoituksella hakea sille patentin suojaa; (ii) auttaa patenttien ja patenttihakemusten analyysissä tai (iii) muuntaa olemassa olevia patentteja.

	

4. PALAUTE. Sinulla ei ole velvollisuutta antaa AMD:lle mitään ehdotuksia, huomautuksia tai muuta palautetta ("palaute") liittyen ohjelmistoon. AMD kuitenkin voi käyttää ja sisällyttää sinulta saamaansa palautetta parantamaan ohjelmistoa ja muita AMD-tuotteita, -ohjelmistoja ja -tekniikoita. Näin ollen annat kaikesta AMD:lle antamastasi palautteesta AMD:lle ja sen yhtiökumppaneille ja tytäryhtiöille maailmanlaajuisen, ei-yksinoikeudellisen, peruuttamattoman, palkkiottoman, jatkuvan lisenssiä suoraan tai epäsuoraan tuottaa, lisensoida, alilisensoida, jakaa, valmistaa, valmistuttaa, myydä ja muutoin kaupallistaa palautteen ohjelmistossa ja muissa AMD-tuotteissa, -ohjelmistoissa ja -tekniikoissa. Suostut lisäksi siihen, että et anna palautetta, (a) jonka tiedät olevan jonkin kolmannen osapuolen aineettoman omaisuuden oikeuksien alainen tai (b) joka on sellaisten lisenssiehtojen alainen, jotka edellyttävät, että kaikki kyseistä palautetta sisältävät tai siitä johdetut tuotteet tai muu AMD:n aineeton omaisuus lisensoidaan kolmannelle osapuolelle tai muutoin jaetaan sen kanssa.5. OHJELMISTON OMISTAMINEN JA TEKIJÄNOIKEUS. Ohjelmisto, mukaan lukien kaikki sen aineettoman omaisuuden oikeudet, ovat ja tulevat olemaan yksinomaan ja ainoastaan AMD:n tai sen lisenssinantajien omaisuutta, eikä sinulla ole oikeutta, omistusoikeutta eikä osakkuutta siihen, paitsi kuten tässä sopimuksessa kuvataan. Suostut estämään ohjelmiston valtuuttamattoman kopioinnin. Kaikki ohjelmiston omistusoikeudet, sen kopiot (kokonaisuudessaan tai osittain ja missä tahansa muodossa) ja kaikki oikeudet ja aineettoman omaisuuden oikeudet pysyvät AMD:llä. Paitsi kuten tämän asiakirjan kappaleessa 2 ilmoitettiin, AMD ei myönnä sinulle mitään suorasanaisia tai vihjattuja oikeuksia AMD:n patenttien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai kauppasalaisuustietojen puitteissa.6. TAKUUN VASTUUNRAJOITUS: OHJELMISTO TARJOTAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. AMD EI HYVÄKSY MITÄÄN TAKUITA, SUORASANALLISIA, VIHJATTUJA TAI LAINMUKAISIA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTAVASTI, VIHJATUT TAKUUT MYYTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA, OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA, ETTÄ OHJELMISTO TOIMII KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÄ, EIKÄ TAKUITA, JOTKA JOHTUVAT KAUPPAKÄYTÄNNÖISTÄ TAI KÄYTÖSTÄ. SINÄ HYVÄKSYT KOKONAISUUDESSAAN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN SISÄLTYVÄN RISKIN. Joidenkin maiden tai alueiden lainsäädäntö ei salli epäsuorien takuiden poissulkemista, joten edellä mainittu epäsuorien takuiden poissulkeminen ei välttämättä koske sinua.7. KORVAUSVELVOLLISUUDEN JA KORVAUSSUORITUKSEN RAJOITTAMINEN: AMD JA SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE KORVAUSVELVOLLISIA MISTÄÄN RANGAISTUKSELLISISTA, SUORISTA, SATUNNISISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAURIOISTA, JOTKA JOHTUVAT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI TÄSTÄ SOPIMUKSESTA, VAIKKA AMD:LLE JA SEN LISENSSINANTAJILLE OLISI ILMOITETTU SELLAISTEN VAURIOIDEN MAHDOLLISUUDESTA. AMD:n enimmäisvastuu vahingonkorvauksista, tuhoutumisesta ja toimintasyistä (sopimuksellisista, sopimusrikkomuksista (huolimattomuus mukaan lukien) tai muista) ei missään tapauksessa ylitä 100 Yhdysvaltojen dollaria. Suostut puolustamaan, pitämään syyttömänä ja turvassa AMD:tä ja sen lisenssinantajia ja kaikkia niiden johtajia, toimeenpanevia, työntekijöitä, kumppaneita ja edustajia koskien mitään menetystä, vauriota, korvausvelvollisuutta tai muuta kulua (mukaan lukien kohtuulliset lakimieskulut), jotka johtuvat siitä, että käytät ohjelmistoa tai rikot tämän sopimuksen ehtoja.8. VIENTIRAJOITUKSET: Noudatat kaikkia soveltuvia yhdysvaltalaisia, eurooppalaisia ja muita vientilakeja, mukaan lukien mutta ei rajoittavasti Yhdysvaltojen hallituksen vientihallinnon säädökset ("EAR"), (15 C.F.R. kappaleet 730-774), ja Euroopan yhteisön säädös (EC) No 428/2009, päivätty 5.5.2009. Edelleen, EAR:in kappaleen 740.6 mukaisesti, vakuutat täten, että muutoin kuin Yhdysvaltojen kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämän lisenssin tai EAR:in mukaisen lisenssipoikkeuksen puitteissa et (1) vie, jälleenvie tai julkaise maaryhmien D:1, E:1 tai E:2 kansalaisille mitään rajoitettua teknologiaa, ohjelmistoa tai lähdekoodia, jonka olet saanut AMD:ltä, etkä (2) vie maaryhmiin D:1, E:1 tai E:2 sellaisen teknologian suoraa tuotetta tai ohjelmistoa, jos kyseinen ulkomailla tuotettu suora tuote on maan turvamenettelyjen alainen Commerce Control List -luettelon mukaan (tällä hetkellä EAR:in liite 1 - kappale 774). Tuoreimman maaryhmäluettelon ja lisätietoja EAR:ista ja näiden säädösten mukaisista velvollisuuksista on Yhdysvaltojen kauppa- ja teollisuusministeriön sivustolla osoitteessa http://www.bis.doc.gov/.9. YHDYSVALTAIN LIITTOHALLINNON PALVELUKSESSA TYÖSKENTELEVIEN RAJOITETUT OIKEUDET. Ohjelmisto toimitetaan "RAJOITETUIN OIKEUKSIN". Hallituksen käyttö, kopioiminen tai paljastaminen noudattaa säädösten FAR 52.227-14 ja DFAR252.227-7013, et seq., ja niiden seuraajien, rajoituksia. Se, että hallitus käyttää tätä ohjelmista, toimii vahvistuksena AMD:n omistusoikeuksista.10. KÄYTTÖOIKEUDEN LAKKAAMINEN. Tämä sopimus lakkaa välittömästi ilman ennakkoilmoitusta AMD:ltä tai laillista päätöstä, jos (1) et noudata tämän sopimuksen ehtoja tai (2) ilmoitat AMD:lle, että haluat lakkauttaa tämän sopimuksen. Tämän sopimuksen lakatessa sinun on poistettava tai tuhottava kaikki ohjelmistokopiot. Tämän sopimuksen lakatessa tai umpeutuessa sopimuksesta jäävät voimaan kaikki muut ehdot paitsi kappale 2.11. SOVELLETTAVA LAKI. Tämä sopimus on tehty Kalifornian osavaltion lakien mukaisesti, ja se tulkitaan niiden mukaan, paitsi jos lakisäännöissä on ristiriitaa. Kukin osapuoli lähettää tietonsa valtion ja liittovaltion oikeuteen Santa Clara Countyssa ja Northern District of Californiassa tämän sopimuksen tarkoituksissa. Vahvistat, että jos rikot tätä sopimusta, voit aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa, ja hyväksyt, että AMD:llä on oikeus pyytää kieltotuomiollista lievennystä tämän sopimuksen puitteissa ja sellaista lisälievennystä, jonka pätevä oikeus voi myöntää.12. YLEISEHDOT. Et saa siirtää tätä sopimusta ilman AMD:n kirjallista lupaa, ja kaikki luvattomat siirrot ovat mitättömiä. Osapuolet eivät aio tällä sopimuksella luoda edustaja- tai yhteistyösopimusta välilleen. Jokainen tämän sopimuksen ehdoista tulkitaan siten, että se on voimassa ja pätevä soveltuvan lain puitteissa. Jos kuitenkin jokin tämän sopimuksen ehdoista tulee tai julistetaan pätemättömäksi pätevässä oikeudessa, kyseistä ehtoa pidetään poistettuna ja muut sopimusehdot ovat täydessä voimassa ja käytössä.13. SOPIMUS KOKONAISUUDESSAAN. Tämä sopimus esittää koko sopimuksen ja yhteisymmärryksen osapuolten välillä koskien ohjelmista, ja ylittää ja sulkee sisäänsä kaikki aikaisemmat suulliset ja kirjalliset sopimukset, keskustelut ja yhteisymmärrykset osapuolten välillä sopimusta koskien. Mikään tämän sopimuksen ehtojen luopumisilmoitus tai muutos ei ole pätevä, ellei kunkin osapuolen valtuutettu edustaja on esittänyt sen kirjallisesti ja allekirjoitettuna.Jotta AMD voisi parannella grafiikkakokemustasi, AMD saattaa kerätä ei-henkilökohtaisia tietoja, kuten AMD-grafiikkatuotteen mallitiedot, sen laitetunnuksen ja muita järjestelmätietoja.Jos suostut noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja, paina "Hyväksy". Jos et suostu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja, paina "Hylkää"; tällöin et saa käyttää ohjelmistoa.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.81