MBCfg_SP_APOIM.ini Driver File Contents (mb_driver_audio_creative_sb_w10.zip)

Äèèç£ñëú¨Û¾Ê¾×¹Þ­âññü¹¸û¿·´¬£áÌøËù¿Ð£¹ÿÏËÏûÎö²Á¼áìæÝòҦΫíîíóúک̸̥ˬå¶Â°Å ¬Ø°ÕõîÿäåŠΪڵܲÆæøøغßÿâýë¯Í´×¸Õ¸Ù·Óîïøõÿ¬Ä«Üçöíì©Ç£Ó¼Õ»ÏòÃÎÄÉÃøõÿÄø½Û´Ø´Û¬Å«Ììúúýéɨ˨ͽɺìáñ¢Ä¶Ù´×¸Õ¸Ù·Óîïø§åèÿùþ޻ՠͨڻϦɧª §äæåà²Ý¨Ü¹Ëֳۺ̥ʿÍÖ³Õ´Á­ÙÔÞ¥ãÑèÜäÝ©Á³÷ÚîÙ¿£ßÜñÉñÈñ۶ðÒþöøÅõøòÿõÎßݼҳԱÃãõõòæƩߺȺӷÒßÕî½ë¦«¡ú¸ù½²ÄóÞ¬ßòÆðŦ³÷±©ÙÜëÞêØìÕíÚ§ú÷ý¿þºµÃôÙ«ØõÁ÷¡´ð¶®ÞÛìÙíßëÒêÝ ¼ã§Â¤Å°Ü¨¤©£ØàТáÖÖûËòÊóÞêÙí¥ä¢Õø¾üÅõÇ÷±²Áò£Ìíê󺤢¯¥¨¢ÚÄË°ÇóÄóı¤å¡¸èÛïÂúÃð±Ø­Ý¬éÜê©èÈÅÏ´Ã÷À÷Àµ á¥¼ìßëÆþÇôµÜ©Ù¨íØî­ì½Òóôí¤é¨ÜëÓ×ãμ¿¦Â º·ö·¢ÐÐá¢×æßí¼Óòõ쥻º·½°ºÂ°ÉºÎ¯ÃªÐµÇÊÀàÓÔì߬µ»Åèܺ²§ãÔá̺¾ÍÎý¿½ÀáÒÕíÞ­´ºÄéÝ»³¦âÕàÍ»¿ÌÏü¾¼ÁíÝƣŤѽÉôÅȹÏÿ̺øº ÑæËÿùÈåÝéÛéÄó±ÍúÎÿÏùÀôµÈäÔϪ̭شÀýÍãÕåèâïåÞÛÖÜü¹øËúÉþ¸¬î«ª³Ö·ÖûÃÆ®ïÜêÓëÓÒ¤à¤Ùø½üÏþÍú¼¨ê¯®·Ò³ÒÿǪëØî×ï×Ö ä ÝñÁڿٸ͡ÕèØÕߤåÒëÜíÚ¦³Áª¬©ÅÂôÙ¬ÜêÓ¢£âÒ¯³ì¨Í«Ê¿Ó§ª±ºâ Á²ÁÌÆ校⤢¹ÿÇÆëß¾ºÕо³»¹üÏ»±Ìí«ªé¯©²ôÌÍàÔµ±ÞÛµ¸°²÷Ä°ºÇëÛÀ¥Ã¢×»ÏòÃÎÄ¿û¿¸ÊùÌáÓ⣻ì»×¬±È¸ºü¾¾ûȵ©ö²×±Ð¥É½´ªª§­Ö壢æ¤çÒÿÎü¸¤ôÂðÝåÜÝð²ñÅðÈûÈÿºÌòÞî±õöâúÇÿÏáÑáìæ®èÚé­ï¬´·óÂïÛ¿»®Ò»ùº»°´ñÁŤû¿Ú¼Ý¨Ä°µ««¦¬×䢣ç¥æÓþÏý¹¥õÃñÜäÝÜñ³ðÄñÉúÉþ»Íóßí²öõáùÄüÌâÒâïåèâÙúú·Ö¸Ù¾Û¶Ó½ÉÄÎîªÝØêÝîÃÆñÃîÚê¼Ðá âϹ¶ÂúÎ÷²ó˶ëæìÓà¤ç¡¤ºù¿º£ðÅè©Ù¶÷À÷Ïú»·Ë²ÏãÓȭ˪߳ÇúÊÇͶ½Ïü¾ýÍà×­¹èÛãÎ÷Îþ¸£¬®ï­îÖåÖã²Ýüûâ«£½ñÂöÇóÂõÌ¥ªïª³Òá×úÂò˥梡¤ÚíÚëÓ®²í©ÌªË¾Ò¦«¦¬¡«×¥Ä´ÜµÖ¥ÀͶÎ÷³À°©í®º·àÍõÇöÆëÒêÞæ§âÓÓå×îÎÃɲÊó·Ä´­éª¾³äÉñÃòÂïÖîÚâ£æ××áÓê»Ôõòë¢îÙï® ¦¾úÂðÄéÝ¿èÅüÄ°«¯ìª©ï®¡ìÀð¯ëèüäÙèåïâèÓðôúͼðóçÿßÞ÷úð«ÐäÖ¤®Ú÷ÏüÎøÕáÑá×ú¸Æ­©ïßí¨§®®ÓòÆô²´½øÕíÞìÚ÷ÃóÃõآ䢾Íýϳ¼»ñÝí²öõáùÄõøòÿõÎʲ÷ïôõýçêà»Àùɼú;¤à¡¾¿½©¤±¹µÃôij´ÉèÑá£Ò堻Ȼ¢¡¸¹´ ¨ªëÜì®®áÍý¢æåñéÔäéãîäßÛ°½·ìÔíÝäÖ⧾ýι øÌáÙ«èŶô¶÷´öÆ÷Ͼâç¦þÍí½ÏªÙ¼ÈÅÏ´µôÃúËüÉä ª³åв¦ÚêÇñÇõ¶ðÆóµôÂû˶¨÷³Ö°Ñ¤È¼°½·Í Ð¸Ñ¥Í¨É½Õ°Ââôôóè«¢©ØìÁ±õÆëß泦åÔºùÉÉ˹°òÁ¼ ÿ»Þ¸Ù¬À´¹´¾Å¿¶°õÁì¯ØëÆò˪³ÈùºÔä¦ä¥æ¤¥ßì½Óòõ쥦¸µ¿Ä¾·±ôÀí®ÙêÇóÊ«²Éø»Õå§å¤ç¥¤Þí¼Ñð÷ô·¾µÄðÝ­éÚ÷Ãú¯ºùȦåÕÕ×¥¬îÝ ¿à¤Á§Æ³ß«¦«¡Ú ©¯êÞó°ÇôÙíÔµ¬×æ¥Ëû¹ûºù»ºÀó¢Éèïö¿£¦ê© «Úîó÷ÄéÝ䱤çÖ¸ûËËÉ»²ðþ§ø¼Ù¿Þ«Ç³¾³¹Â¸±·òÆë¨ßìÁõÌ­´Ïþ½Óã¡ã¢á£¢ØëºÓòõ쥸ô·¾µÄðÝ­éÚ÷Ãú¯ºùȦåÕÕ×¥¬îÝ »ä Å£Â·Û¯¢¹´¾Å¿¶°õÁì¯ØëÆò˪³ÈùºÔä¦ä¥æ¤¥ßì½Úûü嬳ÿ¼µ¾ÏûÖ¦âÑüÈñ¤±òíîÞÞÜ®§åÖ«¾á¥À¦Ç²Þªº¿ó°¹²Ã÷ÚªîÝðÄý¨½þÏ¡âÒÒТ«éÚ§ºÕôóꣽ¿²¸Ã¹°¶óÇê©ÞíÀôͬµÎÿ¼Òâ â£à¢£Ùê»»ä¼ã§Â¤Å°Ü¨¥»¶¼Ç½´²÷Ãî­ÚéÄðɨ±Êû¸Öæ¤æ§ä¦§Ýî¿¿à¹æ¢Ç¡ÀµÙ­ ¾³¹Â¸±·òÆë¨ßìÁõÌ­´Ïþ½Óã¡ã¢á£¢Ø뺺åÀáæÿ¶¨ä§®¥ÔàͽùÊçÓ꿪éضõÅÅǵ¼þÍ°­Àáæÿ¶²þ½´¿ÎúקãÐýÉð¥°ó¬ïßßݯ¦äת·Ûúýä­³¶»±Ê°¹¿úÎã ×äÉýÄ¥¼ÇöµÛë©ëªé«ªÐã²·è°ï«Î¨É¼Ð¤©·º°Ë±¸¾ûÏâ¡ÖåÈüŤ½Æ÷´Úê¨ê«èª«Ñ⳶é°ï«Î¨É¼Ð¤©·º°Ë±¸¾ûÏâ¡ÖåÈüŤ½Æ÷´Úê¨ê«èª«Ñ⳶éÌíêóº¤è«¢©ØìÁ±õÆëß泦åÔºùÉÉ˹°òÁ¼¡Ëêíô½£¤©£Ø¢«­èÜñ²ÅöÛïÖ·®Õä§Éù»ù¸û¹¸Âñ §ø¼Ù¿Þ«Ç³¾ ­§Ü¦¯©ìØõ¶ÁòßëÒ³ªÑà£Íý¿ý¼ÿ½¼Æõ¤¢ý¹ÜºÛ®Â¶»§î­¤¯ÞêÇ·óÀíÙൠãÒ¼ÿÏÏÍ¿¶ôǺ§Àáæÿ¶¨ä§®¥ÔàͽùÊçÓ꿪éضõÅÅǵ¼þÍ°­Ëêíô½£ï¬¥®ßëƶòÁìØá´¡âÓ½þÎÎ̾·õÆ»¥Êëìõ¼¹¹§ª Û¡¨®ëßò±ÆõØìÕ´­Öç¤Êú¸ú»øº»Áò£ ÿ»Þ¸Ù¬À´»¾ ­§Ü¦¯©ìØõ¶ÁòßëÒ³ªÑà£Íý¿ý¼ÿ½¼Æõ¤¤û¿Ú¼Ý¨Ä°½£®¤ß¥¬ªïÛöµÂñÜèÑ°©Òã Îþ¼þ¿ü¾¿Åö§¦ù½Ø¾ßªÆ²¹±â÷ýê§È¬Éé­È®ÏºÖ¢êæñþ²âõöö÷Úýìðýðú¡ÚïÖÒ¥æÐýɳ¦¥ ÌËûÖâÒѧ¤åÜêÙ¤ùôþ°ÏÏú¹¢ÕìÔùÍúÎÿÒפ½ÌÌøÏûºµû×ç¸üÿëóÎþóù³·±±­ëÒ£º¼¡¡à£ÍõÁ¶µÇÄñ Ïîéð¹³àõÿè«ÄªÌ¥ÂÏÅå Üîô´­øÈå§åÒåÈûËþϾµÅ÷ŸåèâÜä ÖçÑ¿þÈþÈåÑå´Û®´·³õÂñÉý¹¹ÄèÙéÙè·óðäüÁñüöûñÊðíä·Â°Â­Ø¶ÒßÕõ³ñÃû¹ÊøÕìªï«²Ñ°ÔùÀô¶óÞìß©¯¥àÖ¤Ùø¾üÎö´ÇõØá§â¦¿Ü½ÙôÍù»þÓáÒ¤¢¨íÛ©ÔøÈӶбĨÜáÐÝ×ÞÓÙâ±Á¤Å®Ë¹Ô»ßºÙ¶Ø¾×°½·ìÖÕÐÑàÍÊø»¢©²½ÿ¼¢¨êÙ«íÔÑê·º°ËÈÏɼդçÊþÌõÃîÖá£àÍþÌô¶Ä÷±Î˶««Äå¨ÉºÑìÝÐÚ¡à¢ã¥æ£çÖû¿üΠ¦©¼É§¦Üï®Ûâ¤ç¡ÜðÁñÁñ®àܵϪ¦«¡¬¦ÉÙù´Õ¦Ò·ÅåªÄä«Í«¦¬÷¿üÍù¼ÿ¼ÿÒæ§ÐýÉþ¯»Î§å£¢ã¥®ßë¯ÒóÀ²ÃíØ鯶çÐýÄõ±õØÜèÝÚãÑá Ð­±î¨Í¬Ø­ßºÉôļÈÅÏ´ÄõÁÇÇêÞ®èÅñÆ º²ö²Ý¯Û¤¦çÓêÆö©å÷ФűÔéÙ¡ª§­ ªÐ¥Á¨Çìøþä²Ý±Ä©ÌÁËëØëݪ§¿ÂñÄéÝîØéĽÉä× «è®Ýå èµ¸²ÉúÉÿ¹±°¥àÓæËÿÌúË槩ëÆõ³»Ê»ÿÇ·ÊæÖͨίڶÂÿÏÂȳ³ÃòËÿÊçß©±¶±ÝåÓ¼ÉøÁó°öÁ½øÍ°­ò¶ÓµÔ¡Í¹±±ýÎý˼±©ÔçÒÿËøÎÿÒ«ßòÁ¶½þ¸Ëó¶þÒà¿ûøìôÉùôþóùÂæû©¤öàûìÌçäíÍâÂïýóʱÍùÀô¶õ°¨¨ëÆò¢¶÷Àñ´ Ø©ïßïªîÚä¹´¾Åý¹´ÂÄéÜîܲäÖï´ÀíÔí¬ïÝ«Þ®í¼Óòõ쥮ýñðÐòóþô¯ÔåÐæ§äѤº¶÷Úî½¥ä×¢¸²·´Áºÿ¢¯¥ÞïÚì­îÛ®°¼ýÐä·¯îݨ²¸½¾Ë°õÙé¶òñåýÀðý÷þóù
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.68