Readme.txt Driver File Contents (KMENROPR20123.exe)

================================================================================


             KM-NET Remote Operation Panel


================================================================================

[0. Innehållsförteckning]

 1. Verktygens huvudfunktioner
 2. Krav på operativsystem och installationsinformation
   2-1. Windows 95, 95 OSR2
   2-2. Windows 98, 98 SE, Millennium
   2-3. Windows NT 4.0
   2-4. Windows 2000, XP
 3. Vanliga frågor
 4. Kyocera Mitas hemsida
 5. Bilaga


[1. Verktygens huvudfunktioner]

 Med detta verktyg kan användaren kontrollera och ändra standardvärden 
 för Kyocera Mita skrivare och kopieringsmaskiner från PCn.
 Verktyget visar felmeddelanden och spelar ljudfiler om det uppstår problem 
 i en skrivare eller kopiator.[2. Krav på operativsystem och installationsinformation]

 - Uppdatera ditt operativsystem med senaste Service Pack för att 
  säkerställa bibehållen tillförlitlighet.

 - På en del skrivare kan inte detta verktyg kommunicera via LPT- eller 
  COM-porten.


 2-1. För operativsystemen Windows 95 eller 95 OSR2

 - Kontrollera att Microsoft Internet Explorer version 5.01 eller 
  senare är installerad.

  <Observera, om skrivaren är ansluten till LPT, USB eller COM>
  - Kontrollera, om skrivaren är ansluten via LPT eller COM, att 
   en drivrutin för Kyocera Mita KX är installerad. 
   Verktyget kan inte användas om inte en drivrutin för Kyocera 
   Mita KX har installerats. 

  - USB anslutningar stöds inte.


  <Observera, om skrivaren är ansluten till ett nätverk>
  - Kontrollera att TCP/IP- eller IPX-protokoll installerats.


 2-2. För operativsystemen Windows 98, 98 SE eller Millennium

  <Observera, om skrivaren är ansluten till LPT, USB eller COM>
  - Kontrollera, om skrivaren är ansluten via LPT, USB eller COM, att 
   en drivrutin för Kyocera Mita KX är installerad. 
   Verktyget kan inte användas om inte en drivrutin för Kyocera 
   Mita KX har installerats. 


  <Observera, om skrivaren är ansluten till ett nätverk>
  - Kontrollera att TCP/IP- eller IPX-protokoll installerats.


 2-3. För operativsystemet Windows NT 4.0

 - Kontrollera att Service Pack 5 eller senare är installerat.
 - Administrationsbehörighet krävs för installation.

  <Observera, om skrivaren är ansluten till LPT, USB eller COM>
  - Anslutning till LPT, USB eller COM stöds inte.


  <Observera, om skrivaren är ansluten till ett nätverk>
  - Kontrollera att TCP/IP- eller IPX-protokoll installerats.


 2-4. För operativsystemen Microsoft Windows 2000 eller Windows XP 

 - Administrationsbehörighet krävs för installation.

  <Observera, om skrivaren är ansluten till LPT, USB eller COM>
  - Kontrollera, om skrivaren är ansluten via LPT, USB eller COM, att 
   en drivrutin för Kyocera Mita KX är installerad. 
   Verktyget kan inte användas om inte en drivrutin för Kyocera 
   Mita KX har installerats. 


  <Observera, om skrivaren är ansluten till ett nätverk>
  - Kontrollera att TCP/IP- eller IPX-protokoll installerats.[3. Vanliga frågor]

  F: Det går inte att öppna verktyget.

  S: Använder du en gammal version av Microsoft Internet Explorer?
    Uppdatera i så fall till Microsoft Internet Explorer 5.01 eller senare.


  F: Det går inte att ansluta till en skrivare.

  S1: Om skrivaren är ansluten till LPT, USB eller COM:

    För att kunna ansluta med LPT, USB eller COM måste en drivrutin för Kyocera 
    Mita KX installeras.
    Kontrollera också att befintligt operativsystem överensstämmer 
    med avsnitt [2. Krav på operativsystem och installationsinformation]
		På en del skrivare kan inte detta verktyg kommunicera via LPT- eller 
  	COM-porten.
    

  S2: Om skrivaren är ansluten till ett nätverk:

    När skriven ansluts till ett nätverk måste antingen TCP/IP- eller 
    IPX-protokollet vara installerat.[4. Kyocera Mitas hemsida]

  http://www.kyoceramita.com


[5. Bilaga]

  Alla företags- och produktnamn som visas är varumärken eller 
  egistrerade varumärken.
	
	

  Copyright (C) 1999 KYOCERA CORPORATION
  Copyright (C) 2003 Revised Edition KYOCERA MITA CORPORATION
  All Rights Reserved.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.95