0005.txt Driver File Contents (KxDriver_cCD_cLP_20140115.zip)

ÿþ

1001	Provodce instalací tiskárny %s

1002	Provodce volitelnými sou
ástmi

1003	Vítáme vás v Provodci volitelnými sou
ástmi %s

1004	Tento provodce vám pomo~e s instalací a pYipojením volitelných tiskových sou
ástí pro ovlada
 %s.

1005	Tento provodce vám pomo~e s instalací a pYipojením tiskáren.

1006	Dokon
i&t

1007	< &Zpt

1008	&Dalaí >

1009	Z&ruait

1010	&Instalovat

1011	Vybrat sou
ásti

1012	Vyberte volitelné sou
ásti, které se mají nainstalovat.

1013	Sou
ásti

1014	Popis

1015	Opravdu chcete akci zruait?

1016	&Ano

1017	&.

1018	Na
ítání...

1019	Varování

1020	Pro&cházet

1021	Vybrat vae

1022	Zruait vae1031	Vyberte tiskárnu

1032	Vyberte tiskárnu, na kterou se mají instalovat volitelné sou
ásti.

1033	Tiskárna

1034	Zvoleno %d polo~ek

1035	Nebyla zvolena ~ádná polo~ka

1036	Spole
né sou
ásti1040	Konec

1041	Stav

1051	Probíhá zpracování...

1052	Instalace...

1053	Dokon
eno

1054	Selhalo1061	Instalace USB

1062	Spole
né profily

1063	Shoda barev obrazu

1064	Písma TrueType

1065	Moduly plug-in

1066	Podpora PANTONE

1067	Modul nápovdy1500	Policy Manager

1501	Ovlada
e integrace s Policy Manager

1502	Shoda barev obrazu

1503	Barevné profily ICM pro pYesnou správu barev1648	Vybrat vae

1650	Zruait výbr2011	Zvolte podporu PANTONE

2012	Soubory podpory aplikací pro shodu barev PANTONE.

2013	Aplikace3011	Zvolit spole
né profily

3012	PYeddefinované nastavení tisku pro b~né pou~ití.

3013	Profie

3014	Popis4011	Vybrat moduly plug-in

4012	Vyberte volitelné sou
ásti, které se mají nainstalovat.

4013	Modul

4014	Popis5011	Vybrat moduly nápovdy

5012	Moduly nápovdy zobrazené v dalaích jazycích.

5013	Popis

5014	Modul nápovdy

5015	Modul nápovdy v %s5111	Vybrat nastavení zaYízení

5112	Úvodní nastavení ovlada
e, které lze po instalaci zmnit.

5113	Nastavení

5114	Popis

5121	Pou~íváním bezpe
nostního vodoznaku se nepatrn zvýaí spotYeba toneru.6000	Potvrte nastavení

6001	Vybrali jste toto nastavení volitelných sou
ástí:

6002	Instalaci spustíte klepnutím na tla
ítko Instalovat.

6003	Instalace sou
ástí tiskárny je dokon
ena.

6004	Úspan jste dokon
ili Provodce volitelnými sou
ástmi

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.66