Lot4_Swedish.txt Driver File Contents (KxDriver_cCD_cLP_20140115.zip)

ÿþ[Setup]

Title = Resurs- och energibesparing[Spara resurser]

Spara resurser - papper

<br>

För att bevara våra skogar och använda resurserna på ett hållbart sätt 

rekommenderar vi att både återvunnet och nytt papper som används är 

certifierat av miljövårdsinitiativ eller försett med en miljömärkning 

som uppfyller EN 12281:2002*1 eller likvärdig kvalitetsnorm.

<br>

Maskinen kan även skriva ut på 64 g/m^2 papper. Genom att använda ett 

sådant papper med lägre råmaterialinnehåll bidrar du ytterligare till 

att bevara våra skogar.

<br>

*1: EN12281:2002 "Skrivar- och kontorspapper - Krav på kopieringspapper 

för torrtonerskrivare och kopiatorer"

<br>[Effektiv energianvändning]

Effektiv energianvändning - Energy Star-programmet (ENERGY STAR®)

<br>

ENERGY STAR® är ett frivilligt program för energieffektivitet med syfte 

att utveckla och främja användandet av högenergieffektiva produkter för 

att på så sätt bidra till att hindra den globala uppvärmningen. Genom att 

köpa produkter som kvalificerar sig för ENERGY STAR® kan kunderna bidra 

till att minska utsläppen av växthusgaser när produkten används, och 

dessutom minska kostnaderna för energiförbrukning.

<br>[dubbelsidiga utskrifter]

Miljöfördelar med dubbelsidiga utskrifter

<br>

Att skriva ut dubbelsidigt minskar pappersförbrukningen och bidrar 

till att bevara våra skogar. Dubbelsidiga utskrifter minskar även 

kostnaderna eftersom du inte behöver köpa lika mycket papper. Vi 

rekommenderar att maskiner som klarar dubbelsidiga utskrifter ställs 

in för dubbelsidiga utskrifter som standard.

<br>[Power Management]

Miljöfördelar med "Power Management"

<br>

För att minska strömförbrukningen när maskinen är overksam är den 

utrustad med en strömhanteringsfunktion som automatiskt aktiverar 

energisparläget när maskinen inte används under en viss tid. Även 

om det tar en liten stund för maskinen att återgå till att bli REDO 

när den har varit i energisparläge kan energiförbrukningen minskas 

avsevärt. Vi rekommenderar att aktiveringstiden för energisparläge 

ställs in på standard när maskinen används.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.28