001f.txt Driver File Contents (KxDriver_cCD_cLP_20140115.zip)

ÿþ

1001	%s Yaz1c1 Yükleme Sihirbaz1

1002	Seçmeli Bile_enler Sihirbaz1

1003	%s Seçmeli Bile_enler Sihirbaz1 na ho_ geldiniz

1004	Bu sihirbaz %s sürücüsü için seçmeli yazd1rma bile_enleri yüklemenize yard1mc1 olur.

1005	Bu sihirbaz yaz1c1n1z1n sürücüsü için seçmeli yazd1rma bile_enleri yüklemenize yard1mc1 olur.

1006	&Sonland1r

1007	< &Geri

1008	0ler&i >

1009	0&ptal

1010	&Yükle

1011	Bile_en Seç

1012	Yüklenecek seçmeli bile_enleri seçin.

1013	Bile_enler

1014	Aç1klama

1015	0ptal etmek istediinizden emin misiniz?

1016	Evet

1017	Hay1r

1018	Yükleniyor...

1019	Uyar1

1020	Gö&zat

1021	Tümünü Seç

1022	Tümünü Temizle1031	Yaz1c1 Seç

1032	Seçmeli bile_enlerin yüklenecei bir yaz1c1 seçin.

1033	Yaz1c1lar

1034	%d öe seçildi

1035	Hiçbir öe seçilmedi

1036	Ortak bile_enler1040	Ç1k

1041	Durum  

1051	0_leniyor& 

1052	Yükleniyor...

1053	Tamamland1

1054	Ba_ar1s1z oldu1061	USB Yükleme

1062	Ortak Profiller

1063	Resim Renk Uyumu

1064	TrueType Yaz1 Tipleri

1065	Eklenti Modüller

1066	PANTONE Destei

1067	Yard1m Modülü1500	Policy Manager

1501	Driver integration with Policy Manager

1502	Resim Renk Uyumu

1503	Doru renk yönetimi için ICM Renk Profilleridir1648	Tümünü Seç

1650	Tümünün seçimini kald1r2011	PANTONE Destei Seç

2012	PANTONE renk uyumu için uygulama destek dosyalar1.

2013	Uygulamalar3011	Ortak Profiller Seç

3012	Genel kullan1mlar için önceden tan1ml1 yazd1rma ayarlar1. 

3013	Profiller

3014	Aç1klama4011	Eklenti Modüller Seç

4012	Yüklenecek seçmeli bile_enleri seçin.

4013	Modül

4014	Aç1klama5011	Yard1m Modülleri Seç

5012	Ek dillerde görüntülenen yard1m modülleri.

5013	Yard1m Modülü

5014	Aç1klama

5015	%s dilinde yaz1l1 yard1m modülü5111	Ayg1t Ayarlar1 Seç

5112	Yüklemeden sonra dei_tirilebilecek ba_lang1ç sürücü ayarlar1.

5113	Ayar

5114	Aç1klama

5121	Güvenlik Filigran1 kullanmak biraz daha fazla toner tüketimine neden olacakt1r.6000	Ayarlar1 Onayla

6001	^u seçmeli bile_en ayarlar1n1 seçtiniz:

6002	Yüklemeyi ba_latmak için Yükle ye t1klay1n.

6003	Yaz1c1 Bile_enleri Yükleme Tamamland1.

6004	Seçmeli Bile_enler Sihirbaz1 n1 ba_ar1yla tamamlad1n1z

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.46