KMTWAIN1053.ini Driver File Contents (TwainDriver_cdc_cLP_20130910.zip)

[Message]
NotAdmin=Det går inte att installera och avinstallera p.g.a. att användaren har inte administratörrättigheter eller liknande behörighet.
RunTWAIN=Några filer som behöver uppdateras används för närvarande. Avsluta programmet innan du sätter igång denna installation.
DelOld=Tar bort tidigare versioner av den här tillämpningen...
UninstErr=Det gick inte att identifiera den gamla versionen. Avinstallera programvaran och installera den igen.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.78