KMTWAIN1043.ini Driver File Contents (TwainDriver_cdc_cLP_20130910.zip)

[Message]
NotAdmin=Installeren en deïnstalleren is niet mogelijk omdat de gebruiker niet is aangemeld als beheerder of niet de daartoe benodige rechten heeft.
RunTWAIN=Een aantal bestanden die moeten worden bijgewerkt zijn momenteel in gebruik. Sluit het programma af voordat u deze setup uitvoert.
DelOld=Bezig met het verwijderen van oudere versies van deze toepassing...
UninstErr=De oude versie werd niet herkend. Verwijder de software en installeer deze opnieuw.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.53