Readme_dutch.txt Driver File Contents (mpnx_3_0-win-3_05-ea23_2.exe)

____________________________________________________________________

          Canon MP Navigator EX versie 3.05
                 voor 
            	  Microsoft Windows
               Instructies

          *** Copyright CANON INC. 2011 ***  
____________________________________________________________________


< Inhoud >

Inleiding
 Voorwoord
 Handelsmerken
 Installatie-onderdelen

Beperkingen op het gebruik van MP Navigator EX

====================================================================
Inleiding
====================================================================

< Voorwoord >

 Hartelijk dank voor het gebruiken van Canon MP Navigator EX.
 Met deze toepassingssoftware kunt u foto's en documenten
 scannen, opslaan en bewerken. U kunt deze toepassing ook
 gebruiken om afbeeldingen te bewerken of als een bijlage aan
 e-mail toe te voegen.

< Handelsmerken >

 Microsoft is een gedeponeerde handelsmerk van Microsoft Corporation.
 Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft 
 Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
 Alle merknamen en productnamen die in document worden genoemd zijn
 handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve 
 bedrijven.

< Installatie-onderdelen >

 Dit product bestaat uit de volgende items.

 Canon MP Navigator EX (hierna MP Navigator EX genoemd)
  Met deze toepassingssoftware kunt u gescande afbeeldingen 
  gemakkelijk opslaan, afdrukken, toevoegen als 
  e-mailbijlage en bewerken.

 Verwijderprogramma
  Dit programma verwijdert overbodige bestanden die te maken hebben 
  met MP Navigator EX.

 MP Navigator EX Leesmij (Readme.txt)
  Dit bestand. Het bevat belangrijke informatie over 
  MP Navigator EX.
  Kies wanneer u klaar bent met installeren [Start]-[(Alle) 
  Programma's]-[Canon Utilities]-[MP Navigator EX 3.0]-
  [Leesmij-bestand bij MP Navigator EX] om de inhoud van dit 
  bestand weer te geven.

====================================================================
Beperkingen op het gebruik van MP Navigator EX
====================================================================

 Op het gebruik van dit product gelden de volgende beperkingen.
 Lees deze beperkingen door voordat u het product gebruikt.

 - Gebruik de tekengrootte die standaard is ingesteld in uw
  besturingssysteem. 
  Anders wordt de tekst mogelijk niet correct weergegeven 
  in de software.

 - Met modellen die de netwerkverbinding ondersteunen, kunt u de 
  geheugenkaart niet gebruiken vanaf MP Navigator EX als de naam 
  voor [Printernaam instellen] is veranderd vanuit de Instellingen 
  bedieningspaneel.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.73