Readme_Swedish.txt Driver File Contents (mpnx_3_0-win-3_05-ea23_2.exe)

____________________________________________________________________

         Canon MP Navigator EX version 3.05
                 för
             Microsoft Windows
              Instruktioner

         *** Copyright CANON INC. 2011 ***
____________________________________________________________________


< Innehåll >

Introduktion
 Förord
 Om varumärken
 Komponenter som installeras

Begränsningar i MP Navigator EX

====================================================================
Introduktion
====================================================================

< Förord >

 Tack för att du använder Canon MP Navigator EX.
 Med det här programmet kan du scanna, spara och skriva ut foton
 och dokument. Du kan också redigera bilder och bifoga bilder i
 e-post med det här programmet.

< Om varumärken >

 Microsoft är ett registrerat varumärken som tillhör Microsoft 
 Corporation i USA och andra länder. 
 Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör
 Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
 Alla andra märkesnamn och namn på produkter som nämns i
 dokumentationen är varumärken eller registrerade varumärken
 som tillhör respektive företag.

< Komponenter som installeras >

 Följande ingår i produkten.

 Canon MP Navigator EX (kallas hädanefter MP Navigator EX)
  Med det här programmet kan du spara, skriva ut, bifoga
  (via e-post) och redigera scannade bilder på ett enkelt sätt.

 Avinstallerare
  Med avinstalleraren tas filerna för MP Navigator EX bort.

 Fil med viktig information om MP Navigator EX (Readme.txt)
  Den här filen. Filen innehåller viktig information
  om MP Navigator EX. 
  När du är klar med installationen väljer du [Start] - 
  [(Alla) Program] - [Canon Utilities] - [MP Navigator EX 3.0] - 
  [MP Navigator EX viktigt] om du vill visa innehållet i den 
  här filen.

====================================================================
Begränsningar i MP Navigator EX
====================================================================

 Följande begränsningar gäller för den här produkten.
 Ha begränsningarna i åtanke när du använder den.

 - Använd den teckenstorlek som är standard i operativsystemet.
  Annars kanske inte texten visas korrekt i programmet.

 - För modeller med stöd för nätverksanslutning har du inte åtkomst 
  till minneskortet från MP Navigator EX om namnet på [Ange 
  skrivarnamn] har ändrats i användarpanelinställningarna.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.93