Readme_Norwegian.txt Driver File Contents (mpnx_3_0-win-3_05-ea23_2.exe)

____________________________________________________________________

         Canon MP Navigator EX-versjon 3.05
                 for
             Microsoft Windows
              Instruksjoner

         *** Copyright CANON INC. 2011 ***  
____________________________________________________________________


< Innhold >

Innledning
 Forord
 Om varemerker
 Installeringskomponenter

Begrensninger for bruken av MP Navigator EX

====================================================================
Innledning
====================================================================

< Forord >

 Takk for at du bruker Canon MP Navigator EX.
 Med denne programvaren kan du skanne, lagre og skrive ut bilder og
 dokumenter. Du kan også redigere bilder eller legge ved bilder i
 e-post ved hjelp av dette programmet.

< Om varemerker >

 Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation.
 Windows er et varemerke eller registrert varemerke for
 Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. 
 Alle merkenavn og produktnavn som nevnes i dette dokumentet, kan
 være varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive
 selskaper.

< Installeringskomponenter >

 Dette produktet består av følgende elementer.

 Canon MP Navigator EX (heretter kalt MP Navigator EX)
  Med denne programvaren kan du enkelt lagre, skrive ut, legge 
  ved (e-post) eller redigere skannede bilder.

 Avinstalleringsprogram
  Dette sletter unødvendige filer som er knyttet til MP Navigator EX.

 Viktig-fil for MP Navigator EX (Readme.txt)
  Denne filen. Inneholder viktig informasjon om MP Navigator EX.
  Når du er ferdig med installeringen, velger du [Start] -
  [(Alle) Programmer] - [Canon Utilities] - [MP Navigator EX 3.0]
  - Viktig-fil for MP Navigator EX] for å vise innholdet i denne
  filen.

====================================================================
Begrensninger for bruken av MP Navigator EX
====================================================================

 Dette produktet er underlagt følgende begrensninger.
 Les gjennom disse begrensningene før du tar i bruk produktet.

 - Bruk skriftstørrelsen som er angitt i operativsystemet.
  Hvis ikke, kan det hende at teksten ikke vises som den
  skal i programvaren.

 - For modeller som støtter nettverkstilkobling, har du ikke
  tilgang til minnekortet fra MP Navigator EX hvis navnet på
  [Angi skrivernavn] er endret i innstillingene i driftspanelet.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.65