Readme_Danish.txt Driver File Contents (mpnx_3_0-win-3_05-ea23_2.exe)

____________________________________________________________________

         Canon MP Navigator EX version 3.05
                 til
             Microsoft Windows
              Instruktioner

         *** Copyright CANON INC. 2011 ***  
____________________________________________________________________


< Indhold >

Introduktion
 Forord
 Om varemærker
 Installationskomponenter

Begrænsning af brug af MP Navigator EX

====================================================================
Introduktion
====================================================================

< Forord >

 Tak, fordi du bruger Canon MP Navigator EX.
 Ved hjælp af dette program kan du scanne, gemme og udskrive fotos
 og dokumenter. Du kan også redigere billeder eller vedhæfte
 billeder til e-mails ved hjælp af dette program.

< Om varemærker >

 Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft
 Corporation. 
 Windows er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende
 Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 Alle øvrige mærkenavne og produktnavne omtalt i dette dokument
 kan være varemærker eller registerede varemærker tilhørende deres
 respektive firmaer.

< Installationskomponenter >

 Dette produkt inkluderer følgende elementer.

 Canon MP Navigator EX (herefter kaldet MP Navigator EX)
  Dette program gør det nemt at gemme, udskrive, vedhæfte
  (e-maile) eller redigere scannede billeder.

 Afinstallationsprogram
  Fjerner unødvendige filer, som er tilknyttet MP Navigator EX.

 MP Navigator EX Vigtigt-fil (Readme.txt)
  Denne fil. Den indeholder vigtige oplysninger om MP Navigator EX.
  Når installationen er færdig, skal du vælge [Start]-
  [(Alle) Programmer]-[Canon Utilities]-[MP Navigator EX 3.0]-
  [Vigtigt til MP Navigator EX] for at få vist indholdet af filen.

====================================================================
Begrænsning af brug af MP Navigator EX
====================================================================

 Der er følgende begrænsninger for brugen af dette produkt.
 Vær opmærksom på disse begrænsninger inden brug.

 - Brug operativsystemets standardskriftstørrelse. 
  I modsat fald vises teksten muligvis ikke korrekt i programmet.

 - For modeller, der understøtter netværksforbindelsen, kan du ikke
  få adgang til hukommelseskortet via MP Navigator EX, hvis navnet
  for [Indstil printernavn] er ændret i Kontrolpanelindstillinger.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.81