readme_swedish.txt Driver File Contents (ip4500svst211ea24.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2007. Med ensamrätt.

____________________________________________________________________

Canon iP4500 series
Canon IJ-skrivardrivrutin version 2.11
för Microsoft(R) Windows TM
Instruktioner

____________________________________________________________________

Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation.
Windows är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation,
registrerat i USA och i andra länder.
Windows Vista är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
Alla andra namn och produkter som nämns i denna dokumentation
kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
respektive företag.
____________________________________________________________________

< Innehåll >

Introduktion
 Förord
 Komponenter som installeras

Ange inställningar för skrivardrivrutinen
 Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen

====================================================================
Introduktion
====================================================================

< Förord >

I den här Viktigt-filen finns viktig information om hur du ställer
in och använder skrivardrivrutinen för Canon IJ som den här filen
levereras tillsammans med. Med Canon IJ-skrivardrivrutinen kan du
skriva ut på Canon IJ-skrivaren från program som körs i Microsoft 
Windows Vista TM, Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows 2000.
Innan du kan använda skrivaren måste du installera
skrivardrivrutinen på datorn.

< Komponenter som installeras >

Följande komponenter ingår i installationspaketet:

 - Installationsprogrammet (Setup.exe)
  Installerar Canon IJ-skrivardrivrutinen på datorn.

 - Canon IJ-skrivardrivrutin (kallas "skrivardrivrutinen"
  i det här dokumentet)
  Programmet som gör att du kan skriva ut på skrivaren.

 - Avinstallationsprogrammet
  Tar bort skrivardrivrutinen från datorn.

 - Viktigt (readme_swedish.txt)
  Det här dokumentet. Det innehåller viktig information om
  skrivardrivrutinen. När du har installerat drivrutinen kan du 
  visa Viktigt genom att klicka på Start och välja
  Program > [skrivaren] > Viktigt.

====================================================================
Ange inställningar för skrivardrivrutinen
====================================================================

< Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen >

 - Öppna fönstret från programmet
  Det vanliga sättet att öppna skrivardrivrutinen från ett program
  är att välja Arkiv > Utskriftsformat och klicka på Skrivare,
  eller välja Arkiv > Skriv ut... och klicka på Egenskaper.

 - Öppna fönstret direkt
  Om du vill ange inställningar som ska användas regelbundet
  eller använda skrivarens underhållsfunktioner, följer du
  anvisningen nedan. 

  1) Välj följande på Start-menyn:
    För Windows Vista: Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud >
    Skrivare
    För Windows XP: Kontrollpanelen - Skrivare och annan
    maskinvara - Skrivare och fax
    För Windows 2000: Inställningar > Skrivare
  2) Klicka på ikonen för den skrivarmodell som du ska använda.
  3) Välj Utskriftsinställningar på Arkiv-menyn.

   Obs!
   Ändra inte inställningarna på fliken Avancerat, som visas
   när du öppnar fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
   från Egenskaper.
   Om du ändrar någon av inställningarna kan vissa funktioner
   inaktiveras så att du inte kan använda dem.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.35