readme_norwegian.txt Driver File Contents (ip4500svst211ea24.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2007. Med enerett.

____________________________________________________________________

Canon iP4500 series
Canon IJ Skriverdriver versjon 2.11
for Microsoft(R) Windows TM
Instruksjoner

____________________________________________________________________

Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation.
Windows er et varemerke for Microsoft Corporation som er registrert
i USA og andre land.
Windows Vista er et varemerke for Microsoft Corporation.
Alle merkenavn og produktnavn som nevnes i denne håndboken, er
varemerker eller registrerte varemerker for respektive selskaper.
____________________________________________________________________

< Innhold >

Innledning
 Forord
 Installeringskomponenter

Angi innstillinger for skriverdriver
 Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper

====================================================================
Innledning
====================================================================

< Forord >

Denne Viktig-filen inneholder viktig informasjon som er til hjelp 
når du skal installere og bruke skriverdriveren som denne 
Viktig-filen leveres sammen med. Med Canon IJ Skriverdriver kan du 
skrive ut på en Canon IJ-skriver fra programmer som kjører under 
Microsoft Windows Vista TM, Microsoft Windows XP eller 
Microsoft Windows 2000. Før du kan bruke skriveren, må du 
installere skriverdriveren på datamaskinen.

< Installeringskomponenter >

Installeringspakken består av følgende komponenter:

 - Installeringsprogram (Setup.exe)
  Installerer Canon IJ Skriverdriver på datamaskinen.

 - Canon IJ Skriverdriver (omtales som "skriverdriveren" i dette
  dokumentet)
  Programvaren som gjør at du kan skrive ut på skriveren.

 - Avinstalleringsprogram
  Fjerner skriverdriveren fra datamaskinen.

 - Viktig (readme_norwegian.txt)
  Dette dokumentet. Det inneholder viktig informasjon om 
  skriverdriveren. Når du har installert skriverdriveren, 
  kan du vise dette dokumentet ved å velge [Start]-[Alle 
  programmer]-[navnet på skrivermodellen]-[Viktig].

====================================================================
Angi innstillinger for skriverdriver
====================================================================

< Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper >

 - Åpne vinduet fra programmet
  Vanlig metode for åpning av skriverdriveren fra programmet,
  er å velge [Fil]-[Utskriftsformat] og klikke på [Skriver] eller
  velge [Fil]-[Skriv ut...] og klikke på [Egenskaper].

 - Åpne vinduet direkte
  Hvis du vil angi et hyppig brukt oppsett eller ha tilgang til
  skriverens vedlikeholdsfunksjoner, bruker du fremgangsmåten
  nedenfor.

  1) Velg følgende på [Start]-menyen:
    For Windows Vista: [Kontrollpanel]-[Maskinvare og 
    lyd]-[Skrivere]
    For Windows XP: [Kontrollpanel]-[Skrivere og annen
    maskinvare]-[Skrivere og telefakser]
    For Windows 2000: [Innstillinger]-[Skrivere]
  2) Klikk på ikonet for skrivermodellen som skal brukes.
  3) Velg [Utskriftsinnstillinger] på [Fil]-menyen.

   Merk:
   Ikke endre innstillingene i kategorien [Avansert] som vises
   når installeringsbildet for skriverdriveren åpnes fra
   [Egenskaper].
   Hvis du endrer noen av innstillingene, kan det hende at noen
   av funksjonene deaktiveres, slik at du ikke kan bruke dem.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.78