readme_hungarian.txt Driver File Contents (ip4500svst211ea24.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2007. Minden jog fenntartva.

____________________________________________________________________

Canon iP4500 series
Canon IJ nyomtatóillesztõ 2.11 verzió
a Microsoft(R) Windows TM számára
Utasítások

____________________________________________________________________

A Microsoft a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
A Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye.
Az útmutatóban említett összes márka- és terméknév tulajdonosaik
védjegyét vagy bejegyzett védjegyét képezi.
____________________________________________________________________

< Tartalomjegyzék >

Bevezetés
 Elõszó
 Telepítési komponensek

Nyomtatóillesztõ beállításainak megadása
 A nyomtatóillesztõ tulajdonságait tartalmazó ablak megnyitása

====================================================================
Bevezetés
====================================================================

< Elõszó >

Ez a Fontos fájl fontos információkat tartalmaz a Fontos fájllal
együtt terjesztett Canon IJ nyomtatóillesztõ beállításáról és
használatáról. A Canon IJ nyomtatóillesztõ segítségével 
Microsoft Windows Vista TM, Microsoft Windows XP vagy Microsoft 
Windows 2000 alatt futó alkalmazásokból nyomtathat a Canon IJ 
nyomtatóján. A nyomtató használatához elõször a nyomtatóillesztõt 
kell telepítenie a számítógépre.

< Telepítési komponensek >

A következõ komponensek alkotják a telepítõkészletet:

 - Telepítõ (Setup.exe)
  Telepíti a számítógépre a Canon IJ nyomtatóillesztõt.

 - Canon IJ nyomtatóillesztõ (ebben a dokumentumban
  "nyomtatóillesztõ"-ként hivatkozunk rá)
  A nyomtatón való nyomtatást lehetõvé tévõ szoftver.

 - Letörlõ
  Letörli a nyomtatóillesztõt a számítógéprõl.

 - Fontos (readme_hungarian.txt)
  Ez a dokumentum. Fontos információkat tartalmaz a
  nyomtatóillesztõrõl. Miután telepítette az illesztõt,
  megtekintéséhez válassza a [Start]-[Minden program]-[Nyomtató 
  modelljének neve]-[Fontos] elemet.

====================================================================
Nyomtatóillesztõ beállításainak megadása
====================================================================

< A nyomtatóillesztõ tulajdonságait tartalmazó ablak megnyitása >

 - Az ablak megnyitása alkalmazásból
  A nyomtatóillesztõ tipikusan a [Fájl]-[Oldalbeállítás] menüpont
  [Nyomtatás] elemének, illetve a [Fájl]-[Nyomtatás...] menüpont
  [Tulajdonságok] elemének segítségével nyitható meg egy
  alkalmazásból.

 - Az ablak közvetlen megnyitása
  Egy gyakran használt beállítás megadásához vagy a nyomtató
  karbantartási funkcióinak eléréséhez használja az alábbi
  eljárást.

  1) A [Start] menübõl válassza ki a következõ elemeket:
    Windows Vista esetén: [Vezérlõpult]-[Hardver és hang]-
    [Nyomtatók]
    Windows XP esetén: [Vezérlõpult]-[Nyomtatók és más hardverek]-
    [Nyomtatók és faxok]
    Windows 2000 esetén: [Beállítások]-[Nyomtatók]
  2) Kattintson a használni kívánt nyomtatómodell ikonjára.
  3) Válassza ki a [Fájl] menü [Nyomtatási beállítások] elemét.

   Megjegyzés:
   Ne módosítsa a beállításokat azon az [Egyebek] lapon, mely 
   akkor jelenik meg, amikor a nyomtatóillesztõ beállító ablakát
   a [Tulajdonságok] pont alól nyitotta meg.
   Ha bármelyik beállítást megváltoztatja, néhány funkció
   letiltásra kerülhet, s nem tudja majd azokat használni.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.69