readme_finnish.txt Driver File Contents (ip4500svst211ea24.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2007. Kaikki oikeudet pidätetään.

____________________________________________________________________

Canon iP4500 series
Microsoft(R) Windows TM
Canon IJ -tulostinajuri versio 2.11
Käyttöohjeet

____________________________________________________________________

Microsoft on Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröity
tavaramerkki.
Windows on Microsoft Corporation -yhtiön tavaramerkki, joka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Windows Vista on Microsoft Corporation -yhtiön tavaramerkki.
Kaikki tässä oppaassa mainitut tuotemerkit ja tuotenimet ovat
omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
____________________________________________________________________

< Sisällys >

Johdanto
 Esipuhe
 Asennusosat

Tulostinajurin asetusten määrittäminen
 Tulostinajurin asetusvalintaikkunan avaaminen

====================================================================
Johdanto
====================================================================

< Esipuhe >

Tässä Lueminut-tiedostossa on tärkeitä tietoja Canon 
IJ-tulostinajurin asentamisesta ja käyttämisestä. Tiedosto on 
toimitettu ajurin mukana. Canon IJ -tulostinajurin ansiosta voit 
tulostaa Canon IJ-tulostimella Microsoft Windows Vista TM-, 
Microsoft Windows XP- tai Microsoft Windows 2000 -järjestelmää 
varten suunnitelluista sovelluksista. Tulostimen käyttäminen 
edellyttää, että tietokoneeseen on asennettu tulostinajuri.

< Asennusosat >

Asennuskokonaisuus koostuu seuraavista osista:

 - Asennusohjelma (Setup.exe)
  Asentaa Canon IJ-tulostinajurin tietokoneeseen.

 - Canon IJ -tulostinajuri (tässä asiakirjassa "tulostinajuri")
  Ohjelmisto mahdollistaa tulostimella tulostamisen.

 - Asennuksen poisto-ohjelma
  Poistaa tulostinajurin tietokoneesta.

 - Lueminut (readme_finnish.txt)
  Tämä tiedosto. Tiedostossa on tärkeitä tietoja
  tulostinajurista. Ajurin asennuksen jälkeen ohjetiedoston voi 
  avata valitsemalla [Kaikki ohjelmat] - [Oman tulostinmallin nimi]
  - [Lueminut].

====================================================================
Tulostinajurin asetusten määrittäminen
====================================================================

< Tulostinajurin asetusvalintaikkunan avaaminen >

 - Ikkunan avaaminen sovellusohjelmasta
  Useimmissa sovellusohjelmissa tulostinajuri avataan valitsemalla
  [Tiedosto] - [Sivun asetukset] ja napsauttamalla [Tulostin] tai
  valitsemalla [Tiedosto] - [Tulosta...] ja napsauttamalla 
  [Ominaisuudet].

 - Ikkunan avaaminen suoraan
  Määritä usein käytettävät asetukset tai käytä tulostimen
  ylläpitotoimintoja seuraavasti.

  1) Valitse [Käynnistä]-valikosta seuraavat kohteet:
    Windows Vista: [Ohjauspaneeli] - [Laitteisto ja
    äänet] - [Tulostimet]
    Windows XP: [Ohjauspaneeli] - [Tulostimet ja muut
    laitteet] - [Tulostimet ja faksit]
    Windows 2000: [Asetukset] - [Tulostimet]
  2) Napsauta käytettävän tulostimen kuvaketta.
  3) Valitse [Tiedosto]-valikosta [Tulostusasetukset].

   Huomautus:
   Älä muuta [Lisäasetukset]-välilehden asetuksia. Välilehti tulee
   näyttöön, kun tulostinajurin asetusvalintaikkuna avataan 
   [Ominaisuudet]-kohdasta.
   Jos muutat jotain asetusta, jotkut toiminnot saattavat poistua
   käytöstä, etkä voi käyttää niitä.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.67