readme_dutch.txt Driver File Contents (ip4500svst211ea24.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2007. Alle rechten voorbehouden.

____________________________________________________________________

Canon iP4500 series
Canon IJ-printerstuurprogramma versie 2.11
voor Microsoft(R) Windows TM
Instructies

____________________________________________________________________

Microsoft is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
Windows is een handelsmerk van Microsoft Corporation, gedeponeerd
in de V.S. en andere landen.
Windows Vista is een handelsmerk van Microsoft Corporation.
Alle merk- en productnamen die in deze handleiding worden vermeld
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve
eigenaren.
____________________________________________________________________

< Inhoud >

Inleiding
 Voorwoord
 Onderdelen van de installatie

Instellingen voor het printerstuurprogramma opgeven
 Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen

====================================================================
Inleiding
====================================================================

< Voorwoord >

Dit bestand bevat belangrijke informatie over het configureren en
gebruiken van het Canon IJ-printerstuurprogramma waarbij deze Leesmij
is geleverd. U kunt met het Canon IJ-printerstuurprogramma afdrukken 
op de Canon IJ-printer vanuit toepassingen die worden uitgevoerd 
onder Microsoft Windows Vista TM, Microsoft Windows XP of
Microsoft Windows 2000. Voordat u de printer kunt gebruiken,
moet u het printerstuurprogramma op uw computer installeren.

< Onderdelen van de installatie >

Het installatiepakket bestaat uit de volgende onderdelen:

 - Installatieprogramma (Setup.exe)
  Installeert het Canon IJ-printerstuurprogramma op de computer.

 - Canon IJ-printerstuurprogramma (wordt in dit document
  "printerstuurprogramma" genoemd)
  De software waarmee u op de printer kunt afdrukken.

 - Verwijderprogramma
  Hiermee kunt u het printerstuurprogramma van de computer
  verwijderen.

 - Leesmij (readme_dutch.txt)
  Dit document. Dit bevat belangrijke informatie over het
  printerstuurprogramma. U kunt dit bestand na de installatie 
  van het printerstuurprogramma lezen door [Alle programma's]- 
  [Naam van uw printermodel]-[Leesmij] te kiezen.

====================================================================
Instellingen voor het printerstuurprogramma opgeven
====================================================================

< Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen >

 - Het venster openen vanuit de toepassing
  U opent het printerstuurprogramma vanuit de toepassing door
  [Bestand]-[Pagina-instelling] te selecteren en op [Printer] te
  klikken, of door [Bestand]-[Afdrukken...] te selecteren en op
  [Eigenschappen] te klikken.

 - Het venster direct openen
  Wanneer u veel gebruikte instellingen wilt opgeven of toegang
  wilt krijgen tot de onderhoudsfuncties van de printer, volgt u
  onderstaande procedure.

  1) Selecteer het volgende in het menu [Start]: 
    In Windows Vista: [Configuratiescherm]-[Hardware en geluid]-
    [Printers]
    In Windows XP: [Configuratiescherm]-[Printers en andere 
    hardware]-[Printers en faxapparaten]
    In Windows 2000: [Instellingen]-[Printers]
  2) Klik op het pictogram van het printermodel dat u wilt
    gebruiken.
  3) Selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken] in het menu
    [Bestand].

   Opmerking:
   Wijzig niet de instellingen op het tabblad [Geavanceerd], dat
   wordt weergegeven wanneer u het eigenschappenvenster opent
   via [Eigenschappen].
   Wanneer u de instellingen wijzigt, is het mogelijk dat bepaalde
   functies worden uitgeschakeld en u deze niet kunt gebruiken.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.77