readme_danish.txt Driver File Contents (ip4500svst211ea24.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2007. Alle rettigheder forbeholdes.

____________________________________________________________________

Canon iP4500 series
Canon IJ-printerdriver Version 2.11
til Microsoft(R) Windows TM
Instruktioner

____________________________________________________________________

Microsoft er et registreret varemærke tilhørende
Microsoft Corporation.
Windows er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation,
registreret i USA og andre lande.
Windows Vista er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
Alle mærkenavne og produktnavne nævnt i denne vejledning er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive
ejere.
____________________________________________________________________

< Indhold >

Introduktion
 Forord
 Installationskomponenter

Angivelse af indstillinger for printerdriveren
 Sådan åbnes installationsvinduet til printerdriveren

====================================================================
Introduktion
====================================================================

< Forord >

Denne Vigtigt-fil indeholder vigtige oplysninger om opsætning og
brug af Canon IJ-printerdriveren, som Vigtigt-filen distribueres 
sammen med. Canon IJ-printerdriveren bruges, når der udskrives på 
Canon IJ-printeren fra programmer, som kører under Microsoft 
Windows Vista TM, Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows 
2000. Printerdriveren skal være installeret på computeren, før 
printeren kan bruges.

< Installationskomponenter >

Installationspakken består af følgende dele:

 - Installationsprogrammet (Setup.exe)
  Installerer Canon IJ-printerdriveren på computeren.

 - Canon IJ-printerdriveren (omtales i dokumentet som 
  "printerdriveren")
  Det program, der gør det muligt at udskrive på printeren.

 - Afinstallationsprogram
  Fjerner printerdriveren fra computeren.

 - Vigtigt (readme_danish.txt)
  Dette dokument. Dokumentet indeholder vigtige oplysninger om
  printerdriveren. Når du har installeret driveren, kan du få
  få vist Vigtigt ved at klikke på [Start]-[Alle programmer]-
  [navnet på din printermodel]-[Vigtigt].

====================================================================
Angivelse af indstillinger for printerdriveren
====================================================================

< Sådan åbnes installationsvinduet til printerdriveren >

 - Åbning af vinduet fra programmet
  Standardfremgangsmåden, når printerdriveren skal åbnes fra
  programmet, er at vælge [Filer]-[Sideopsætning] og klikke på
  [Printer] eller vælge [Filer]-[Udskriv...] og klikke på
  [Egenskaber].

 - Direkte åbning af vinduet
  Hvis du vil angive en ofte anvendt indstilling eller have adgang
  til printerens vedligeholdelsesfunktioner, skal du følge
  fremgangsmåden nedenfor. 

  1) Vælg følgende menupunkter i menuen [Start]:
    I Windows Vista: [Kontrolpanel]-[Hardware og lyd]-
    [Printere]
    I Windows XP: [Kontrolpanel]-[Printere og anden hardware]-
    [Printere og faxenheder]
    I Windows 2000: [Indstillinger]-[Printere]
  2) Klik på ikonet for den printermodel, der skal bruges.
  3) Vælg [Udskriftsindstillinger] i menuen [Filer].

   Bemærk!
   Du skal ikke redigere indstillingerne under fanen [Avanceret],
   der vises, når installationsvinduet til printerdriver åbnes
   via [Egenskaber].
   Hvis du redigerer indstillingerne, deaktiveres nogle af
   funktionerne muligvis, så du ikke kan bruge dem.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.72