readme_finnish.txt Driver File Contents (md86-win-mp240-1_02-ea24.exe)

Copyright CANON INC. 1994-2010

____________________________________________________________________

Canon MP240 series
Canon MP Drivers versio 1.02
Microsoft Windows
Ohjeet

____________________________________________________________________

====================================================================
Yleistä
====================================================================

 - Jotkut USB-keskittimet eivät toimi välttämättä kunnolla MP
  Driversin kanssa. Jos näin käy, liitä laite suoraan tietokoneen
  USB-porttiin tai vaihda USB-porttia, johon laite on kytketty.

 - Kun käsitellään hyvin suuria tiedostoja, windowsin
  näennäismuisti voi käydä vähiin eikä välttämättä toimi kunnolla.
  Jos näin käy, katso Windows-oppaasta, miten näennäis-muistin
  asetusta parannetaan.

____________________________________________________________________

 Microsoft on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
 Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity
 tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 Kaikki tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat kyseessä
 olevien yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
 tavaramerkkejä.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.64