0x0414.ini Driver File Contents (wireless_aw_nb100h_10.0.0.225_w864_1.zip)

ÿþ[0x0414]

1100=Initialiseringsfeil for installeringsprogram

1101=%s

1102=Installere %1 gjør klar %2, som vil lede deg gjennom installeringen av programmet. Vent litt.

1103=Kontrollerer operativsystem-versjon

1104=Kontrollerer versjon av Windows(R) Installer

1105=Konfigurerer Windows Installer

1106=Konfigurerer %s

1107=Installeringsprogrammet har fullført konfigurering av Windows Installer på datamaskinen. Datamaskinen må startes på nytt før installeringen kan fortsette. Klikk Start på nytt for å starte maskinen på nytt.

1108=%s

1125=Velg språk for installasjonen

1126=Velg språk for denne installasjonen blant alternativene nedenfor.

1127=Installeringsprogrammet må starte datamaskinen din på nytt for å fullføre konfigurasjonen av Windows Installer Service. Klikk Ja for å starte på nytt nå og Nei hvis du vil gjøre det senere.

1128=Dette programmet vil oppgradre '%s'. Vil du forsette?

1129=En nyere versjon av '%s' er allerede installert på maskinen. Installasjonen kan ikke fortsette.

1130=OK

1131=Avbryt

1132=Passord:

1133=Installer

1134=&Neste >

1150=Installeringsprogrammet har funnet en ikke-kompatibel versjon av Windows. Velg OK og start installeringen på nytt i Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 eller nyere

1151=Feil under skriving til midlertidig plass i minnet

1152=Feil under utpakking av %s til midlertidig plassering

1153=Feil under lesing av initialiseringsfil for installering

1154=Installeringsprogram ikke funnet i %s

1155=Fant ikke filen %s

1156=Intern feil i Windows Installer

1158=Feil ved bestandstrenger. Kontroller at alle strenger i Setup.ini er gyldige.

1200=Start på nytt

1201=Installasjonsprogrammet trenger %lu kB ledig diskplass i %s. Frigjør plass og prøv på nytt

1202=Du har ikke de rette privilegiene til å fullføre denne installasjonen for alle brukerne av maskinen. Logg deg på som administrator og prøv å utføre denne installasjonen på nytt

1203=Kommandolinjeparametere:

1204=/L språk-ID

1205=/S Skjul intialiseringsdialogboks. For uovervåket modus, bruk: /S /v/qn.

1206=/V parametere for MsiExec.exe

1207=Windows(R) Installer %s funnet. Dette er en eldre versjon av Windows(R) Installer. Velg OK for å fortsette.

1208=ANSI tegntabell for %s er ikke installert på systemet .Installasjonsprogrammet kan derfor ikke kjøre med gjeldende språkinnstillinger. Du må kjøre installasjonsprogrammet på nytt og velge et annet språk.

1210=Oppsett krever Windows Installer versjon %s eller senere for å installere Microsoft .NET Framework versjon 2.0. Vennligst installer Windows Installer versjon %s eller senere og forsøk på nytt.

1603=Feil ved installering av Windows installeringsmotor. Det kan hende at en fil som må erstattes, er i bruk. Lukk alle programmer, og prøv på nytt.

1604=Dette installasjonsprogrammet inneholder ikke Windows Installer-motoren (%s) som kreves for å kjøre installeringen på dette operativsystemet.

1607=Kan ikke installere skriptkjøretid for %s.

1608=Kunne ikke opprette Install Driver instance, Return code: %d

1609=Angi en bane for å lagre installasjonspakken.

1611=Kan ikke pakke ut filen %s.

1612=Pakker ut filer.

1613=Laster ned filen %s.

1614=Det oppstod en feil under nedlasting av filen %s. Hva vil du gjøre?

1615=t.

1616=min.

1617=sek.

1618=MB

1619=kB

1620=/sek.

1621=Kunne ikke bekrefte filsignatur på filen %s.

1622=Beregnet tid som gjenstår:

1623=%d %s of %d %s downloaded at %01d.%01d %s%s

1624=Forbereder installasjonen...

1625=Få hjelp til denne installasjonen.

1626=Hjelp

1627=Kan ikke lagre filen: %s

1628=Kunne ikke fullføre skriptbasert installasjon.

1629=Ugyldig kommandolinje.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Det oppstod en initialiseringsfeil under installasjonen, kunne ikke kopiere prosessen.

1635=Filen %s finnes allerede. Vil du erstatte den?

1642=Kan ikke bekrefte signatur. Du trenger Internet Explorer 3.02 eller senere med Authenticode-oppdatering.

1643=Installasjonsprogrammet krever en nyere versjon av WinInet.dll. Det kan hende at du må installere Internet Explorer 3.02 eller senere.

1644=Du har ikke de rette privilegiene til å fullføre denne installasjonen for alle brukerne av maskinen. Logg deg på som administrator og prøv å utføre denne installasjonen på nytt

1645=Feil under installering av Microsoft(R) .NET Framework. Returkode: %d

1646=%s kan bruke Microsoft (R) .NET %s Framework. Vil du installere denne filen nå?

1648=Installeringsprogrammet har funnet en ikke-kompatibel versjon av Windows. Velg OK og start installeringen på nytt i Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 eller nyere

1649=%s bruker alternativt Visual J# Redistributable Package. Vil du installere den nå? 

1650= (Dette vil også installere .NET Framework.)

1651=Installasjonsprogrammet har oppdaget en inkompatibel versjon av Windows. Klikk OK og bekreft at målsystemet kjører Windows 2000 Service Pack 3 (eller nyere) før du starter installeringen på nytt

1652=%s krever at følgende elementer blir installert på datamaskinen. Klikk Installer for å installere disse avhengighetene.

1653=Installerer %s

1654=Vil du avbryte installasjonsprogrammet når %s er installert?

1655=Fant ikke filene for nødvendig komponent for installering %s. Installeringen vil stoppe. Dette skyldes sannsynligvis mislykket eller avbrutt nedlasting.

1656=Installasjonen av %s ser ut til å ha mislyktes. Vil du fortsette installasjonen?

1657=Vellykket

1658=Installerer

1659=I kø

1660=Installert

1661=Status

1662=Nødvendig

1663=Mislykket

1664=Pakker ut

1665=Laster ned

1666=Hoppet over

1667=Installeringen av %s mislyktes. Installeringsprogrammet vil nå avslutte.

1668=Installeringen av %s krever en omstart. Klikk på Ja for å starte på nytt nå, eller på Nei hvis du vil gjøre det senere.

1669=%1 bruker valgfritt %2. Vil du installere nå?

1670=Kan ikke laste modulen %s, feilkode: %d

1671=Laster ned fil %2 av %3: %1

1700=Det oppstod en feil under initialisering av InstallScript-motoren

1701=Kan ikke pakke ut støttefiler for InstallScript-motoren til midlertidig plassering

1702=Med denne installasjonen kan du installere flere forekomster av produktet. Velg forekomsten du vil installere, og klikk deretter Neste for å fortsette.

1703=&Installer en ny forekomst

1704=&Behold eller oppdater en nåværende forekomst

1705=Standard

1706=Forekomst-ID

1707=Produktnavn

1708=Sted

1710=Med denne installasjonen kan du oppdatere flere forekomster av produktet. Velg et alternativ nedenfor for å angi hvordan du vil bruke denne oppdateringen, og klikk deretter Neste for å fortsette.

1711=Oppdater &alle de nåværende forekomstene

1712=&Oppdater en nåværende forekomst

1713=Denne installasjonen krever versjon 4.5 eller nyere av Windows Installer. Installasjonsprogrammet vil avslutte.

1714=Dekomprimerer

1715=Versjon

1804=Velg installasjonsspråk

1812=Velg språket for installasjonen fra alternativene nedenfor.

1813=&OK

1815=InstallShield Wizard

1822=Avbryt

1834=&Neste >

1835=< &Tilbake

1837=Ønsker du å installere %s?

1838=Autentisitet verifisert

1839=Identiteten til denne programvareleverandøren ble verifisert av %s.

1840=Forsiktig: %s bekrefter at denne programvaren er sikker. Du bør kun fortsette hvis du stoler på at %s kan gjøre denne endringen.

1841=&Du kan alltid stole på programvare levert av %s.

1842=Denne programvaren er ikke blitt endret siden det ble frigitt av %s. Klikk Neste for å installere %s.

1854=InstallShield

1865=Klargjøre Installasjonsprogrammet

1866=Vent mens InstallShield veiviseren klargjør installasjonsprogrammet.

1872=Avslutt

1873=Overføringshastighet: 

1874=Beregnet gjenværende tid:

1880=/s

1887=%s - InstallShield Wizard

1888=Avslutte installasjonen

1889=Er du sikker på at du ønsker å avbryte installasjonen?

1901=&Installer en ny kopi av dette produktet

1903=Kvalifiserte produkter oppdaget

1904=Velg produktet som skal oppdateres.

1905=Installasjonsprogrammet har oppdaget følgende produkt/produkter på datamaskinen din som er kvalifisert for denne oppdateringen.

1906=&Oppdaterer produktet valgt nedenfor

1907=Installasjonsprogrammet har registrert ett eller flere forekomster av programmet på systemet. Du kan beholde eller oppdatere en eksisterende forekomst eller installere en helt ny forekomst.

1908=&Velg den forekomsten av programmet du vil beholde eller oppdatere nedenfor:

1909=Vis navn

1910=Installeres i

2001=%s Installasjonsprogrammet klargjør InstallShield veiviseren, som vil lede deg gjennom resten av installasjonsprosessen. Vennligst vent.

2002=Feilkode:

2003=Feilinformasjon:

2004=Det har oppstått en feil (%s) under kjøring av installasjonsprogrammet.

2005=Forsikre deg om at du har avsluttet eventuelt tidligere installasjonsprogram og lukket andre programmer. Hvis feilen fortsatt eksisterer, må du kontakte leverandøren din: %s.

2006=&Detaljer

2007=&Rapport

2008=Det er ikke nok plass til å initialisere installasjonsprogrammet. Frigjør minst %ld KB på %s stasjonen før du kjører installasjonsprogrammet.

2009=En bruker med rettigheter som administrator installerte dette programmet. Du må ha tilsvarende rettigheter for å endre eller avinstallere programmet.

2010=En annen utgave av dette oppsettprogrammet kjører allerede. Vent på at den gjør seg ferdig eller avbryt den før du kjører dette oppsettet igjen. 

2143=Sikkerhetsadvarsel

2144=Ønsker du å fortsette å kjøre dette installasjonsprogrammet?

2146=Opprinnelsen og integriteten til dette programmet kunne ikke verifiseres. %s  Du bør fortsette kun hvis du kan identifisere leverandøren som en du stoler på og er sikker på at dette programmet ikke er blitt endret siden det ble lansert.

2147=Jeg &stoler ikke på dette installasjonsprogrammet

2148=Jeg &forstår sikkerhetsrisikoen og ønsker å fortsette likevel

2151=Opprinnelsen og integriteten til dette programmet kunne ikke verifiseres fordi det ikke var signert av leverandøren.  Du bør fortsette kun hvis du kan identifisere leverandøren som en du stoler på og er sikker på at dette programmet ikke er blitt endret siden det ble lansert.

2152=Dette programmets opprinnelse og integritet kunne ikke verifiseres. Sertifikatet som brukes til å signere programvaren har utløpt eller er ugyldig eller upålitelig.  Du bør kun fortsette hvis du kan identifisere utgiveren som noen du stoler på, og du er sikker på at programmet ikke har blitt endret siden det ble utgitt.

2153=Programvaren er ødelagt eller den er blitt endret siden den ble offentliggjort. Du bør ikke fortsette dette installasjonsprogrammet.

2154=Dette installasjonsprogram ble opprettet med en BETAVERSJON av %s

2155=Dette installasjonsprogram ble opprettet med en PRØVEVERSJON av %s

2156=Skriv inn passordet

2157=Denne installasjonen ble opprettet med en PRØVEVERSJON av %s, som ikke støtter utpakking av den interne MSI filen. Den fulle versjonen av InstallShield støtter denne funksjonaliteten. KB-artikkel Q200900 for InstallShield inneholder mer informasjon.

2158=Denne installasjonen ble opprettet med en PRØVEVERSJON av %s. Prøveinstallasjoner fungerer bare i %s dager etter at de ble bygd. Gjenoppbygg installasjonen for å kjøre den på nytt. Installasjonsprogrammet vil nå avslutte.

2159=Denne installasjonen vil fungere til %s. Installasjonsprogrammet vil nå avslutte.[Languages]

0x0401=Arabisk

0x0402=Bulgarsk

0x0403=Katalansk

0x0404=Kinesisk (Tradisjonelt)

0x0405=Tsjekkisk

0x0406=Dansk

0x0407=Tysk

0x0408=Gresk

0x0409=Engelsk

0x040a=Spansk

0x040b=Finsk

0x040c=Fransk (Standard)

0x040d=Hebraisk

0x040e=Ungarsk

0x0410=Italiensk

0x0411=Japansk

0x0412=Koreansk

0x0413=Hollandsk

0x0414=Norsk

0x0415=Polsk

0x0416=Portugisisk (brasiliansk)

0x0418=Rumensk

0x0419=Russisk

0x041a=Kroatisk

0x041b=Slovakisk

0x041d=Svensk

0x041e=Thai

0x041f=Tyrkisk

0x0421=Indonesisk

0x0424=Slovensk

0x042d=Baskisk

0x0804=Kinesisk (Forenklet)

0x0816=Portugisisk (Standard)

0x0c0c=Fransk (kanadisk)

0x0c1a=Serbisk (kyrillisk)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.70