removdrv.txt Driver File Contents (AHCI_Intel_11.5.0.1207_W8x64UW8x86U_A.zip)

ÿþ************************************************************

************************************************************

Detta dokument beskriver proceduren för hur du manuellt tar 

bort programvaran för drivrutinen Intel(R) Rapid lagrings-

teknologi och konfigurerar om systemet för att använda 

drivrutinen i operativsystemet för hantering av 

lagringsstyrenheter.Skriv ut detta dokument för användning som referens innan 

du utför denna procedur. Slutför sedan Del 1 för att avgöra

läge för SATA-styrenheten. Beroende på vilket läge som avgörs

i Del 1 slutför du antingen Del 2A eller 2B.VARNING: När du konfigurerar om systemet kan det resultera 

i dataförlust på någon av de RAID-volymer som för 

närvarande används av systemet. När du tar bort drivrutinen 

Intel Rapid lagringsteknologi från startenheten eller 

startbar RAID-volym kan det kräva ominstallation av 

operativsystemet. Bibehåll dataintegritet genom att 

säkerhetskopiera alla data innan du fortsätter. ************************************************************

* Del 1: Avgöra systemläge

************************************************************Vilka steg du använder för att ta bort den här programvaran 

beror på huruvida systemet körs i RAID- eller AHCI-läge. Öppna EnhetshanterarenAtt öppna Enhetshanteraren i Microsoft Windows* 7:

  

   - Markera Kontrollpanel på Start-menyn.   - Dubbelklicka System i klassiskt läge (eller vyn med de 

    små eller stora ikoner med Windows 7*).   - Välj Enhetshanteraren i den vänstra fönsterrutan.Att öppna Enhetshanteraren i Microsoft Windows* 8:

  

   - Klicka på rutan PC-inställningar eller rutan Skrivbord 

    i Start-fönstret.

 

   - Om du väljer rutan PC-inställningar, klicka på 

    Ytterligare inställningar för att gå till 

    Kontrollpanelen.   - Om du väljer rutan Skrivbord, öppna Windows* Utforskaren

    och skriv sedan Kontrollpanel i textrutan för sökning.   - Välj System och säkerhet och välj sedan System.   - Välj Enhetshanteraren i den vänstra fönsterrutan.Avgör systemläge genom att identifiera hur SATA-styrenheten 

presenteras i Enhetshanteraren genom att slutföra 

nedanstående steg:1. I fönstret Enhetshanteraren letar du efter en post som 

  heter Lagringsstyrenheter. Om denna post finns med 

  utökar du den och letar efter en av nedanstående 

  styrenheter. Om denna post inte finns med fortsätter

  du med steg 2:  - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'

   Om ovanstående styrenhet finns med är 

   systemet ett ICH7R/DH-system i RAID-läge. 

   Fortsätt med Del 2A nedan.  - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'

   Om ovanstående styrenhet finns med är 

   systemet ett ICH7MDH-system i RAID-läge. 

   Fortsätt med Del 2A nedan.  - 'Intel(R) Desktop/arbetsstation/server 

   Express Chipset SATA RAID-styrenhet'

   Om ovanstående styrenhet finns med är 

   systemet ett Desktop/arbetsstation/

   server Express Chipset-system i RAID-läge. 

   Fortsätt med Del 2A nedan.  - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID-styrenhet'

   Om ovanstående styrenhet finns med är 

   systemet ett Mobile Express Chipset-system 

   i RAID-läge. 

   Fortsätt med Del 2A nedan.

  

  - Om ingen av ovanstående styrenheter visas

   körs systemet inte i RAID-läge. Fortsätt

   med steg 2 nedan.2. I fönstret Enhetshanteraren letar du efter en post som 

  heter IDE ATA/ATAPI controllers. Om denna post finns med 

  utökar du den och letar efter en av följande styrenheter:  - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'

   Om ovanstående styrenhet finns med är

   systemet ett ICH7R/DH-system i AHCI-läge.

   Fortsätt med Del 2B nedan.  - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'

   Om ovanstående styrenhet finns med är

   systemet ett ICH7M/MDH-system i AHCI-läge. 

   Fortsätt med Del 2B nedan.  - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'

   Om ovanstående styrenhet finns med är

   systemet ett ICH9M-E/M-system i AHCI-läge.

   Fortsätt med Del 2B nedan.  - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'

   Om ovanstående styrenhet finns med är

   systemet ett ICH10R-system i AHCI-läge.

   Fortsätt med Del 2B nedan.  - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'

   Om ovanstående styrenhet finns med är

   systemet ett ICH10D/DO-system i AHCI-läge.

   Fortsätt med Del 2B nedan.  - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'

   Om ovanstående styrenhet finns med är

   systemet ett PCHM 4 Port-system i AHCI-läge. 

   Fortsätt med Del 2B nedan.  - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'

   Om ovanstående styrenhet finns med är

   systemet ett PCHM 6 Port-system i AHCI-läge. 

   Fortsätt med Del 2B nedan.  - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'

   Om ovanstående styrenhet finns med är

   systemet ett 5 Series/3400 Series-system i AHCI-läge. 

   Fortsätt med Del 2B nedan.  - 'Intel(R) Desktop/arbetsstation/server Express 

   Chipset SATA AHCI-styrenhet' 

   Om ovanstående styrenhet finns med är systemet ett 

   Desktop/arbetsstation/server Express Chipset-

   system i AHCI-läge. 

   Fortsätt med Del 2B nedan.

   

  - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI-styrenhet'

   Om ovanstående styrenhet finns med är systemet ett 

   Mobile Express Chipset-system i AHCI-läge. 

   Fortsätt med Del 2B nedan.  - 'Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller'

   Om ovanstående styrenhet finns med är systemet ett 

   7 Series/C216 Chipset-system i AHCI-läge. 

   Fortsätt med Del 2B nedan.  - 'Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller'

   Om ovanstående styrenhet finns med är systemet ett 

   7 Series Chipset-system i AHCI-läge. 

   Fortsätt med Del 2B nedan.   - Om ingen av ovanstående styrenheter visas

   körs systemet inte i AHCI-läge. Inga andra

   lägen stöds av programmet Intel Rapid lagringsteknologi. 

   Fortsätt med steg 3 nedan.3. Det verkar som om systemet inte körs i RAID- eller 

  AHCI-läge. Om du är av den åsikten att systemet körs 

  i RAID- eller AHCI-läge, men du inte ser någon av de 

  styrenheter som visas ovan, kontakta då 

  systemtillverkaren eller inköpsstället för hjälp. 

  Du kan inte fortsätta med Del 2 förrän du har avgjort 

  systemläge.************************************************************

* Del 2A: System i RAID-läge

************************************************************Proceduren i det här avsnittet kan bara utföras på ett 

system som är i RAID-läge. Fortsätt inte med den här 

proceduren om du inte har slutfört stegen i Del 1 ovan för 

att avgöra om detta är sant för det här systemet. Läs 

nedanstående varningar innan du fortsätter.VARNINGAR:

a. Om en RAID 0-volym tas bort, tas alla data på den 

  volymen bort permanent. Säkerhetskopiera alla viktiga 

  data innan du fortsätter. b. Om en disk eller volym som är ansluten till RAID-

  styrenheten innehåller systemfiler, tas dessa filer bort 

  och operativsystemet måste installeras om.

1. Se till att du har läst och förstått ovanstående 

  varningar.2. Starta om systemet.3. Notera huruvida du ser en välkomstskärm med titeln 

  Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM under 

  systemstart. Om du gör det fortsätter du med steg 5 

  nedan.

 

4. Fortsätt med steg 6 om UEFI-drivrutinen är installerad. 

  Om den inte är installerad fortsätter du med steg 7.5. Slutför denna procedur om option ROM'en är installerad:  5a. Gå till option ROM Konfigurationsverktyg genom att 

    trycka på Ctrl+I när du instrueras att göra så under 

    systemstart.

  5b. I installationsprogrammet väljer du menyalternativ 

    2, 'Delete RAID Volume', för att komma till menyn 

    där du kan ta bort RAID-volym.

  5c. Markera den volym du vill ta bort genom att använda 

    piltangenterna.

  5d. Tryck på 'DEL'-tangenten för att ta bort den 

    markerade volymen och tryck på 'Y'-tangenten (Yes)

    för att bekräfta borttagandet. Upprepa detta steg 

    efter behov för att ta bort alla volymer som finns 

    med. 

  5e. Avsluta installationsprogrammet.

  5f. Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 

    genom att antingen trycka på 'F2'- eller 'DEL'-

    tangenten så snart som systemet börjar starta).

  5g. Ändra IDE-konfigurationen för Seriell ATA-styrenhet 

    från 'RAID' till 'IDE'.

  5h. Spara ändringarna och avsluta systemets 

    BIOS-inställning.6. Slutför denna procedur om UEFI-drivrutinen är installerad:  6a. Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 

    genom att antingen trycka på 'F2'- eller 'DEL'-

    tangenten så snart som systemet börjar starta).

  6b. Navigera till 'Intel(R) Rapid Storage Technology' och 

    tryck på Returtangenten.

  6c. Navigera till den RAID-volym som du vill ta bort 

    genom att använda piltangenterna och tryck sedan 

    på Returtangenten.

  6d. Välj DEL-tangenten för att ta bort volymen.

  6e. Tryck på Returtangenten för att bekräfta.

  6f. Tryck på Esc-tangenten för att avsluta 'Intel(R) Rapid 

    Storage Technology'.

  6g. Ändra IDE-konfigurationen för Seriell ATA-styrenhet 

    från 'RAID' till 'IDE'.

  6h. Spara ändringarna och avsluta systemets 

    BIOS-inställning.7. Slutför denna procedur om varken option ROM'en eller UEFI-  drivrutinen är installerat:  7a. Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 

    genom att antingen trycka på 'F2'- eller 'DEL'

    -tangenten så snart som systemet börjar starta).

  7b. Ändra IDE-konfigurationen för Seriell ATA-styrenhet 

    från 'RAID' till 'IDE'.

  7c. Spara ändringarna och avsluta systemets 

    BIOS-inställning.8. Starta om systemet.************************************************************

* Del 2B: System i AHCI-läge

************************************************************Proceduren i det här avsnittet kan bara utföras på ett 

system som är i AHCI-läge. Fortsätt inte med den här 

proceduren om du inte har slutfört stegen i Del 1 ovan för 

att avgöra om detta är sant för det här systemet. Vi 

rekommenderar att du säkerhetskopierar alla viktiga data 

innan du fortsätter. 1. Starta om systemet.2. Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 

  genom att antingen trycka på 'F2'- eller 'DEL'-tangenten 

  så snart som systemet börjar starta). 3. Ändra IDE-konfigurationen för Seriell ATA-styrenhet 

  från 'AHCI' till 'IDE'.4. Spara ändringarna och avsluta systemets 

  BIOS-inställning.5. Starta om systemet. Operativsystemet bör starta som 

  tidigare.

Obs! Om du erfar några svårigheter när du gör dessa 

ändringar i system-BIOS, kontakta då moderkortstillverkaren 

eller inköpsstället för hjälp.

************************************************************

* ANSVARSFRISKRIVNING

************************************************************INFORMATIONEN I DETTA DOKUMENT TILLHANDAHÅLLS I ANSLUTNING TILL 

INTEL-PRODUKTER. INGEN LICENS, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, 

VID S.K. ESTOPPEL ELLER PÅ ANNAT SÄTT, TILL NÅGRA RÄTTIGHETER 

FÖR IMMATERIELL EGENDOM BEVILJAS AV DETTA DOKUMENT. FÖRUTOM 

ENLIGT VAD SOM TILLHANDAHÅLLS I INTELS BESTÄMMELSER OCH 

VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV SÅDANA PRODUKTER, ANTAR INTEL INGET 

ANSVAR ÖVERHUVUDTAGET OCH INTEL FRÅNSÄGER SIG ALL UTTRYCKT 

ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, SOM HAR ATT GÖRA MED FÖRSÄLJNING 

OCH/ELLER ANVÄNDNING AV INTEL-PRODUKTER INKLUSIVE ANSVAR ELLER 

GARANTIER SOM GÄLLER PASSNING FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, 

SÄLJBARHET ELLER INTRÅNG PÅ PATENT, UPPHOVSRÄTT ELLER ANNAN 

IMMATERIELL EGENDOMSRÄTT.SÅVIDA INGET ANNAT ÖVERENSKOMMES SKRIFTLIGEN AV INTEL, ÄR 

INTEL-PRODUKTERNA INTE UTFORMADE ELLER AVSEDDA FÖR NÅGOT 

PROGRAM DÄR MISSLYCKANDET AV INTEL-PRODUKTEN SKULLE KUNNA 

SKAPA EN SITUATION DÄR PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL KAN UPPSTÅ.Intel kan göra ändringar i specifikationer och produktbeskrivning 

när som helst, utan meddelande. Designers får inte sätta sin 

tillit till frånvaro av eller egenskaper i eventuella funktioner 

eller instruktioner som märkts som "reserverade" eller 

"odefinierade". Intel förbehåller sig dessa för framtida 

definition och ska inte ha något som helst ansvar för 

konflikter eller inkompatibiliteter som uppstår från framtida 

ändringar i dem. Informationen här kan ändras utan 

meddelande. Slutför inte en design med den här informationen.De produkter som beskrivs i detta dokument kan innehålla 

designbrister eller fel som är kända som rättelser som kan 

orsaka att produkten avviker från publicerade specifikationer. 

Nuvarande karakteriserade rättelser finns tillgängliga på begäran.Kontakta ditt lokala Intel-säljkontor eller din distributör 

för att erhålla senaste specifikationer och innan du lägger 

in din produktbeställning.Kopior av dokument med ordernummer och som hänvisas till i detta 

dokument, eller annan Intel-litteratur, kan erhållas genom att 

ringa 1-800-548-4725 eller gå till: http://www.intel.com/#/en_us_01 Intel(R) är ett varumärke som tillhör Intel Corporation i USA 

och andra länder.* Andra namn och märken kan göras anspråk på som egendom som tillhör 

andra.

Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Med ensamrätt.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 2.18