removdrv.txt Driver File Contents (AHCI_Intel_11.5.0.1207_W8x64UW8x86U_A.zip)

ÿþ************************************************************

************************************************************

Dit document geeft een overzicht van de procedure voor het

handmatig verwijderen van het stuurprogramma van Intel(R) 

Rapid Storage Technologie en het opnieuw configureren van 

het systeem, zodat weer het geïntegreerde stuurprogramma 

van het besturingssysteem wordt gebruikt voor het beheer 

van opslagcontrollers.Als u deze procedure wilt uitvoeren, drukt u eerst dit 

document af. Vervolgens voert u Deel 1 uit om te bepalen 

welke SATA-controllermodus wordt gebruikt. 

Daarna voert u Deel 2A of 2B uit, afhankelijk van de modus 

die is vastgesteld in Deel 1.WAARSCHUWING: Wanneer u het systeem opnieuw configureert, 

kunnen gegevens op RAID-volumes die in het systeem worden 

gebruikt, verloren gaan. Wanneer u het stuurprogramma van 

Intel Rapid Storage Technologie verwijdert van de 

startschijf of van een opstartbaar RAID-volume, is het 

mogelijk dat u het besturingssysteem opnieuw moet 

installeren. Maak een reservekopie van alle gegevens 

voordat u verdergaat, om de gegevensintegriteit te behouden. ************************************************************

* Deel 1: De systeemmodus bepalen

************************************************************De stappen voor het verwijderen van deze software zijn 

verschillend voor systemen in RAID-modus en systemen in 

AHCI-modus.Apparaatbeheer openenApparaatbeheer openen in Microsoft Windows* 7:

  

  - Selecteer 'Configuratiescherm' in het menu 'Start'.  - Klik op 'Categorie' en selecteer vervolgens 'Kleine

   pictogrammen' of 'Grote pictogrammen'.  - Klik op 'Systeem'.  - Selecteer 'Apparaatbeheer' in het linkerdeelvenster.Apparaatbeheer openen in Microsoft Windows* 8:  - Klik in het venster 'Start' op de tegel 'Pc-instellingen'

   of de tegel 'Desktop'.

 

  - Als u de tegel 'Pc-instellingen' heeft gekozen, klikt u

   op 'Meer instellingen' om naar het Configuratiescherm 

   te gaan.  - Als u de tegel 'Desktop' heeft gekozen, opent u Windows* 

   Verkenner en typt u 'Configuratiescherm' in het zoekvak.  - Selecteer 'Systeem en Beveiliging' en selecteer 

   vervolgens 'Systeem'.  - Selecteer 'Apparaatbeheer' in het linkerdeelvenster.U bepaalt de systeemmodus door te identificeren hoe de 

SATA-controller wordt gepresenteerd binnen Apparaatbeheer. 

Daartoe voert u de volgende stappen uit:1. Zoek in het venster 'Apparaatbeheer' naar een item 

  genaamd 'Opslagcontrollers'. Als dit item beschikbaar is, 

  vouwt u het uit en zoekt u naar een van de volgende 

  controllers. Als het item niet wordt vermeld, gaat u 

  verder met stap 2.  - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'

   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 

   ICH7R/DH-systeem in RAID-modus. Ga verder met Deel 2A 

   hieronder. 

  

  - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'

   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 

   ICH7MDH-systeem in RAID-modus. Ga verder met Deel 2A 

   hieronder.   - 'Intel(r) Desktop/Workstation/Server Express Chipset

   SATA RAID Controller'

   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 

   Desktop/Workstation/Server Express Chipset-systeem 

   in RAID-modus. Ga verder met Deel 2A hieronder.  

 

  - 'Intel(r) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller'

   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 

   Mobile Express Chipset-systeem in RAID-modus. 

   Ga verder met Deel 2A hieronder.  - Als geen van de bovenstaande controllers wordt 

   vermeld, werkt het systeem niet in de RAID-modus. 

   Ga verder met stap 2 hieronder.2. Zoek in 'Apparaatbeheer' naar een item genaamd 

  'IDE ATA/ATAPI-controllers'.

  Als dit item wordt vermeld, vouwt u het uit en zoekt 

  u naar een van de volgende controllers:  - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'

   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 

   ICH7R/DH-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 

   Deel 2B hieronder.  - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'

   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 

   ICH7M/MDH-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 

   Deel 2B hieronder.  - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'

   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een

   ICH9M-E/M-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 

   Deel 2B hieronder.  - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'

   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een

   ICH10R-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 

   Deel 2B hieronder.  - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'

   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een

   ICH10D/DO-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 

   Deel 2B hieronder.  - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'

   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 

   5 Series 4 Port-systeem in AHCI-modus. 

   Ga verder met Deel 2B hieronder.  - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'

   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een

   5 Series 6 Port-systeem in AHCI-modus. 

   Ga verder met Deel 2B hieronder.  - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'

   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een

   5 Series/3400 Series-systeem in AHCI-modus. 

   Ga verder met Deel 2B hieronder.  - 'Intel(r) Desktop/Workstation/Server Express Chipset 

   SATA AHCI Controller'

   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 

   Desktop/Workstation/Server Express Chipset-systeem 

   in AHCI-modus. Ga verder met Deel 2B hieronder.  - 'Intel(r) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller'

   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een

   Mobile Express Chipset-systeem in AHCI-modus. 

   Ga verder met Deel 2B hieronder.  - 'Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI 

   Controller'

   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een

   7 Series/C216 Chipset-systeem in AHCI-modus. 

   Ga verder met Deel 2B hieronder.  - 'Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI

   Controller'

   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een

   7 Series Chipset-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 

   Deel 2B hieronder.  - Als geen van de bovenstaande controllers wordt 

   vermeld, werkt het systeem niet in de AHCI-modus. 

   Er worden geen andere modi ondersteund door 

   Intel(R) Rapid Storage Technologie. Ga verder met 

   stap 3 hieronder.3. Het systeem werkt blijkbaar niet in de RAID- of 

  AHCI-modus. Als u denkt dat het systeem werkt in de 

  RAID- of AHCI-modus en u geen van de bovenstaande 

  controllers in de lijst ziet, neemt u contact op met 

  de fabrikant of de leverancier van het systeem. U kunt 

  niet doorgaan met Deel 2 hieronder, als de 

  systeemmodus niet is vastgesteld.************************************************************

* Deel 2A: Systeem in RAID-modus

************************************************************De procedure in deze sectie kan alleen worden uitgevoerd op

een systeem dat werkt in de RAID-modus. Ga niet door met 

deze procedure tenzij u de stappen in Deel 1 hierboven hebt 

uitgevoerd om te bepalen of dit geldt voor uw systeem. 

Lees, voordat u verdergaat, eerst de onderstaande 

waarschuwingen door.WAARSCHUWINGEN:

a. Als een RAID 0-volume wordt verwijderd, worden alle 

  gegevens op dat volume permanent verwijderd. Maak een 

  reservekopie van alle belangrijke gegevens voordat u 

  doorgaat. b. Als er systeembestanden staan op een schijf die of volume 

  dat is aangesloten op de RAID-controller, worden deze

  bestanden verwijderd en moet het besturingssysteem opnieuw 

  worden geïnstalleerd.

1. Lees de bovenstaande waarschuwingen zorgvuldig door.2. Start het systeem opnieuw op.3. Controleer of tijdens het opstarten van het systeem 

  een scherm getiteld 'Intel(R) Rapid Storage Technology 

  Option ROM' wordt weergegeven. Als dat het geval is, 

  gaat u verder met stap 5.4. Ga verder met stap 6 als het UEFI-stuurprogramma is 

  geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, gaat u 

  verder met stap 7.5. Voer deze procedure uit als het Option ROM is 

  geïnstalleerd:  5a. Open het configuratieprogramma voor het Option ROM 

    door op Ctrl+I te drukken wanneer daarover een 

    aanwijzing verschijnt tijdens het starten van het 

    systeem.

  5b. Selecteer in het configuratieprogramma menuoptie 2 

    om het menu 'Delete RAID Volume' te openen.

  5c. Gebruik de pijltoetsen om het volume te selecteren 

    dat u wilt verwijderen.

  5d. Druk op 'Del' om het geselecteerde volume te 

    verwijderen en druk op 'Y' om de verwijdering te 

    bevestigen. Herhaal deze stap zo vaak als nodig is 

    om alle aanwezige volumes te verwijderen. 

  5e. Sluit het configuratieprogramma af.

  5f. Open het programma Setup voor het systeem-BIOS 

    (meestal kunt u dit doen door op de toets 'F2' of 

    'Delete' te drukken zodra het systeem begint op 

    te starten).

  5g. Wijzig de IDE-configuratie voor de SATA-controller 

    van 'RAID' in 'IDE'.

  5h. Sla de wijzigingen op en sluit Setup voor het 

    systeem-BIOS.6. Voer deze procedure uit als het UEFI-stuurprogramma is 

  geïnstalleerd:  6a. Open het programma Setup voor het systeem-BIOS 

    (meestal kunt u dit doen door op de toets 'F2' of

    'Delete' te drukken zodra het systeem begint op 

    te starten).

  6b. Navigeer naar 'Intel(R) Rapid Storage Technologie' 

    en druk op de toets 'Enter'.

  6c. Navigeer met de pijl-omlaag en de pijl-omhoog naar 

    het RAID-volume dat u wilt verwijderen en druk 

    vervolgens op de toets 'Enter'.

  6d. Selecteer 'Delete' om het volume te verwijderen.

  6e. Druk op de toets 'Enter' om de verwijdering te 

    bevestigen.

  6f. Druk op de toets 'Esc' om 'Intel(R) Rapid Storage

    Technologie' te sluiten.

  6g. Wijzig de IDE-configuratie voor de SATA-controller

    van 'RAID' in 'IDE'.

  6h. Sla de wijzigingen op en sluit het programma Setup 

    voor het systeem-BIOS.7. Voer deze procedure uit als noch het Option ROM noch het 

  UEFI-stuurprogramma is geïnstalleerd:  7a. Open het programma Setup voor het systeem-BIOS 

    (meestal kunt u dit doen door op de toets 'F2' of

    'Delete' te drukken zodra het systeem begint op 

    te starten).

  7b. Wijzig de IDE-configuratie voor de SATA-controller 

    van 'RAID' in 'IDE'.

  7c. Sla de wijzigingen op en sluit het programma Setup 

    voor het systeem-BIOS.8. Start het systeem opnieuw op.************************************************************

* Deel 2B: Systeem in AHCI-modus

************************************************************De procedure in deze sectie kan alleen worden uitgevoerd op

een systeem dat werkt in de AHCI-modus. Ga niet door met 

deze procedure tenzij u de stappen in Deel 1 hierboven hebt 

uitgevoerd om te bepalen of dit geldt voor uw systeem. 

Aanbevolen wordt om een reservekopie te maken van alle 

belangrijke gegevens voordat u verder gaat. 1. Start het systeem opnieuw op.2. Open het programma Setup voor het systeem-BIOS (meestal

  kunt u dit doen door op de toets 'F2' of 'Delete' 

  te drukken zodra het systeem begint op te starten). 3. Wijzig de IDE-configuratie voor de SATA-controller van 

  'RAID' in 'IDE'.4. Sla de wijzigingen op en sluit het programma Setup voor 

  het systeem-BIOS.5. Start het systeem opnieuw op. Het besturingssysteem zou

  nu normaal moeten starten.

Opmerking: Als u problemen ondervindt met het aanbrengen 

van deze wijzigingen in het systeem-BIOS, neemt u contact 

op met de fabrikant of de leverancier van het moederbord 

voor hulp.************************************************************

* AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

************************************************************DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT WORDT GELEVERD BIJ INTEL PRODUCTEN.

MET DIT DOCUMENT WORDT GEEN LICENTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, VIA HET 

ESTOPPELBEGINSEL OF ANDERSZINS, VOOR INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

VERLEEND. MET UITZONDERING VAN HETGEEN IS BEPAALD IN DE VERKOOPVOORWAARDEN 

VAN INTEL VOOR DERGELIJKE PRODUCTEN, AANVAARDT INTEL GEEN ENKELE 

AANSPRAKELIJKHEID EN WIJST INTEL ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF 

MET BETREKKING TOT VERKOOP EN/OF GEBRUIK VAN INTEL PRODUCTEN, INCLUSIEF 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR OF GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, 

VERHANDELBAARHEID OF HET NIET PLEGEN VAN INBREUK OP EEN PATENT, COPYRIGHT OF 

ANDER INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT.TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN MET INTEL, ZIJN INTEL PRODUCTEN 

NIET ONTWORPEN OF BEDOELD VOOR TOEPASSING IN SITUATIES WAARIN DE UITVAL VAN 

HET INTEL PRODUCT KAN LEIDEN TOT EEN SITUATIE WAARIN PERSOONLIJK LETSEL OF 

DOOD KUNNEN OPTREDEN.Intel kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen 

aanbrengen in specificaties en productomschrijvingen. Ontwerpers dienen niet 

te vertrouwen op de afwezigheid van kenmerken of voorzieningen of instructies 

die zijn gemarkeerd als "gereserveerd" of "niet gedefinieerd". 

Intel reserveert deze voor toekomstige invulling en heeft geen enkele 

verantwoordelijkheid voor conflicten en incompatibiliteit die voortvloeien uit 

toekomstige wijzigingen erin. De informatie in dit document kan zonder 

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Rond een ontwerp niet af op basis 

van deze informatie.De producten die worden beschreven in dit document, kunnen defecten of fouten 

in het ontwerp bevatten, die errata worden genoemd. Deze kunnen ertoe leiden 

dat het product afwijkt van de gepubliceerde specificaties. De huidige bekende 

errata zijn op aanvraag beschikbaar.Neem contact op met uw lokale Intel verkoopkantoor of uw distributeur om de 

meest recente specificaties te verkrijgen en voordat u een bestelling plaatst.Exemplaren van documenten die een ordernummer hebben en waarnaar in dit 

document wordt verwezen, of overige Intel documentatie, kunnen worden verkregen 

door telefonisch contact op te nemen via +1-800-548-4725 of door 

http://www.intel.com/#/en_us_01 te bezoeken.Intel(R) is een handelsmerk van Intel Corporation in de VS en andere landen.* Andere namen en merknamen kunnen worden geclaimd als het eigendom van anderen.

Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Alle rechten voorbehouden.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.72