removdrv.txt Driver File Contents (AHCI_Intel_11.5.0.1207_W8x64UW8x86U_A.zip)

ÿþ************************************************************

************************************************************

Dette dokumentet angir prosedyrene for manuell fjerning av

Intel(R) Rapid lagringsteknologi-driverprogramvaren og

rekonfigurering av systemet for å bruke den innebygde

operativsystemdriveren for å styre lagringskontrollene.For å gjennomføre denne prosedyren bør du først skrive ut

dette dokumentet og bruke det som referanse. Deretter 

gjennomføres Del 1 for å bestemme SATA-kontrollermodus. 

Avhengig av modusen som bestemmes i Del 1, gjennomføres 

enten Del 2A eller 2B.ADVARSEL! Rekonfigurering av systemet kan føre til datatap 

på RAID-volum som nå brukes av systemet. Fjerning av 

Intel Rapid lagringsteknologi-driveren fra oppstartsdisken 

eller RAID-volum som kan bootes, krever muligens 

reinstallering av operativsystemet. For å bevare 

dataintegriteten må du sikkerhetskopiere alle dataene før 

du går videre.************************************************************

* Del 1: Bestemme systemmodus

************************************************************Trinnene for å fjerne denne programvaren er forskjellige 

avhengig av om systemet kjører i RAID- eller AHCI-modus.Åpne EnhetsbehandlingSlik åpner du Enhetsbehandling i Microsoft Windows* 7:	- Velg Kontrollpanel på Startmenyen.	- Klikk «Kategori» og velg «Små ikoner» eller «Store ikoner».	- Klikk «System».	- Velg «Enhetsbehandling» i den venstre ruten.Slik åpner du Enhetsbehandling i Microsoft Windows* 8:	- Klikk brikken «PC-innstillinger» eller «Skrivebord» i Start-vinduet.	- Hvis du velger brikken «PC-innstillinger», klikker du «Flere innstillinger» for å komme til Kontrollpanelet.	- Hvis du velger brikken «Skrivebord», åpner du Windows* Utforsker og skriver deretter «Kontrollpanel» i søketekstboksen.	- Velg «System og sikkerhet» og velg deretter «System».	- Velg «Enhetsbehandling» i den venstre ruten.Bestem systemmodusen ved å identifisere hvordan SATA-

kontrolleren vises i Enhetsbehandling ved å gjennomføre de 

følgende trinnene nedenfor:1. I vinduet "Enhetsbehandling" ser du etter en innføring 

  med navn "Storage Controllers". Om denne innføringen 

  finnes, utvider du den og ser etter en av de følgende 

  kontrollerne. Hvis denne innføringen ikke finnes, går 

  du videre til trinn 2:   - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'

   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et

   ICH7R/DH-system i RAID-modus. 

   Fortsett med Del 2A nedenfor.  - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'

   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et

   ICH7MDH-system i RAID-modus. 

   Fortsett med Del 2A nedenfor.  - 'SATA RAID-kontroller for Intel(R) Skrivebordsmaskin/

   arbeidsstasjon/server express-brikkesett' 

   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et

   skrivebordsmaskin/arbeidsstasjon/server express-

   brikkesett-system i RAID-modus. 

   Fortsett med Del 2A nedenfor.  - 'SATA RAID-kontroller for Intel(R) Mobil express-brikkesett' 

   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et

   mobil express-brikkesett-system i RAID-modus. 

   Fortsett med Del 2A nedenfor.  - Hvis ingen av kontrollerne foran vises, så

   kjører ikke systemet i RAID-modus. 

   Fortsett med trinn 2 nedenfor. 2. I vinduet "Enhetsbehandling" ser du etter en innføring 

  med navn "IDE ATA/ATAPI controllers". Om denne innføringen 

  finnes, utvider du den og ser etter en av de følgende 

  kontrollerne:  - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'

   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et

   ICH7R/DH-system i AHCI-modus. 

   Fortsett med Del 2B nedenfor.  - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'

   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et

   ICH7M/MDH-system i AHCI-modus. 

   Fortsett med Del 2B nedenfor.  - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'

   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et

   ICH9M-E/M-system i AHCI-modus. 

   Fortsett med Del 2B nedenfor.  - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'

   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et

   ICH10R-system i AHCI-modus. 

   Fortsett med Del 2B nedenfor.  - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'

   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et

   ICH10D/DO-system i AHCI-modus. 

   Fortsett med Del 2B nedenfor.  - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'

   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et 

   5 Series 4 Port-system i AHCI-modus. 

   Fortsett med Del 2B nedenfor.  - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'

   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et 

   5 Series 6 Port-system i AHCI-modus. 

   Fortsett med Del 2B nedenfor.  - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'

   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et 

   5 Series/3400 Series-system i AHCI-modus. 

   Fortsett med Del 2B nedenfor.  - 'SATA AHCI-kontroller for Intel(R) Skrivebordsmaskin/

   arbeidsstasjon/server express-brikkesett'

   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et

   skrivebordsmaskin/arbeidsstasjon/server express-

   brikkesett-system i AHCI-modus. 

   Fortsett med Del 2B nedenfor.  - 'SATA AHCI-kontroller for Intel(R) Mobil express-brikkesett'

   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et

   mobil express-brikkesett-system i AHCI-modus. 

   Fortsett med Del 2B nedenfor.  - 'Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller'

   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et 

   7 Series/C216 Chipset-system i AHCI-modus. 

   Fortsett med Del 2B nedenfor.  - 'Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller'

   Hvis kontrolleren foran finnes, er systemet et 

   7 Series Chipset-system i AHCI-modus. 

   Fortsett med Del 2B nedenfor.  - Hvis ingen av kontrollerne foran vises, så

   er ikke systemet i AHCI-modus. Ingen andre moduser

   støttes av programvaren Intel Rapid lagringsteknologi.

   Fortsett med trinn 3 nedenfor.3. Systemet ser ikke ut til å kjøre i RAID- eller AHCI-

  modus. Hvis du mener at systemet kjører i RAID- eller 

  AHCI-modus, og du ikke ser noen av kontrollerne som er 

  listet opp foran, skal du kontakte systemprodusenten 

  eller kjøpsstedet for å få hjelp. Du kan ikke fortsette 

  med Del 2 nedenfor før systemmodusen er fastslått.************************************************************

* Del 2A: System i RAID-modus 

************************************************************Prosedyren i denne seksjonen kan kun utføres på et system 

som er i RAID-modus. Ikke fortsett med denne prosedyren med 

mindre du har fullført trinnene i Del 1 foran for å bestemme 

om dette er tilfelle for dette systemet. Vær sikker på at 

du leser advarslene nedenfor før du går videre.ADVARSLER:

a. Dersom et RAID 0-volum slettes, vil alle dataene på det

  volumet bli slettet permanent. 

  Sikkerhetskopier alle viktige data før du fortsetter.b. Hvis diske eller volume som er koblet til RAID-

  kontrolleren inneholder systemfiler, blir disse filene 

  slettet og operativsystemet må reinstalleres.1. Sørg for at du har lest og forstått advarslene som er 

  listet opp over. 2. Start systemet på nytt.3. Legg merke til om du ser et velkomstbilde med navn 

  «Intel(R) Rapid lagringsteknologi - Option ROM» under 

  systemoppstarten. I så fall fortsetter du med trinn 5 

  nedenfor.4. Fortsett med trinn 6 hvis UEFI-driveren er installert.

  Hvis ikke, fortsetter du til trinn 7.5. Fullfør denne prosedyren hvis option ROM'en er installert:  5a. Endre option ROM Konfigurasjonsverktøy ved å 

    trykke Ctrl-I når dette foreslås under systemoppstarten.

  5b. I installasjonsprogrammet velges menyalternativ 2 

    (Delete RAID Volume) for å gå til "Slett RAID-volum"-

    menyen.

  5c. Velg det volumet du vil slette ved hjelp av opp- 

    eller nedpiltastene.

  5d. Trykk på "Del"-tasten for å slette det valgte volumet, 

    og trykk på "Y" for å bekrefte slettingen. Gjenta 

    dette trinnet om nødvendig for å slette alle volumene 

    som finnes.

  5e. Avslutt installasjonsprogrammet.

  5f. Gå inn i installasjonsmenyen i BIOS (vanligvis ved 

    enten å trykke på tasten "F2" eller "Delete" så 

    snart systemet begynner å starte opp).

  5g. Endre IDE-konfigurasjonen for den serielle ATA-

    kontrolleren fra "RAID" til "IDE".

  5h. Lagre endringer og avslutt installasjonsmenyen for BIOS.6. Fullfør denne prosedyren hvis UEFI-driveren er installert:  6a. Gå inn i installasjonsmenyen i BIOS (vanligvis ved 

    enten å trykke på en tast som «F2» eller «Delete» 

    så snart systemet begynner å starte opp).

  

  6b. Naviger til «Intel(R) Rapid Storage Technology» og trykk «Enter».

  

  6c. Naviger til RAID-volumet du vil slette med piltastene opp og ned, 

    og trykk deretter «Enter».

  6d. Velg «Slett» for å slette volumet.  6e. Trykk «Enter» for å bekrefte.  6f. Trykk «Esc» for å lukke «Intel(R) Rapid Storage Technology».  6g. Endre IDE-konfigurasjonen for den serielle ATA-kontrolleren fra

    «RAID» til «IDE».  6h. Lagre endringene og lukk installasjonsmenyen i BIOS.

7. Fullfør denne prosedyren hvis verken alternativ-ROM eller UEFI-driveren er installert:  7a. Gå inn i installasjonsmenyen i BIOS (vanligvis ved 

    enten å trykke på «F2» eller «Delete» 

    så snart systemet begynner å starte opp).

  

  7b. Endre IDE-konfigurasjonen for den serielle ATA-kontrolleren fra

    «RAID» til «IDE».

  

  7c. Lagre endringene og lukk installasjonsmenyen i BIOS.8. Start systemet på nytt.************************************************************

* Del 2B: System i AHCI-modus

************************************************************Prosedyren i denne seksjonen kan kun utføres på et system 

som er i AHCI-modus. Ikke fortsett med denne prosedyren med 

mindre du har fullført trinnene i Del 1 foran for å bestemme 

om dette er tilfelle for dette systemet. Det anbefales at du 

tar sikkerhetskopier av alle viktige data før du fortsetter.1. Start systemet på nytt.2. Gå inn i installasjonsmenyen i BIOS (vanligvis ved enten

  å trykke på «F2» eller «Delete» så snart 

  systemet begynner å starte opp).3. Endre IDE-konfigurasjonen for den serielle ATA-

  kontrolleren fra "AHCI" til "IDE".4. Lagre endringer og avslutt installasjonsmenyen for BIOS.5. Start systemet på nytt. Operativsystemet bør starte som før.Obs! Hvis du opplever noen problemer når du foretar disse

endringene i systemets BIOS, skal du ta kontakt med 

hovedkortprodusenten eller kjøpsstedet for å få hjelp.************************************************************

* FRASKRIVELSE AV ANSVAR

************************************************************INFORMASJONEN I DETTE DOKUMENTET LEVERES I FORBINDELSE MED PRODUKTER FRA INTEL.

INGEN LISENS, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, AV ESTOPPEL ELLER ANNET, TIL NOEN

INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER GIS AV DETTE DOKUMENTET. UNNTATT SOM

OPPGITT I INTELS VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG AV SLIKE PRODUKTER, TAR INTEL

INGEN SOM HELST ANSVAR, OG INTEL FRASIER SEG ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE

GARANTIER SOM GJELDER SALG OG/ELLER BRUK AV INTELS PRODUKTER, INKLUSIVE ANSVAR

ELLER GARANTIER OM EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL,

SALGBARHET ELLER KRENKELSE AV PATENT, KOPIRETT ELLER ANNEN

INTELLEKTUELL EIENDOMSRETT.MED MINDRE INTEL HAR GITT SKRIFTLIG SAMTYKKE, ER IKKE INTELS PRODUKTER 

KONSTRUERT ELLER BEREGNET FOR NOE BRUK DER SVIKT AV INTELS

PRODUKT KAN FØRE TIL EN SITUASJON DER PERSONSKADE ELLER DØD KAN OPPSTÅ.Intel kan når som helst foreta endringer i spesifikasjonene og produktbeskrivelsene,

uten varsel. Utviklere må ikke sette lit til fravær eller 

karakteristikker av noen funksjon eller instruksjon som er merket "reservert" eller "udefinert". 

Intel forbeholder disse for fremtidig definisjon, og har ikke

noe som helst ansvar for konflikter eller inkompatibilitet som oppstår ved 

fremtidige endringer av dem. Denne informasjonen kan endres uten 

varsel. Ikke ferdigstill et design med denne informasjonen.Produktene som beskrives i dette dokumentet, kan inneholde designfeil eller

feil som er kjent som rettinger, som kan føre til at produktet avviker fra 

de publiserte spesifikasjonene. Gjeldende karakteriserte rettinger er tilgjengelig på 

forespørsel.Ta kontakt med ditt lokale Intel-salgskontor eller distributør for å få 

de nyeste spesifikasjonene, og før du bestiller produkter.Kopier av dokumenter som har et bestillingsnummer, og som vises til i dette

dokumentet eller annen Intel-litteratur, kan fås ved å ringe 

1-800-548-4725, eller gå til: http://www.intel.com/#/en_us_01 Intel(R) er et varemerke for Intel Corporation i USA og andre land.* Andre navn og merker kan være andres eiendom

Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Med enerett.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.11