ISLangUni.ini Driver File Contents (Wlan.zip)

ÿþ[ISLANG_BASQUE]

RemoveHarwareDriver 	= "Now removing Hardware and Drivers"

SearchHardwareDriver 	= "Now searching for Hardware and installing Drivers"

MustVista 		= "This WLAN driver package must be installed in Windows Vista!"

Complete		= "Completed"

SafelyRemove		= "Your WLAN adapter can now be safely removed from the system."

PlugAdapter		= "You can plug in your WLAN adapter now."

NowRemove	 	= "Now removing"

NowInstall	 	= "Now installing"

Msg_Run_Admin      = Barkaiguzu, administratzaile bezala egin behar duzu!! 

Msg_OS_not_support   = Barkaiguzu, ez dugu sistema operatzaile hau onartzen!! 

Msg_HW_fail       = Ez dugu hardware bateragarririk aurkitu. Sistema honek ez du instalatzen ari zaren softwarea onartzen, eta hortaz softwarea ez dugu instalatuko. Instalakuntzatik irtengo gara orain. 

 

[ISLANG_BULGARIAN]

RemoveHarwareDriver 	= "Now removing Hardware and Drivers"

SearchHardwareDriver 	= "Now searching for Hardware and installing Drivers"

MustVista 		= "This WLAN driver package must be installed in Windows Vista!"

Complete		= "Completed"

SafelyRemove		= "Your WLAN adapter can now be safely removed from the system."

PlugAdapter		= "You can plug in your WLAN adapter now."

NowRemove	 	= "Now removing"

NowInstall	 	= "Now installing"

Msg_Run_Admin      = "!J60;O20<! 7?J;=8 :0B> "4<8=8AB@0B>@ !!"

Msg_OS_not_support   = "!J60;O20<! 5 ?>44J@60<5 B078 >?5@0F8>==0 A8AB5<0!!"

Msg_HW_fail       = "O<0 >B:@8B AJ2<5AB8< E0@4C5@. !>DBC5@JB, :>9B> A5 >?8B20B5 40 8=AB0;8@0B5 , =5 A5 ?>44J@60 >B B078 A8AB5<0.">78 A>DBC5@ =5 5 8=AB0;8@0=.0AB@>9:0B0 I5 A5 70B2>@8."

 

[ISLANG_CATALAN]

RemoveHarwareDriver 	= "Now removing Hardware and Drivers"

SearchHardwareDriver 	= "Now searching for Hardware and installing Drivers"

MustVista 		= "This WLAN driver package must be installed in Windows Vista!"

Complete		= "Completed"

SafelyRemove		= "Your WLAN adapter can now be safely removed from the system."

PlugAdapter		= "You can plug in your WLAN adapter now."

NowRemove	 	= "Now removing"

NowInstall	 	= "Now installing"

Msg_Run_Admin      = "Sorry ! Please Run As Administrator !!"

Msg_OS_not_support   = "Sorry ! We do not support this operation system !!"

Msg_HW_fail       = "No compatible hardware found. The software you are attempting to install is not supported on this system.The software will not be installed.Setup will now exit."

 

[ISLANG_CHINESE_SIMPLIFIED]

RemoveHarwareDriver 	= "ck(W Rd–lxöNŒTqš¨Rz^"

SearchHardwareDriver 	= "ck(Wd"}lxöNŒT‰[ňqš¨Rz^"

MustVista 		= "dk WLAN qš¨Rz^SÅ_{˜‰[ň(W Windows Vista -N!"

Complete		= "ò]Œ[b"

SafelyRemove		= "°s(WïSåN‰[hQ0WÎNû|ß~-N Rd–¨`„v WLAN M‘hV0"

PlugAdapter		= "°s(WïSåNÒceQ¨`„v WLAN M‘hV0"

NowRemove	 	= "ck(W Rd–"

NowInstall	 	= "ck(W‰[ň"

Msg_Run_Admin      = "ù[
Nw! ÷‹åN¡{tXT«ŽýNЏLˆ!!"

Msg_OS_not_support   = "ù[
Nw! bìN
N/ecdkÍd\Oû|ß~!!"

Msg_HW_fail       = "*gÑS°s|Q¹[„vlxöN0dkû|ß~
N/ec¨`ck(W\Ջ‰[ň„voöN0oöN\
N‰[ň0‰[ňz^sS\úQ0"

 

[ISLANG_CHINESE_TRADITIONAL]

RemoveHarwareDriver 	= "þs(Wˊûyd–lxԚÊSEšÕRz_"

SearchHardwareDriver 	= "þs(Wckd\lxԚ&N‰[݈EšÕRz_"

MustVista 		= "dk!qÚ}²}ïEšÕRz_WY݈ߎԚÅ_˜‰[݈¼eWindows Vista°tƒX-Nÿ"

Complete		= "Œ[b"

SafelyRemove		= "þs(W¨`„v!qÚ}²}ïM‘¥caSïS‰[hQ0Wêû|q}ûyd–0"

PlugAdapter		= "þs(W¨`ïS¥c
N¨`„v!qÚ}²}ïM‘¥caS0"

NowRemove	 	= "ck(Wûyd–"

NowInstall	 	= "ck(W‰[݈"

Msg_Run_Admin      = "±bIkÿˊåNû|q}¡{táT«ŽR÷WLˆÿ"

Msg_OS_not_support   = "±bIkÿbP
N/eôcdk\Omiû|q}ÿ"

Msg_HW_fail       = "~b
N0Røv¹[„vlxԚ0dkû|q}
N/eôc¨`VfŠ‰[݈„vߎԚÿàVdk
Ng‰[݈rŠßŽÔš0‰[݈z_\ËzsSP}_g0"

 

[ISLANG_CROATIAN]

RemoveHarwareDriver 	= "Sada uklanjam hardver i upravlja
ke programe"

SearchHardwareDriver 	= "Sada tra~im hardver i instaliram upravlja
ke programe"

MustVista 		= "Ovaj paket upravlja
kih programa za WLAN mora se instalirati na Windows Vista!"

Complete		= "Dovraeno"

SafelyRemove		= "WLAN adapter se sada sigurno mo~e ukloniti iz sustava."

PlugAdapter		= "Sada mo~ete utaknuti WLAN adapter."

NowRemove		= "Sada uklanjam"

NowInstall		= "Sada instaliram" 

Msg_Run_Admin      = "}ao nam je! Pokrenite u svojstvu administratora!!"

Msg_OS_not_support   = "}ao nam je! Ne podr~avamo ovaj operativni sustav!!"

Msg_HW_fail       = "Nema pronaenog kompatibilnog hardvera. Sustav ne podr~ava softver koji pokuaavate instalirati. Softver nee biti instaliran. Postava se sada zatvara." 

[ISLANG_CZECH]

RemoveHarwareDriver 	= "Odebírání hardwaru a ovlada
o"

SearchHardwareDriver 	= "Vyhledávání hardwaru a instalování ovlada
o"

MustVista 		= "Tento balí
ek ovlada
o WLAN musí být nainstalován v opera
ním systému Windows Vista!"

Complete		= "Dokon
eno"

SafelyRemove		= "Nyní lze adaptér WLAN bezpe
n odebrat ze systému."

PlugAdapter		= "Nyní mo~ete pYipojit adaptér WLAN."

NowRemove	 	= "Odebírání"

NowInstall	 	= "instalování"

Msg_Run_Admin      = "Omlouváme se! Spusete jako správce!!"

Msg_OS_not_support   = "Omlouváme se! Nepodporujeme tento opera
ní systém!!"

Msg_HW_fail       = "Nebyl nalezen ~ádný kompatibilní hardware. Software, který se pokouaíte nainstalovat, není v tomto opera
ním systému podporován.Software nebude nainstalován.Instala
ní program bude nyní ukon
en."

 

[ISLANG_DANISH]

RemoveHarwareDriver 	= "Fjerner hardware og drivere"

SearchHardwareDriver 	= "Søger efter hardware og installerer drivere"

MustVista 		= "Denne driverpakke til WLAN skal installeres i Windows Vista!"

Complete		= "Fuldført"

SafelyRemove		= "Din WLAN-adapter kan fjernes fra systemet."

PlugAdapter		= "Du kan nu tilslutte din WLAN-adapter."

NowRemove	 	= "Fjerner"

NowInstall	 	= "installerer"

Msg_Run_Admin      = "Desværre! Kør som Administrator!!"

Msg_OS_not_support   = "Desværre! Vi understøtter ikke dette styresystem!!"

Msg_HW_fail       = "Ikke noget kompatibelt hardware fundet. Hardwaret, som du forsøger at installere, understøttes ikke i dette system. Softwaret vil ikke blive installeret.Installation afsluttes nu."

 

[ISLANG_DUTCH]

RemoveHarwareDriver 	= "Bezig met verwijderen van hardware en stuurprogramma's"

SearchHardwareDriver 	= "Bezig met zoeken van hardware en het installeren van stuurprogramma's"

MustVista 		= "Dit WLAN-stuurprogrammapakket moet worden geïnstalleerd in Windows Vista."

Complete		= "Voltooid"

SafelyRemove		= "Uw WLAN-adapter kan nu veilig worden verwijderd van het systeem."

PlugAdapter		= "U kunt de WLAN-adapter nu aansluiten."

NowRemove	 	= "Bezig met verwijderen"

NowInstall	 	= "Bezig met installeren"

Msg_Run_Admin      = "Sorry! Dit moet worden uitgevoerd als Administrator!!"

Msg_OS_not_support   = "Sorry! Deze bewerking wordt niet ondersteund!!"

Msg_HW_fail       = "Er is geen compatibele hardware gevonden. De software die u wilt installeren wordt op dit systeem niet ondersteund.De software wordt dan ook niet geïnstalleerd.Setup wordt nu afgesloten."[ISLANG_ENGLISH]

RemoveHarwareDriver 	= "Now removing Hardware and Drivers"

SearchHardwareDriver 	= "Now searching for Hardware and installing Drivers"

MustVista 		= "This WLAN driver package must be installed in Windows Vista!"

Complete		= "Completed"

SafelyRemove		= "Your WLAN adapter can now be safely removed from the system."

PlugAdapter		= "You can plug in your WLAN adapter now."

NowRemove	 	= "Now removing"

NowInstall	 	= "Now installing" 

Msg_Run_Admin      = "Sorry ! Please Run As Administrator !!"

Msg_OS_not_support   = "Sorry ! We do not support this operation system !!"

Msg_HW_fail       = "No compatible hardware found. The software you are attempting to install is not supported on this system.The software will not be installed.Setup will now exit."

 

[ISLANG_FINNISH]

RemoveHarwareDriver 	= "Poistetaan laitteita ja laiteohjaimia"

SearchHardwareDriver 	= "Etsitään laitteita ja asennetaan laiteohjaimia"

MustVista 		= "Tämä WLAN-laiteohjainpakkaus täytyy asentaa Windows Vistaan!"

Complete		= "Valmis"

SafelyRemove		= " WLAN-adapterin voi nyt poistaa järjestelmästä turvallisesti."

PlugAdapter		= "Nyt voit liittää WLAN-adapterin."

NowRemove	 	= "Poistetaan"

NowInstall	 	= "asennetaan"

Msg_Run_Admin      = "Pahoittelemme! Sovellus on suoritettava järjestelmänvalvojana!"

Msg_OS_not_support   = "Pahoittelemme! Emme tue tätä käyttöjärjestelmää!"

Msg_HW_fail       = "Yhteensopivia laitteita ei löytynyt. Ohjelmisto, jota yrität asentaa, ei tue tätä järjestelmää.Ohjelmistoa ei asenneta.Asennusohjelma lopetetaan."

 

[ISLANG_FRENCH_CANADIAN]

RemoveHarwareDriver 	= "Suppression des pilotes et du matériel en cours"

SearchHardwareDriver 	= "Recherche du matériel et installation des pilotes"

MustVista 		= "Ce pilote WLAN doit être installé dans Windows Vista!"

Complete		= "Terminé"

SafelyRemove		= "Votre adaptateur WLAN peut maintenant être retiré du système en toute sécurité."

PlugAdapter		= "Vous pouvez maintenant brancher votre adaptateur WLAN."

NowRemove	 	= "Suppression"

NowInstall	 	= "installation"

Msg_Run_Admin      = "Sorry ! Please Run As Administrator !!"

Msg_OS_not_support   = "Sorry ! We do not support this operation system !!"

Msg_HW_fail       = "No compatible hardware found. The software you are attempting to install is not supported on this system.The software will not be installed.Setup will now exit."

 

[ISLANG_FRENCH_STANDARD]

RemoveHarwareDriver 	= "Maintenant suppression du matériel et des pilotes"

SearchHardwareDriver 	= "Maintenant recherche du matériel et des pilotes d installation"

MustVista 		= "Ce progiciel de pilotes WLAN est à installer sous Windows Vista!"

Complete		= "Termini"

SafelyRemove		= "Vous pouvez maintenant supprimer votre adaptateur WLAN du système, en toute sécurité."

PlugAdapter		= "Vous pouvez maintenant brancher votre adaptateur WLAN."

NowRemove	 	= "Maintenant suppression"

NowInstall	 	= "Maintenant d installation"

Msg_Run_Admin      = "Désolé ! Vous devez être administrateur!!"

Msg_OS_not_support   = "Désolé ! Nous ne prenons pas en charge ce système d exploitation !!"

Msg_HW_fail       = "Matériel incompatible détecté. Le logiciel que vous tentez d installer n est pas pris en charge par ce système.Le logiciel ne sera pas installé..L assistant d installation va se fermer."

 

[ISLANG_GERMAN]

RemoveHarwareDriver 	= "Hardware und Treiber jetzt entfernen"

SearchHardwareDriver 	= "Hardware jetzt suchen und Treiber installieren"

MustVista 		= "Dieses WLAN-Treiberpaket muss unter Windows Vista installiert werden!"

Complete		= "Fertig"

SafelyRemove		= "Ihr WLAN-Adapter kann jetzt sicher vom System entfernt werden."

PlugAdapter		= "Sie können Ihren WLAN-Adapter jetzt anstecken."

NowRemove	 	= "entfernen"

NowInstall	 	= "installieren"

Msg_Run_Admin      = "Bitte als Administrator ausführen!!"

Msg_OS_not_support   = "Dieses Betriebssystem wird leider nicht unterstützt!"

Msg_HW_fail       = "Keine kompatible Hardware gefunden. Die Software, die Sie zu installieren versuchen, wird nicht von diesem System unterstützt.Die Software wird nicht installiert.Das Installationsprogramm wird nun beendet."

 

[ISLANG_GREEK]

RemoveHarwareDriver 	= "“¯½µÄ±¹ ÄÎÁ± º±Ä¬Á³·Ã· Ä¿Å ¥»¹º¿Í º±¹ Äɽ  Á¿³Á±¼¼¬Äɽ Ÿ´®³·Ã·Â"

SearchHardwareDriver 	= "“¯½µÄ±¹ ÄÎÁ± ±½±¶®Ä·Ã· ¥»¹º¿Í º±¹ µ³º±Ä¬Ãı÷  Á¿³Á±¼¼¬Äɽ Ÿ´®³·Ã·Â"

MustVista 		= "‘ÅÄÌ Ä¿ À±º­Ä¿ ÀÁ¿³Á±¼¼¬Äɽ ¿´®³·Ã·Â WLAN ÀÁ­Àµ¹ ½± µ³º±Ä±Ãı¸µ¯ õ Windows Vista!"

Complete		= "Ÿ»¿º»·Áθ·ºµ"

SafelyRemove		= "Ÿ ÀÁ¿Ã±Á¼¿³­±Â WLAN ¼À¿Áµ¯ ÄÎÁ± ½± ±Æ±¹Áµ¸µ¯ ¼µ ±ÃƬ»µ¹± ±ÀÌ Ä¿ ÃÍÃÄ·¼±."

PlugAdapter		= "œÀ¿Áµ¯Äµ ½± ÃŽ´­ÃµÄµ ÄÎÁ± Ä¿½ ÀÁ¿Ã±Á¼¿³­± WLAN."

NowRemove	 	= "“¯½µÄ±¹ ÄÎÁ± ±Æ±¹Áµ¸µ¯"

NowInstall	 	= "“¯½µÄ±¹ ÄÎÁ± µ³º±Ä¬Ãı÷"

Msg_Run_Admin      = "›ÅÀ¿Í¼±Ãĵ! •ºÄµ»­Ãĵ ¼µ ´¹º±¹Î¼±Ä± ´¹±Çµ¹Á¹ÃÄ®!!"

Msg_OS_not_support   = "›ÅÀ¿Í¼±Ãĵ! ”µ½ ÅÀ¿ÃÄ·Á¯¶µÄ±¹ ±ÅÄÌ Ä¿ »µ¹Ä¿ÅÁ³¹ºÌ ÃÍÃÄ·¼±!!"

Msg_HW_fail       = "”µ ²Á­¸·ºµ Ãż²±ÄÌ Å»¹ºÌ. ¤¿ »¿³¹Ã¼¹ºÌ À¿Å ÀÁ¿ÃÀ±¸µ¯Äµ ½± µ³º±Ä±ÃĮõĵ ´µ½ ÅÀ¿ÃÄ·Á¯¶µÄ±¹ õ ±ÅÄÌ Ä¿ ÃÍÃÄ·¼±.”µ½ ¸± ³¯½µ¹ µ³º±Ä¬Ãı÷ Ä¿Å »¿³¹Ã¼¹º¿Í.¤¿ ÀÁ̳Á±¼¼± Ä·Â µ³º±Ä¬Ãı÷ ¸± º»µ¯Ãµ¹."

 

[ISLANG_HUNGARIAN]

RemoveHarwareDriver 	= "Hardver és illesztQprogramok eltávolítása"

SearchHardwareDriver 	= "Hardver keresése és illesztQprogramok telepítése"

MustVista 		= "Ezt a WLAN illesztQprogram-csomagot Windows Vista alá kell telepíteni!"

Complete		= "Kész"

SafelyRemove		= "Az Ön WLAN adapterét most már biztonságosan eltávolíthatja a rendszerbQl."

PlugAdapter		= "Most már csatlakoztathatja a WLAN adaptert."

NowRemove	 	= "eltávolítása"

NowInstall	 	= "telepítése"

Msg_Run_Admin      = "Sajnáljuk! Futtassa a mqveletet adminisztrátorként."

Msg_OS_not_support   = "Sajnáljuk! Ez az operációs rendszer nem támogatott."

Msg_HW_fail       = "Nem található kompatibilis hardvereszköz. A telepíteni kívánt szoftvert ez a rendszer nem támogatja.A szoftver nem lesz telepítve.A telepítési folyamat megszakad."

 

[ISLANG_INDONESIAN]

RemoveHarwareDriver 	= "Now removing Hardware and Drivers"

SearchHardwareDriver 	= "Now searching for Hardware and installing Drivers"

MustVista 		= "This WLAN driver package must be installed in Windows Vista!"

Complete		= "Completed"

SafelyRemove		= "Your WLAN adapter can now be safely removed from the system."

PlugAdapter		= "You can plug in your WLAN adapter now."

NowRemove	 	= "Now removing"

NowInstall	 	= "Now installing" 

Msg_Run_Admin      = "Maaf! Jalankan Sebagai Administrator!!"

Msg_OS_not_support   = "Maaf! Kami tidak mendukung sistem operasi ini!!"

Msg_HW_fail       = "Tidak ditemukan perangkat keras yang kompatibel. Perangkat lunak yang akan diinstal tidak didukung di sistem ini.Perangkat lunak tidak akan diinstal.Konfigurasi kini akan ditutup."

 

[ISLANG_ITALIAN]

RemoveHarwareDriver 	= "Rimozione hardware e driver in corso"

SearchHardwareDriver 	= "Ricerca dell hardware ed installazione dei driver in corso"

MustVista 		= "Questo pacchetto driver WLAN deve essere installato su Windows Vista!"

Complete		= "Completato"

SafelyRemove		= "Adesso la scheda WLAN può essere rimossa in modo sicuro dal sistema."

PlugAdapter		= "Adesso si può collegare la scheda WLAN."

NowRemove	 	= "Rimozione"

NowInstall	 	= "installazione"

Msg_Run_Admin      = "Sorry ! Please Run As Administrator !!"

Msg_OS_not_support   = "Sorry ! We do not support this operation system !!"

Msg_HW_fail       = "No compatible hardware found. The software you are attempting to install is not supported on this system.The software will not be installed.Setup will now exit."

 

[ISLANG_JAPANESE]

RemoveHarwareDriver 	= "Ï0ü0É0¦0§0¢0h0É0é0¤0Ð0’0JRd–W0f0D0~0Y0"

SearchHardwareDriver 	= "Ï0ü0É0¦0§0¢0’0i"}W00É0é0¤0Ð0’0¤0ó0¹0È0ü0ë0W0f0D0~0Y0"

MustVista 		= "S0n0WLANÉ0é0¤0Ð0Ñ0Ã0±0ü0¸0o0Windows Vistak0¤0ó0¹0È0ü0ë0Y0‹0Å_‰L0B0Š0~0Y0ÿ"

Complete		= "Œ[†N"

SafelyRemove		= "T0O(un0WLAN¢0À0×0¿0’0·0¹0Æ0à0k0ÖSŠ0Y[0~0Y00"

PlugAdapter		= "WLAN¢0À0×0¿0’0¥cš}g0M0~0Y00"

NowRemove	 	= "JRd–"

NowInstall	 	= "Ï0ü0É0¦0§0¢0’0i"}W00É0é0¤0Ð0’0¤0ó0¹0È0ü0ë0W0f0D0~0Y0" 

Msg_Run_Admin      = "3uW03ŠT0V0D0~0[0“0ÿ ¡{t€)jP–g0Ÿ[LˆW0f0O0`0U0D0ÿÿ"

Msg_OS_not_support   = "3uW03ŠT0V0D0~0[0“0ÿ S0n0ª0Ú0ì0ü0·0ç0ó0·0¹0Æ0à0k0o0þ[Ü_W0f0D0~0[0“0ÿÿ"

Msg_HW_fail       = "’NÛc'`n0B0‹0Ï0ü0É0¦0§0¢0L0‹‰d0K0Š0~0[0“0g0W0_00¤0ó0¹0È0ü0ë0W0ˆ0F0h0W0f0D0‹0½0Õ0È0¦0§0¢0o0S0n0·0¹0Æ0à0k0o0þ[Ü_W0f0D0~0[0“00½0Õ0È0¦0§0¢0o0¤0ó0¹0È0ü0ë0U0Œ0~0[0“00ÊN0»0Ã0È0¢0Ã0×0’0B}†NW0~0Y00"

 

[ISLANG_KOREAN]

RemoveHarwareDriver 	= "XÕÜ´èÆ´Å@Æ Ü´|·tDŽ¼|¹ Èp¬XÕଠˆÇµÂȲä²."

SearchHardwareDriver 	= "XÕÜ´èÆ´Å|¹ €¬ÉÀXÕଠܴ|·tDŽ¼|¹ $ÁXÎXÕଠˆÇµÂȲä²."

MustVista 		= "tÇ WLAN Ü´|·tDŽ¼ (Ó¤ÐÀÉ|¹ Windows VistaÐÅ $ÁXÎtÕ|Å iÕȲä²."

Complete		= "DÆ̸"

SafelyRemove		= "ܤÂ\ÑÐÅÁ WLAN ´Å³0Ñ|¹ HÅÈXՌ¬ Èp¬`Õ  ˆÇµÂȲä²."

PlugAdapter		= "tÇÈ WLAN ´Å³0Ñ|¹ B¯DÇ  ˆÇµÂȲä²."

NowRemove	 	= "Èp¬XÕà¬"

NowInstall	 	= "$ÁXÎXÕà¬"

Msg_Run_Admin      = "ÄÈ¡ÁiÕȲä²! ­¬¹Ç\¸ ä‰ÕXÕíÂÜÂ$Æ!!"

Msg_OS_not_support   = "ÄÈ¡ÁiÕȲä²! tÇ ´ÆÆ´ÌÈ|¹ ÀÉÐÆXÕÀÉ JŵÂȲä²!!"

Msg_HW_fail       = "8ÖXÖ´”² XÕÜ´èƴŬ ÆŵÂȲä². $ÁXÎXÕÜÂ$¸”² ŒÁÕ¸ÒèƴŔ² tÇ Ü¤Â\ÑÐÅÁ ÀÉÐÆ´ÀÉ JŵÂȲä².ŒÁÕ¸ÒèÆ´Å $ÁXά Éè²)´È²ä².$ÁXά …È̸)´È²ä²."

 

[ISLANG_NORWEGIAN]

RemoveHarwareDriver 	= "Fjerner nå maskinvare og drivere"

SearchHardwareDriver 	= "Søker nå etter maskinvare og installerer drivere"

MustVista 		= "Denne WLAN-driverpakken må være installert i Windows Vista!"

Complete		= "Fullført"

SafelyRemove		= "Din WLAN-adapter kan nå trygt fjernes fra systemet."

PlugAdapter		= "Du kan koble til WLAN-adapteren din nå."

NowRemove	 	= "Fjerner"

NowInstall	 	= "installerer" 

Msg_Run_Admin      = "Beklager! Vennligst kjør som administrator!!"

Msg_OS_not_support   = "Beklager! Vi støtter ikke dette operativsystemet!!"

Msg_HW_fail       = "Ingen kompatibel maskinvare funnet. Programvaren du prøver å installere støttes ikke på dette systemet.Programvaren blir ikke installert.Oppsettet avsluttes nå."

 

[ISLANG_POLISH]

RemoveHarwareDriver 	= "Trwa usuwanie sprztu i sterowników"

SearchHardwareDriver 	= "Trwa wyszukiwanie sprztu i instalowanie sterowników"

MustVista 		= "Ten pakiet sterowników dla sieci WLAN nale|y zainstalowa do systemu Windows Vista!"

Complete		= "ZakoDczono"

SafelyRemove		= "Teraz mo|na bezpiecznie usun kart WLAN z systemu."

PlugAdapter		= "Teraz mo|na wBczy kart WLAN."

NowRemove	 	= "Trwa usuwaniew"

NowInstall	 	= "Trwa instalowanie"

Msg_Run_Admin      = "Przepraszamy! Wykonaj uruchomienie z uprawnieniami administratora!!"

Msg_OS_not_support   = "Przepraszamy! Ten system operacyjny nie jest obsBugiwany!!"

Msg_HW_fail       = "Nie znaleziono kompatybilnych urzdzeD. Oprogramowanie, które próbujesz zainstalowa nie jest obsBugiwane w tym systemie.Oprogramowanie nie zostanie zainstalowane.Nastpi teraz zakoDczenie programu instalacyjnego."

 

[ISLANG_PORTUGUESE_ BRAZILIAN]

RemoveHarwareDriver 	= "Removendo hardware e drivers"

SearchHardwareDriver 	= "Pesquisando hardware e instalando drivers"

MustVista 		= "Este pacote de driver WLAN deve ser instalado no Windows Vista!"

Complete		= "Concluído"

SafelyRemove		= "Seu adaptador WLAN pode ser removido do sistema com segurança."

PlugAdapter		= "É possível conectar seu adaptador WLAN agora."

NowHarware	 	= "Removendo"

NowInstall	 	= "instalando" 

Msg_Run_Admin      = "Desculpe! Favor Executar como Administrador!!"

Msg_OS_not_support   = "Desculpe! Não suportamos este sistema operacional!!"

Msg_HW_fail       = "Hardware não compatível encontrado. O software que você está tentando instalar não é suportado neste sistema.O software não será instalado.A configuração será fechada agora."

 

[ISLANG_PORTUGUESE_STANDARD]

RemoveHarwareDriver 	= "A remover o hardware e os controladores"

SearchHardwareDriver 	= "A procurar o hardware e a instalar os controladores"

MustVista 		= "Este controlador da WLAN deve ser instalado no Windows Vista!"

Complete		= "Concluído"

SafelyRemove		= "A sua placa WLAN pode ser removida do sistema em segurança."

PlugAdapter		= "Pode ligar a sua placa WLAN."

NowRemove	 	= "A remover o "

NowInstall	 	= "A instalar os "

Msg_Run_Admin      = "Lamentamos, mas é necessário ter direitos de administrador para esta operação!!"

Msg_OS_not_support   = "Lamentamos, mas este sistema operativo não é suportado!!"

Msg_HW_fail       = "Não foi encontrado hardware compatível. O software que está a tentar instalar não é suportado por este sistema.O software não vai ser instalado.A sair do programa de instalação."

 

[ISLANG_ROMANIAN]

RemoveHarwareDriver 	= "Now removing Hardware and Drivers"

SearchHardwareDriver 	= "Now searching for Hardware and installing Drivers"

MustVista 		= "This WLAN driver package must be installed in Windows Vista!"

Complete		= "Completed"

SafelyRemove		= "Your WLAN adapter can now be safely removed from the system."

PlugAdapter		= "You can plug in your WLAN adapter now."

NowRemove	 	= "Now removing"

NowInstall	 	= "Now installing" 

Msg_Run_Admin      = "Ne pare ru! Rulaci ca Administrator!!"

Msg_OS_not_support   = "Ne pare ru! Nu oferim suport pentru acest sistem de operare!!"

Msg_HW_fail       = "Niciun hardware compatibil nu a fost gsit. Software-ul pe care încercaci s-l instalaci nu este acceptat pe acest sistem.Software-ul nu va fi instalat.Instalarea va fi anulat." 

[ISLANG_RUSSIAN]

RemoveHarwareDriver 	= "45B C40;5=85 >1>@C4>20=8O 8 4@0925@>2"

SearchHardwareDriver 	= "45B ?>8A: >1>@C4>20=8O 8 CAB0=>2:0 4@0925@>2"

MustVista 		= "-B>B ?0:5B 4@0925@>2 15A?@>2>4=>9 A5B8 ?@54=07=0G5= 4;O CAB0=>2:8 2 Windows Vista."

Complete		= ">B>2>"

SafelyRemove		= ""5?5@L 040?B5@ 15A?@>2>4=>9 A5B8 <>6=> 157>?0A=> C40;8BL 87 A8AB5<K."

PlugAdapter		= ""5?5@L <>6=> 2AB028BL 040?B5@ 15A?@>2>4=>9 A5B8."

NowRemove	 	= "45B C40;5=85"

NowInstall	 	= "45B CAB0=>2:0" 

Msg_Run_Admin      = "728=8B5! "@51C5BAO 70?CA: A ?@020<8 04<8=8AB@0B>@0!"

Msg_OS_not_support   = "728=8B5! -B0 >?5@0F8>==0O A8AB5<0 =5 ?>445@68205BAO!"

Msg_HW_fail       = "!>2<5AB8<>5 >1>@C4>20=85 =5 >1=0@C65=>. @>3@0<<=>5 >15A?5G5=85, :>B>@>5 2K ?KB05B5AL CAB0=>28BL, =5 ?>445@68205BAO 2 MB>9 A8AB5<5. =5 1C45B CAB0=>2;5=>.@>3@0<<0 CAB0=>2:8 7025@H05B @01>BC."

 

[ISLANG_SERBIAN_CYRILLIC]

RemoveHarwareDriver 	= "Now removing Hardware and Drivers"

SearchHardwareDriver 	= "Now searching for Hardware and installing Drivers"

MustVista 		= "This WLAN driver package must be installed in Windows Vista!"

Complete		= "Completed"

SafelyRemove		= "Your WLAN adapter can now be safely removed from the system."

PlugAdapter		= "You can plug in your WLAN adapter now."

NowRemove	 	= "Now removing"

NowInstall	 	= "Now installing" 

Msg_Run_Admin      = "}ao nam je! Molimo pokrenite kao Administrator!!"

Msg_OS_not_support   = "}ao nam je! Ne podr~avamo ovaj operativni sistem!!"

Msg_HW_fail       = "Nije pronaen kompatibilni hardver. Softver koji pokuaavate da instalirate nije podr~an na ovom sistemu. \Softver nee biti instaliran.Podeaavanje e se sada okon
ati."

 

[ISLANG_SLOVAK]

RemoveHarwareDriver 	= "Prebieha odinatalovanie hardvéru a ovláda
ov"

SearchHardwareDriver 	= "Prebieha vyh>adávanie hardvéru a inatalácia ovláda
ov"

MustVista 		= "Tento balík ovláda
ov pre WLAN musí bye nainatalovaný v systéme Windows Vista!"

Complete		= "Dokon
ené"

SafelyRemove		= "Váa adaptér pre WLAN je teraz mo~né bezpe
ne odinatalovae zo systému."

PlugAdapter		= "Teraz mô~ete pripojie svoj adaptér pre WLAN." 

NowRemove	 	= "Prebieha odinatalovanie"

NowInstall	 	= "Prebieha inatalácia"

Msg_Run_Admin      = "Sorry ! Please Run As Administrator !!"

Msg_OS_not_support   = "Sorry ! We do not support this operation system !!"

Msg_HW_fail       = "No compatible hardware found. The software you are attempting to install is not supported on this system.The software will not be installed.Setup will now exit."

 

[ISLANG_SLOVENIAN]

RemoveHarwareDriver 	= "Odstranjujem strojno opremo in gonilnike"

SearchHardwareDriver 	= "Ia
em strojno opremo in namea
am gonilnike"

MustVista 		= "Ta paket gonilnikov WLAN mora biti namea
en v Windows Vista!"

Complete		= "Kon
ano"

SafelyRemove		= "WLAN vmesnik zdaj lahko varno odstranite iz sistema."

PlugAdapter		= "Zdaj lahko priklopite svoj WLAN vmesnik."

NowRemove		= "Odstranjujem"

NowInstall		= "Namea
am"

Msg_Run_Admin      = "Oprostite ! Za~enite kot skrbnik !!"

Msg_OS_not_support   = "Oprostite ! Tega operacijskega sistema ne podpiramo !!"

Msg_HW_fail       = "Ni mogo
e najti zdru~ljive strojne opreme. Programska oprema, ki jo ~elite namestiti, ni podprta v tem sistemu. Programska oprema ne bo namea
ena. Namestitev bo prekinjena."

[ISLANG_SPANISH]

RemoveHarwareDriver 	= "Se están quitando los controladores y el hardware"

SearchHardwareDriver 	= "Se está buscando el hardware e instalando los controladores"

MustVista 		= "Este paquete de controladores WLAN se debe instalar en Windows Vista."

Complete		= "Completado"

SafelyRemove		= "El adaptador WLAN se puede quitar ahora de forma segura del sistema ."

PlugAdapter		= "Puede enchufar el adaptador WLAN ahora."

NowRemove	 	= "Se están quitando los"

NowInstall	 	= "Se está instalando los" 

Msg_Run_Admin      = "Lo sentimos. Por favor, ejecute el programa como administrador."

Msg_OS_not_support   = "Lo sentimos. Este sistema operativo no es compatible."

Msg_HW_fail       = "No se encontró ningún hardware admitido. Este sistema no es compatible con el software que intenta instalar.El software no se instalará.El programa de instalación se cerrará ahora."

 

[ISLANG_SWEDISH]

RemoveHarwareDriver 	= "Tar nu bort hårdvara och drivrutiner"

SearchHardwareDriver 	= "Söker efter hårdvara och installerar drivrutiner"

MustVista 		= "Detta paket med WLAN-drivrutiner måste installeras på Windows Vista!"

Complete		= "Fullbordat"

SafelyRemove		= "Din WLAN-adapter kan nu säkert tas bort från systemet."

PlugAdapter		= "Du kan nu ansluta din WLAN-adapter."

NowRemove	 	= "Tar nu bort"

NowInstall	 	= "installerar" 

Msg_Run_Admin      = "Tyvärr! Logga in som administratör!!"

Msg_OS_not_support   = "Tyvärr! Vi stöder inte detta operativsystem!!"

Msg_HW_fail       = "Ingen kompatibel maskinvara hittades. Programvaran du försöker installera stöds inte av detta system.Programvaran kommer inte att installeras.Nu avbryts installationen."

 

[ISLANG_THAI]

RemoveHarwareDriver 	= "05I3%1%.2#LA'#LA%0D#@'-#L"

SearchHardwareDriver 	= "05I3%1I+2.2#LA'#L A%041ID#@'-#L"

MustVista 		= "A@D#@'-#L WLAN 5II-DI#12#41IC Windows Vista!"

Complete		= "*!9#L"

SafelyRemove		= "05I8*2!2#--0A@-#L WLAN -8--2#0DI-"H2%- 1""

PlugAdapter		= "05I8*2!2#@*5"-0A@-#L WLAN DIA%I'"

NowRemove		= "05I3%1-"

NowInstall		= "05I3%141I" 

Msg_Run_Admin      = "-- 1" ! B##1C209I9A%#0 !!"

Msg_OS_not_support   = "-- 1" ! @#2D!H*1*8#04142#5I !!"

Msg_HW_fail       = "D!H.2#LA'#L5HC
II'"1DI -LA'#L5H83%1"2"2!41ID!HDI#12#*1*8#05I -LA'#L0D!H941I 05IB#A#!41I02#32"[ISLANG_TURKISH]

RemoveHarwareDriver 	= "^imdi Donan1m ve Sürücüler kald1r1l1yor"

SearchHardwareDriver 	= "^imdi Donan1m aran1yor ve Sürücüler yükleniyor"

MustVista 		= "Bu WLAN sürücü paketi Windows Vista ya yüklenmelidir"

Complete		= "Tamamland1"

SafelyRemove		= "WLAN bada_t1r1c1n1z sistemden güvenli bir _ekilde kald1r1labilir."

PlugAdapter		= "WLAN bada_t1r1c1n1z1 takabilirsiniz."

NowRemove	 	= "^imdi kald1r1l1yor"

NowInstall	 	= "^imdi yükleniyor" 

Msg_Run_Admin      = "Üzgünüz! Lütfen Yönetici Olarak Çal1_t1r1n!!"

Msg_OS_not_support   = "Üzgünüz! Bu i_letim sistemini desteklemiyoruz!!"

Msg_HW_fail       = "Uyumlu donan1m bulunamad1. Yüklemeye çal1_t11n1z yaz1l1m bu sistemde desteklenmiyor.Yaz1l1m yüklenmeyecek.Kurulumdan _imdi ç1k1lacak."[ISLANG_ARABIC]

RemoveHarwareDriver 	= " ,'1M 'D"F %2'D) 'D#,G2) H(1'E, 'D*4:JD"

SearchHardwareDriver 	= " ,'1M 'D"F 'D(-+ 9F 'D#,G2) H*+(J* (1'E, 'D*4:JD"

MustVista 		= " J,( *+(J* -2E) (1'E, *4:JD 4(C) WLAN AJ F8'E Windows Vista!"

Complete		= " *E"

SafelyRemove		= " JECF 'D"F %2'D) EG'J& 4(C) WLAN EF 'D,G'2 (#E'F"

PlugAdapter		= " JECF 'D"F *H5JD EG'J& 4(C) WLAN."

NowRemove	 	= " ,'1M 'D%2'D) 'D"F"

NowInstall	 	= " ,'1M 'D*+(J* 'D"F"

Msg_Run_Admin      = "901K'! J1,I 'D*4:JD C#-/ E3$HDJ 'DF8'E!!"

Msg_OS_not_support   = "901K'! F-F D' F/9E F8'E 'D*4:JD G0'!!"

Msg_HW_fail       = "DE J*E 'D9+H1 9DI #,G2) E*H'AB). 'D(1F'E, 'D0J *-'HD *+(J*G :J1 E/9HE 9DI G0' 'DF8'E.DF J*E *+(J* G0' 'D(1F'E,.3J*E %FG'! 'D%9/'/."[ISLANG_HEBREW]

RemoveHarwareDriver 	= "ÞáÙè Ûâê ×ÕÞèÔ ÕÞàÔÜÙ ÔêçàÙÝ"

SearchHardwareDriver 	= "Þ×äé Ûâê ×ÕÞèÔ ×ÓéÔ ÕÞêçÙß ÞàÔÜÙ ÔêçàÙÝ"

MustVista 		= "×ÑÙÜÔ ÖÕ éÜ ÞàÔÜ Ôêçß èéê ÐÜ×ÕØÙê (WLAN) ÞÙÕâÓê ÜÔêçàÔ Ñ-Windows Vista ÑÜÑÓ!"

Complete		= "ÔáêÙÙÝ"

SafelyRemove		= "Ûâê êÕÛÜ ÜÔáÙè ÑæÕèÔ ÑØÕ×Ô Ðê ÛèØÙá Ôèéê ÔÐÜ×ÕØÙê."

PlugAdapter		= "Ûâê êÕÛÜ Ü×Ñè Ðê ÛèØÙá Ôèéê ÔÐÜ×ÕØÙê."

NowRemove	 	= "ÞáÙè Ûâê"

NowInstall	 	= "ÞêçÙß Ûâê"

Msg_Run_Admin      = "ÞæØâèÙÝ! ÔäâÜ ÑÑçéÔ ÛéÙé ÜÚ ÔèéÐÕê ÞàÔÜ!!"

Msg_OS_not_support   = "ÞæØâèÙÝ! ÐÙààÕ êÕÞÛÙÝ ÑÞâèÛê ÔäâÜÔ ÞáÕÒ ÖÔ!!"

Msg_HW_fail       = "ÜÐ àÞæÐ ×ÕÞèÔ êÕÞÛê. ÔêÕÛàÔ ÐÕêÔ ÐêÔ ÞêçÙß ÐÙàÔ àêÞÛê âÜ ÙÓÙ ÞâèÛê ÖÐê.ÔêÕÛàÔ ÜÐ êÕêçß.êÕÛàÙê ÔÔêçàÔ êÙáÒè Ûâê."

 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 0.79