removdrv.txt Driver File Contents (Turbo_Memory.zip)

************************************************************
************************************************************
Detta dokument beskriver proceduren för hur du manuellt tar 
bort programvaran för drivrutinen Intel(R) Matrix Storage 
Manager och konfigurerar om systemet för att använda 
drivrutinen i operativsystemet för hantering av 
lagringsstyrenheter.

Skriv ut detta dokument för användning som referens innan 
du utför denna procedur. Slutför sedan Del 1 för att avgöra
läge för SATA-styrenheten. Beroende på vilket läge som avgörs
i Del 1 slutför du antingen Del 2A eller 2B.

VARNING: När du konfigurerar om systemet kan det resultera 
i dataförlust på någon av de RAID-volymer som för 
närvarande används av systemet. När du tar bort drivrutinen 
Intel Matrix Storage Manager från startenheten eller 
startbar RAID-volym kan det kräva ominstallation av 
operativsystemet. Bibehåll dataintegritet genom att 
säkerhetskopiera alla data innan du fortsätter. 

************************************************************
* Del 1: Avgöra systemläge
************************************************************

Vilka steg du använder för att ta bort den här programvaran 
beror på huruvida systemet körs i RAID- eller AHCI-läge. 
Mobila system kan inte använda RAID.

Avgör systemläge genom att identifiera hur styrenheten 
Seriell ATA presenteras i Enhetshanteraren genom att 
slutföra nedanstående steg:

1. På Start-menyn:
  1a. I Windows* 2000 väljer du Inställningar och sedan 
    Kontrollpanelen.
  1b. I Windows* XP eller senare operativsystem väljer 
    du Kontrollpanelen.

2. Öppna applet som heter System (först måste du kanske 
  välja Växla till klassiskt läge).

3. Markera fliken Maskinvara. 

4. Välj knappen Enhetshanteraren.

5. I Enhetshanteraren letar du efter en post som heter 
  SCSI and RAID Controllers. Om denna post finns med 
  utökar du den och letar efter en av nedanstående 
  styrenheter. Om denna post inte finns med fortsätter
  du med steg 6:

  - 'Intel(R) 82801HEM SATA RAID Controller'
   Om ovanstående styrenhet finns med är 
   systemet ett ICH8ME-system i RAID-läge. 
   Fortsätt med Del 2A nedan.

  - 'Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA RAID Controller'
   Om ovanstående styrenhet finns med är 
   systemet ett ICH8R-system i RAID-läge. 
   Fortsätt med Del 2A nedan.

  - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller'
   Om ovanstående styrenhet finns med är 
   systemet ett 631xESB/632xESB-system i RAID-läge. 
   Fortsätt med Del 2A nedan.

  - 'Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller'
   Om ovanstående styrenhet finns med är 
   systemet ett ICH7MR/DH-system i RAID-läge. 
   Fortsätt med Del 2A nedan

  - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller' 
   Om ovanstående styrenhet finns med är 
   systemet ett ICH7R/DH-system i RAID-läge. 
   Fortsätt med Del 2A nedan.

  - 'Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller'
   Om ovanstående styrenhet finns med är
   systemet ett ICH6R-system i RAID-läge.
   Fortsätt med Del 2A nedan.
  
  - Om ingen av ovanstående styrenheter visas
   körs systemet inte i RAID-läge. Fortsätt
   med steg 6 nedan.

6. I Enhetshanteraren letar du efter en post som heter IDE 
  ATA/ATAPI controllers. Om denna post finns med utökar du 
  den och letar efter en av följande styrenheter:

  - 'Intel(R) 82801HBM SATA AHCI Controller'
   Om ovanstående styrenhet finns med är
   systemet ett ICH8M-system i AHCI-läge. 
   Fortsätt med Del 2B nedan.

  - 'Intel(R) 82801HEM SATA AHCI Controller'
   Om ovanstående styrenhet finns med är
   systemet ett ICH8ME-system i AHCI-läge. 
   Fortsätt med Del 2B nedan.

  - 'Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller'
   Om ovanstående styrenhet finns med är
   systemet ett ICH8R-system i AHCI-läge. 
   Fortsätt med Del 2B nedan.

  - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller'
   Om ovanstående styrenhet finns med är
   systemet ett 631xESB/632xESB-system i AHCI-läge. 
   Fortsätt med Del 2B nedan.

  - 'Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller'
   Om ovanstående styrenhet finns med är
   systemet ett ICH7M-system i AHCI-läge. 
   Fortsätt med Del 2B nedan.

  - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller'
   Om ovanstående styrenhet finns med är
   systemet ett ICH7R/DH-system i AHCI-läge.
   Fortsätt med Del 2B nedan.

  - 'Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller'
   Om ovanstående styrenhet finns med är
   systemet ett ICH6M-system i AHCI-läge.
   Fortsätt med Del 2B nedan.

  - 'Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller'
   Om ovanstående styrenhet finns med är
   systemet ett ICH6R-system i AHCI-läge.
   Fortsätt med Del 2B nedan.

  - Om ingen av ovanstående styrenheter visas
   körs systemet inte i AHCI-läge. Inga andra
   lägen stöds av programmet Intel Matrix 
   Storage Manager. Fortsätt med steg 7 nedan.

7. Det verkar som om systemet inte körs i RAID- eller 
  AHCI-läge. Om du är av den åsikten att systemet körs
  i RAID- eller AHCI-läge, men du inte ser någon av de 
  styrenheter som visas ovan, kontakta då 
  systemtillverkaren eller inköpsstället för hjälp. Du 
  kan inte fortsätta med Del 2 förrän du har avgjort 
  systemläge.************************************************************
* Del 2A: System i RAID-läge
************************************************************

Proceduren i det här avsnittet kan bara utföras på ett 
system som är i RAID-läge. Fortsätt inte med den här 
proceduren om du inte har slutfört stegen i Del 1 ovan för 
att avgöra om detta är sant för det här systemet. Läs 
nedanstående varningar innan du fortsätter.

VARNINGAR:
a. Om en RAID 0-volym tas bort, tas alla data på den 
  volymen bort permanent. Säkerhetskopiera alla viktiga 
  data innan du fortsätter. 

b. Om en RAID-volym som innehåller operativsystemfiler tas 
  bort, måste operativsystemet installeras om.


1. Se till att du har läst och förstått ovanstående 
  varningar.

2. Starta om systemet.

3. Notera huruvida du ser en välkomstskärm med titeln 
  Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM under 
  systemstart. Om du gör det fortsätter du med steg 4 
  nedan. Om du inte ser den hoppar du över steg 4 och 
  fortsätter med steg 5 nedan. 

4. Slutför denna procedur om Intel Matrix Storage Manager 
  option ROM är installerat:

  4a. Gå till Intel Matrix Storage Manager option ROM 
    Setup genom att trycka på Ctrl-I när du instrueras 
    att göra så under systemstart.
  4b. I installationsprogrammet väljer du menyalternativ 
    2 (Delete RAID Volume) för att komma till menyn där
    du kan ta bort RAID-volym.
  4c. Markera den volym du vill ta bort genom att använda 
    piltangenterna.
  4d. Tryck på DEL-tangenten för att ta bort den 
    markerade volymen och tryck på Y för Yes för att 
    bekräfta borttagandet. Upprepa detta steg efter 
    behov för att ta bort alla volymer som finns med. 
  4e. Avsluta installationsprogrammet.
  4f. Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 
    genom att antingen trycka på en tangent så som F2- 
    eller DEL-tangenten så snart som systemet börjar 
    starta).
  4g. Ändra IDE-konfigurationen för Seriell ATA-styrenhet 
    från RAID till IDE.
  4h. Spara ändringarna och avsluta systemets 
    BIOS-inställning.

5. Slutför denna procedur om Intel Matrix Storage Manager 
  option ROM inte är installerat:

  5a. Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 
    genom att antingen trycka på en tangent så som F2- 
    eller DEL-tangenten så snart som systemet börjar 
    starta).
  5b. Ändra IDE-konfigurationen för Seriell ATA-styrenhet 
    från RAID till IDE.
  5c. Spara ändringarna och avsluta systemets 
    BIOS-inställning.

6. Starta om systemet.************************************************************
* Del 2B: System i AHCI-läge
************************************************************

Proceduren i det här avsnittet kan bara utföras på ett 
system som är i AHCI-läge. Fortsätt inte med den här 
proceduren om du inte har slutfört stegen i Del 1 ovan för 
att avgöra om detta är sant för det här systemet. Vi 
rekommenderar att du säkerhetskopierar alla viktiga data 
innan du fortsätter. 

1. Starta om systemet.

2. Gå till systemets BIOS-inställning (görs vanligtvis 
  genom att antingen trycka på en tangent så som F2- eller 
  DEL-tangenten så snart som systemet börjar starta). 

3. Ändra IDE-konfigurationen för Seriell ATA-styrenhet 
  från AHCI till IDE.

4. Spara ändringarna och avsluta systemets 
  BIOS-inställning.

5. Starta om systemet. Operativsystemet bör starta som 
  tidigare.


Obs! Om du erfar några svårigheter när du gör dessa 
ändringar i system-BIOS, kontakta då moderkortstillverkaren 
eller inköpsstället för hjälp.


************************************************************
Intel(R) är ett varumärke eller registrerat varumärke som 
tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och 
andra länder.

* Andra märken och namn kan göras anspråk på som andras 
 egendom.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.69