removdrv.txt Driver File Contents (Turbo_Memory.zip)

************************************************************
************************************************************
Dit document geeft een overzicht van de procedure voor het
handmatig verwijderen van het stuurprogramma van Intel(R) 
Matrix Storage Manager en het opnieuw configureren van het 
systeem, zodat weer het geïntegreerde stuurprogramma van
het besturingssysteem wordt gebruikt voor het beheer van 
opslagcontrollers.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, drukt u eerst dit 
document af. Vervolgens voert u Deel 1 uit om te bepalen 
welke SATA-controllermodus wordt gebruikt. 
Daarna voert u Deel 2A of 2B uit, afhankelijk van de modus 
die is vastgesteld in Deel 1.

WAARSCHUWING: Wanneer u het systeem opnieuw configureert, 
kunnen gegevens op RAID-volumes die in het systeem worden 
gebruikt, verloren gaan. Wanneer u het stuurprogramma van 
Intel Matrix Storage Manager verwijderd van de startschijf 
of van een opstartbaar RAID-volume, is het mogelijk dat u 
het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Maak een 
reservekopie van alle gegevens voordat u verdergaat, om de 
gegevensintegriteit te behouden. 

************************************************************
* Deel 1: De systeemmodus bepalen
************************************************************

De stappen voor het verwijderen van deze software zijn 
verschillend voor systemen in RAID-modus en systemen in 
AHCI-modus.
Mobiele systemen bieden geen ondersteuning voor RAID.

U bepaalt de systeemmodus door te identificeren hoe de 
SATA-controller wordt gepresenteerd binnen Apparaatbeheer. 
Daartoe voert u de volgende stappen uit:

1. Open het menu Start.
  1a. In Windows* 2000 selecteert u Instellingen en dan 
    Configuratiescherm.
  1b. In Windows* XP of nieuwere besturingssystemen 
    selecteert u Configuratiescherm.

2. Open de applet 'Systeem' (het is mogelijk dat u eerst 
  'Klassieke weergave' moet selecteren).

3. Selecteer de tab 'Hardware'. 

4. Klik op de knop 'Apparaatbeheer'.

5. Zoek in Apparaatbeheer naar een item genaamd 
  'SCSI- en RAID-controllers'.
  Als dit item beschikbaar is, vouwt u het uit en zoekt 
  u naar een van de volgende controllers. Als het item 
  niet wordt vermeld, gaat u verder met stap 6.

  - 'Intel(R) 82801HEM SATA RAID Controller'
   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
   ICH8ME-systeem in RAID-modus. Ga verder met Deel 2A 
   hieronder. 
  
  - 'Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA RAID Controller'
   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
   ICH8R-systeem in RAID-modus. Ga verder met Deel 2A 
   hieronder. 

   - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller'
   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
   631xESB/632xESB-systeem in RAID-modus. Ga verder met Deel 2A 
   hieronder.  
 
  - 'Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller'
   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
   ICH7M-systeem in RAID-modus. Ga verder met Deel 2A 
   hieronder

  - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller'
   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
   ICH7R/DH-systeem in RAID-modus. Ga verder met Deel 2A 
   hieronder.

  - 'Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller'
   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
   ICH6R-systeem in RAID-modus. Ga verder met Deel 2A 
   hieronder.

  - Als geen van de bovenstaande controllers wordt 
   vermeld, werkt het systeem niet in de RAID-modus. 
   Ga verder met stap 6 hieronder.

6. Zoek in Apparaatbeheer naar een item genaamd 
  'IDE ATA/ATAPI-controllers'.
  Als dit item wordt vermeld, vouwt u het uit en zoekt 
  u naar een van de volgende controllers:


  - 'Intel(R) 82801HBM SATA AHCI Controller"
   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
   ICH8M-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 
   Deel 2B hieronder.

  - 'Intel(R) 82801HEM SATA AHCI Controller"
   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
   ICH8ME-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 
   Deel 2B hieronder.

  - 'Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller"
   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
   ICH8R-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 
   Deel 2B hieronder.

  - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller"
   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
   631xESB/632xESB systeem in AHCI-modus. Ga verder met 
   Deel 2B hieronder.

  - 'Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller'
   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
   ICH7M-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 
   Deel 2B hieronder.

  - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller'
   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een
   ICH7R/DH-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 
   Deel 2B hieronder.

  - 'Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller'
   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
   ICH6M-systeem in AHCI-modus. Ga verder met Deel 2B 
   hieronder.

  - 'Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller'
   Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
   ICH6R-systeem in AHCI-modus. Ga verder met Deel 2B 
   hieronder.

  - Als geen van de bovenstaande controllers wordt 
   vermeld, werkt het systeem niet in de AHCI-modus. 
   Er worden geen andere modi ondersteund door Intel 
   Matrix Storage Manager. Ga verder met stap 7 
   hieronder.

7. Het systeem werkt blijkbaar niet in de RAID- of 
  AHCI-modus. Als u denkt dat het systeem werkt in de 
  RAID- of AHCI-modus en u geen van de bovenstaande 
  controllers in de lijst ziet, neemt u contact op met 
  de fabrikant of de leverancier van het systeem. U kunt 
  niet doorgaan met Deel 2 hieronder, als de 
  systeemmodus niet is vastgesteld.************************************************************
* Deel 2A: Systeem in RAID-modus
************************************************************

De procedure in deze sectie kan alleen worden uitgevoerd op
een systeem dat werkt in de RAID-modus. Ga niet door met 
deze procedure tenzij u de stappen in Deel 1 hierboven hebt 
uitgevoerd om te bepalen of dit geldt voor uw systeem. 
Lees, voordat u verdergaat, eerst de onderstaande 
waarschuwingen door.

WAARSCHUWINGEN:
a. Als een RAID 0-volume wordt verwijderd, worden alle 
gegevens op dat volume permanent verwijderd. Maak een 
reservekopie van alle belangrijke gegevens voordat u 
doorgaat. 

b. Als het RAID-volume met het besturingssysteem wordt 
verwijderd, moet het besturingssysteem opnieuw worden 
geïnstalleerd.


1. Lees de bovenstaande waarschuwingen zorgvuldig door.

2. Start het systeem opnieuw op.

3. Controleer of tijdens het opstarten van het systeem 
  een scherm getiteld 'Intel(R) Matrix Storage Manager 
  option ROM' wordt weergegeven. Als dat het geval is, 
  gaat u verder met stap 4 hieronder. Als dat niet het 
  geval is, slaat u stap 4 over en gaat u verder met 
  stap 5 hieronder.   

4. Voer deze procedure uit als Intel Matrix Storage 
  Manager option ROM is geïnstalleerd:

  4a. Open Intel Matrix Storage Manager option ROM Setup 
    door op Ctrl-I te drukken wanneer daarover een 
    aanwijzing verschijnt tijdens het starten van het 
    systeem.
  4b. Selecteer in het configuratieprogramma menuoptie 2 
    om het menu 'Delete RAID Volume' te openen.
  4c. Gebruik de pijltoetsen om het volume te selecteren 
    dat u wilt verwijderen.
  4d. Druk op 'Del' om het geselecteerde volume te 
    verwijderen en druk op 'Y' om de verwijdering te 
    bevestigen. Herhaal deze stap zo vaak als nodig is 
    om alle aanwezige volumes te verwijderen. 
  4e. Sluit het configuratieprogramma af.
  4f. Open het programma Setup voor het systeem-BIOS 
    (meestal kunt u dit doen door op 'F2' of 'Delete' 
    te drukken zodra het systeem begint op te starten).
  4g. Wijzig de IDE-configuratie voor de SATA-controller 
    van 'RAID' in 'IDE'.
  4h. Sla de wijzigingen op en sluit Setup voor het 
    systeem-BIOS.

5. Voer deze procedure uit als Intel Matrix Storage 
  Manager option ROM niet is geïnstalleerd:

  5a. Open het programma Setup voor het systeem-BIOS 
    (meestal kunt u dit doen door op een toets als 'F2'
    of 'Delete' te drukken zodra het systeem begint op 
    te starten).
  5b. Wijzig de IDE-configuratie voor de SATA-controller 
    van 'RAID' in 'IDE'.
  5c. Sla de wijzigingen op en sluit Setup voor het 
    systeem-BIOS.

6. Start het systeem opnieuw op.************************************************************
* Deel 2B: Systeem in AHCI-modus
************************************************************

De procedure in deze sectie kan alleen worden uitgevoerd op
een systeem dat werkt in de AHCI-modus. Ga niet door met 
deze procedure tenzij u de stappen in Deel 1 hierboven hebt 
uitgevoerd om te bepalen of dit geldt voor uw systeem. 
Aanbevolen wordt om een reservekopie te maken van alle 
belangrijke gegevens voordat u verder gaat. 

1. Start het systeem opnieuw op.

2. Open het programma Setup voor het systeem-BIOS (meestal
  kunt u dit doen door op een toets als 'F2' of 'Delete' 
  te drukken zodra het systeem begint op te starten). 

3. Wijzig de IDE-configuratie voor de SATA-controller van 
  'RAID' in 'IDE'.

4. Sla de wijzigingen op en sluit Setup voor het 
  systeem-BIOS.

5. Start het systeem opnieuw op. Het besturingssysteem zou
  nu normaal moeten starten.


Opmerking: Als u problemen ondervindt met het aanbrengen 
van deze wijzigingen in het systeem-BIOS, neemt u contact 
op met de fabrikant of de leverancier van het moederbord 
voor hulp.


************************************************************
Intel(R) is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van 
Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de 
Verenigde Staten en andere landen.

* Andere merken en namen kunnen door anderen als eigendom 
 geclaimd worden.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.74