removdrv.txt Driver File Contents (Turbo_Memory.zip)

************************************************************
************************************************************
Útmutatónk azt ismerteti, miként kell kézzel eltávolítani az 
Intel(R) Matrix Storage Manager illesztõprogramot és az ope-
rációs rendszert úgy átkonfigurálni, hogy saját, natív il-
lesztõprogramját használja a tárolóvezérlõk kezeléséhez.

Elõször nyomtassa ki ezt az útmutatót, hogy mindig kéznél 
legyen. Ezután az 1. részben leírtak szerint állapítsa meg a 
SATA-vezérlõ üzemmódját. 
Az üzemmódtól függ, hogy az 1. rész után a 2A. vagy a 2B. 
rész következzen-e.

FIGYELMEZTETÉS: A rendszer átkonfigurálásakor elveszhetnek a 
jelenleg a rendszer által használt RAID-köteteken tárolt 
adatok. Ha az Intel Matrix Storage Manager illesztõprogramot 
a rendszertöltõ meghajtóról vagy egy rendszertöltésre alkal-
mas RAID-kötetrõl távolítja el, szükség lehet a teljes ope-
rációs rendszer újratelepítésére. Az adatok épségének meg-
óvása érdekében ezért elõbb készítsen biztonsági mentést 
minden adatról. 

************************************************************
* 1. rész: A gép üzemmódjának megállapítása
************************************************************

Az illesztõprogram eltávolításának menete attól függ, hogy a 
rendszer RAID- vagy AHCI-módban mûködik-e. A noteszgépek nem 
támogatják a RAID-et.

A gép üzemmódját úgy állapíthatja meg, hogy megvizsgálja, 
hogyan jelenik meg a soros ATA-vezérlõ az Eszközkezelõben. 
Ehhez a következõket kell tennie:

1. A Start menüben:
  1a. Windows* 2000-ben válassza ki a Beállítások, majd a
    Vezérlõpult pontot.
  1b. Windows* XP vagy újabb operációs rendszerben 
    válassza ki a Vezérlõpultot.

2. Kattintson a "Rendszer" sorra (ehhez lehet, hogy elõbb 
  át kell váltania az úgynevezett klasszikus nézetre).

3. Válassza ki a "Hardver" fület. 

4. Kattintson az "Eszközkezelõ" gombra.

5. Az Eszközkezelõben keresse meg a "SCSI és RAID vezérlõk" 
  nevû pontot.
  Ha megtalálta, nyissa ki, és keresse meg benne a 
  következõ vezérlõk egyikét. Ha nincs ilyen pont, 
  folytassa a 6. lépéstõl:

  - "Intel(R) 82801HEM SATA RAID Controller"
   Ha a fenti vezérlõt látja, akkor a gép RAID üzemmódban 
   mûködõ ICH8ME rendszer. Ekkor kérjük, hogy folytassa a 
   2A. résszel.

  - "Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA RAID Controller"
   Ha a fenti vezérlõt látja, akkor a gép RAID üzemmódban 
   mûködõ ICH8R rendszer. Ekkor kérjük, hogy folytassa a 
   2A. résszel.
  
  - "Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller"
   Ha a fenti vezérlõt látja, akkor a gép RAID üzemmódban 
   mûködõ 631xESB/632xESB rendszer. Ekkor kérjük, hogy folytassa a 
   2A. résszel.

  - "Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller"
   Ha a fenti vezérlõt látja, akkor a gép RAID üzemmódban 
   mûködõ ICH7MR/DH rendszer. Ekkor kérjük, hogy folytassa a 
   2A. résszel.

  - "Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller"
   Ha a fenti vezérlõt látja, akkor a gép RAID üzemmódban 
   mûködõ ICH7R/DH rendszer. Ekkor kérjük, hogy folytassa a 
   2A. résszel.

  - "Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller"
   Ha a fenti vezérlõt látja, akkor a gép RAID üzemmódban 
   mûködõ ICH6R rendszer. Ekkor kérjük, hogy folytassa a 
   2A. résszel.

  - Ha a fenti vezérlõk egyike sem látható, akkor a gép 
   nem RAID üzemmódban fut. Kérjük, hogy folytassa az 
   alábbi 6. lépéssel.

6. Az Eszközkezelõben keresse meg az "IDE ATA/ATAPI vezér-
  lõk" nevû pontot.
  Ha megtalálta, nyissa ki, és keresse meg benne a követ-
  kezõ vezérlõk valamelyikét:

  - "Intel(R) 82801HBM SATA AHCI Controller"
   Ha a fenti vezérlõt látja, akkor a gép AHCI üzemmódban 
   mûködõ ICH8M rendszer. Ekkor kérjük, hogy folytassa a 
   2B. résszel.

  - "Intel(R) 82801HEM SATA AHCI Controller"
   Ha a fenti vezérlõt látja, akkor a gép AHCI üzemmódban 
   mûködõ ICH8ME rendszer. Ekkor kérjük, hogy folytassa a 
   2B. résszel.

  - "Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller"
   Ha a fenti vezérlõt látja, akkor a gép AHCI üzemmódban 
   mûködõ ICH8R rendszer. Ekkor kérjük, hogy folytassa a 
   2B. résszel.

  - "Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller"
   Ha a fenti vezérlõt látja, akkor a gép AHCI üzemmódban 
   mûködõ 631xESB/632xESB rendszer. Ekkor kérjük, hogy folytassa a 
   2B. résszel.

  - "Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller"
   Ha a fenti vezérlõt látja, akkor a gép AHCI üzemmódban 
   mûködõ ICH7M rendszer. Ekkor kérjük, hogy folytassa a 
   2B. résszel.

  - "Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller"
   Ha a fenti vezérlõt látja, akkor a gép AHCI üzemmódban 
   mûködõ ICH7R/DH rendszer. Ekkor kérjük, hogy folytassa a 
   2B. résszel.

  - "Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller"
   Ha a fenti vezérlõt látja, akkor a gép AHCI üzemmódban 
   mûködõ ICH6M rendszer. Ekkor kérjük, hogy folytassa a 
   2B. résszel.

  - "Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller"
   Ha a fenti vezérlõt látja, akkor a gép AHCI üzemmódban 
   mûködõ ICH6R rendszer. Ekkor kérjük, hogy folytassa a 
   2B. résszel.

  - Ha a fenti vezérlõk egyike sem látható, akkor a gép 
   nem AHCI üzemmódban fut. Az Intel Matrix Storage Mana-
   ger szoftver más üzemmódot nem támogat. Kérjük, hogy 
   folytassa az alábbi 7. lépéssel.

7. Úgy tûnik, a gép nem RAID és nem AHCI üzemmódban fut. Ha 
  úgy gondolja, hogy a rendszer mégis RAID vagy AHCI üzem-
  módban fut, de nem látja a fent megnevezett vezérlõk 
  egyikét sem, kérjen segítséget a gép gyártójától vagy 
  eladójától. Amíg nem sikerül megállapítani a gép üzem-
  módját, nem léphet tovább a 2. részre.************************************************************
* 2A. rész: RAID üzemmódú rendszer
************************************************************

Az ebben a részben ismertetett eljárást csak RAID üzemmódú 
gépen lehet végrehajtani. Addig ne hajtsa végre az itt leír-
takat, amíg a fenti 1. rész lépéseivel egyértelmûen meg nem 
állapította, hogy a gép RAID üzemmódú. Mielõtt folytatná, 
feltétlenül olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

FIGYELMEZTETÉSEK:
a. RAID 0 kötet törlésekor a köteten levõ összes adat visz-
  szaállíthatatlanul törlõdik. Mielõtt továbblépne, készít-
  sen biztonsági másolatot az összes fontos adatról. 

b. Ha olyan RAID-kötetet törölt, amely az operációs rendszer 
  fájljait tartalmazta, újra kell telepítenie az operációs 
  rendszert.


1. Kérjük, ellenõrizze, hogy elolvasta és megértette-e a 
  fenti két figyelmeztetést.

2. Indítsa újra a gépet.

3. Ellenõrizze, hogy a rendszer indítása közben megjele-
  nik-e egy indítóképernyõ "Intel(R) Matrix Storage Mana-
  ger option ROM" felirattal. Ha igen, folytassa a 4. lé-
  péssel.
  Ha nem, hagyja ki a 4. lépést, és folytassa az 
  5. lépéssel. 

4. Csak akkor hajtsa végre az alábbiakat, ha a gépben Intel 
  Matrix Storage Manager option ROM van telepítve:

  4a. A rendszer indulása közben a Ctrl-I gyorsbillentyû 
    kellõ idõpontban való megnyomásával lépjen be az In-
    tel Matrix Storage Manager option ROM 
    beállítóprogramjába.
  4b. A beállítóprogramban a 2. menüpont kiválasztásával 
    lépjen a "RAID kötet törlése" menübe.
  4c. A "fel" és "le" nyíllal válassza ki a törlendõ köte-
    tet.
  4d. A "Del" gombbal kezdeményezheti a kiválasztott kötet 
    törlését, és az "Y" gombbal megerõsítheti törlési 
    szándékát. E lépés értelemszerû ismétlésével minden 
    kötetet törölhet. 
  4e. Lépjen ki a beállítóprogramból.
  4f. Lépjen be a gép BIOS-beállítóprogramjába (ehhez a 
    rendszer indulásakor rögtön nyomja meg az "F2" vagy 
    a "Delete" gombot).
  4g. Állítsa át a soros ATA-vezérlõ IDE-konfigurációját 
    RAID-rõl IDE-re.
  4h. Mentse el a változtatásokat, és lépjen ki a gép 
    BIOS-beállítóprogramjából.

5. Csak akkor hajtsa végre az alábbiakat, ha a gépben nincs 
  Intel Matrix Storage Manager option ROM:

  5a. Lépjen be a gép BIOS-beállítóprogramjába (ehhez a 
    rendszer indulásakor rögtön nyomja meg az "F2" vagy 
    a "Delete" gombot).
  5b. Állítsa át a soros ATA-vezérlõ IDE-konfigurációját 
    RAID-rõl IDE-re.
  5c. Mentse el a változtatásokat, és lépjen ki a gép 
    BIOS-beállítóprogramjából.

6. Indítsa újra a gépet.************************************************************
* 2B. rész: AHCI üzemmódú rendszer
************************************************************

Az ebben a részben ismertetett eljárást csak AHCI üzemmódú 
gépen lehet végrehajtani. Addig ne hajtsa végre az itt leír-
takat, amíg a korábbi 1. rész lépéseivel egyértelmûen meg 
nem állapította, hogy a gép AHCI üzemmódú. Ezért mielõtt 
folytatná, célszerû biztonsági másolatot készíteni az összes 
fontos adatról. 

1. Indítsa újra a gépet.

2. Lépjen be a gép BIOS-beállítóprogramjába (ehhez a rend-
  szer indulásakor rögtön nyomja meg az "F2" vagy a 
  "Delete" gombot). 

3. Állítsa át a soros ATA-vezérlõ IDE-konfigurációját 
  AHCI-ról IDE-re.

4. Mentse el a változtatásokat, és lépjen ki a gép BIOS-
  beállítóprogramjából.

5. Indítsa újra a gépet. Az operációs rendszernek ugyanúgy 
  el kell indulnia, mint korábban.


Megjegyzés: Ha gondok merülnének fel a rendszer-BIOS átállí-
tása során, kérjen tanácsot az alaplap gyártójától vagy vi-
szonteladójától.


************************************************************
Az Intel(R) név az Intel Corporation vagy leányvállalatainak 
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és 
más országokban.

* Az egyéb márkanevek és elnevezések más cégek tulajdonát 
képezhetik.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 4.07