removdrv.txt Driver File Contents (Turbo_Memory.zip)

************************************************************
************************************************************
Dette dokument skitserer proceduren til at fjerne Intel(R) 
Matrix Storage Manager driversoftwaren manuelt og 
rekonfigurere systemet til at anvende den oprindelige 
operativsystemdriver til styring af lagercontrollere.

Udskriv først dette dokument som reference for at 
gennemføre denne procedure. Gennemfør derefter del 1 for 
at bestemme SATA-controllerens tilstand. 
Afhængigt af den tilstand, der er bestemt i del 1, skal du
udføre enten del 2A eller 2B.

ADVARSEL: Rekonfigurering af systemet kan resultere i tab 
af data på alle RAID-diskenheder, der aktuelt anvendes af 
systemet. Fjernelse af Intel Matrix Storage Manager-driveren
fra startdisken eller RAID-startdiskenheden kan gøre det
nødvendigt at geninstallere operativsystemet. Tag en 
sikkerhedskopi af alle data for at bevare dataintegriteten, 
før du fortsætter. 

************************************************************
* Del 1: Fastlæggelse af systemtilstanden
************************************************************

Trinnene til fjernelse af denne software kan variere 
afhængigt af, om systemet kører i RAID-tilstand eller 
AHCI-tilstand. Mobile systemer understøtter ikke RAID.

Fastslå systemets tilstand ved at se, hvordan Serial 
ATA-controlleren vises i Enhedshåndtering ved at følge 
nedenstående trin:

1. I menuen Start:
  1a. For Windows* 2000, vælg Indstillinger, og vælg        
    derefter Kontrolpanel.
  1b. For Windows* XP eller senere operativsystemer, vælg 
    Kontrolpanel.

2. Åbn på appletten 'System' (du kan muligvis vælge 
  'Skift til klassisk visning' først).

3. Vælg fanen 'Hardware'. 

4. Vælg knappen 'Enhedshåndtering'

5. fra Enhedshåndtering, Søg efter det element, som hedder 
  'SCSI- og RAID-controllere'. Hvis dette element 
  er til stede, skal du udvide det og se efter en af 
  følgende controllere. Hvis dette element ikke findes, 
  skal du fortsætte til trin 6:

  - 'Intel(R) 82801HEM SATA RAID Controller'
   Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et
   ICH8ME system i RAID mode. 
   Fortsæt med del 2A nedenfor.

  - 'Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA RAID Controller'
   Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et
   ICH8R system i RAID mode. 
   Fortsæt med del 2A nedenfor.

  - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller'
   Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et
   631xESB/632xESB-system i RAID-tilstand. 
   Fortsæt med del 2A nedenfor.

  - 'Intel(R) 82801GH SATA RAID Controller'
   Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
   ICH7MR/DH-system i RAID-tilstand. Fortsæt med del 2A 
   nedenfor.

  - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller'
   Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
   ICH7R/DH system i RAID-tilstand. Fortsæt med del 2A 
   nedenfor.

  
  - 'Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller'
   Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
   ICH6R-system i RAID-tilstand. Fortsæt med del 2A 
   nedenfor.

  - Hvis ingen af ovennævnte controllere vises, kører 
   systemet ikke i RAID-tilstand. Fortsæt med trin 6 
   nedenfor.

6. Søg efter det element, som hedder 'IDE ATA/ATAPI 
  controllere' fra Enhedshåndtering.
  Hvis dette element er til stede, skal du udvide 
  det og se efter en af følgende controllere:

  - 'Intel(R) 82801HBM SATA AHCI Controller'
   Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
   ICH8M system i AHCI-tilstand. 
   Fortsæt med del 2B nedenfor.

  - 'Intel(R) 82801HEM SATA AHCI Controller'
   Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
   ICH8ME system i AHCI-tilstand. 
   Fortsæt med del 2B nedenfor.

  - 'Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller'
   Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
   ICH8R system i AHCI-tilstand. 
   Fortsæt med del 2B nedenfor.

  - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller"
   Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
   631xESB/632xESB-system i AHCI-tilstand. 
   Fortsæt med del 2B nedenfor.

  - 'Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller'
   Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
   ICH7M-system i AHCI-tilstand. Fortsæt med del 2B 
   nedenfor.

  - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller'
   Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
   ICH7R/DH-system i AHCI-tilstand. Fortsæt med del 2B 
   nedenfor.

  
  - 'Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller'
   Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
   ICH6M-system i AHCI-tilstand. Fortsæt med del 2B 
   nedenfor.

  - 'Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller'
   Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
   ICH6R-system i AHCI-tilstand. Fortsæt med del 2B 
   nedenfor.

  - Hvis ingen af ovennævnte controllere vises, er        
   systemet ikke i AHCI-tilstand. 
   Intel Matrix Storage Manager softwaren understøtter 
   ingen andre tilstande. 
   Fortsæt med trin 7 nedenfor.

7. Dit system ser ikke ud til at køre i RAID- eller 
  AHCI-tilstand. Hvis du mener, at systemet kører i 
  RAID- eller AHCI-tilstand, og du ikke får vist nogen 
  controllere, som angivet ovenfor, skal du kontakte 
  systemproducenten eller forhandleren for at få 
  assistance. Du kan ikke fortsætte med 2. del herunder, 
  før du har fastslået systemtilstanden.************************************************************
* Del 2A: System i RAID-tilstand
************************************************************

Du kan kun udføre proceduren i dette afsnit på et system i 
RAID-tilstand. Fortsæt ikke med denne procedure, medmindre 
du har gennemført trinnene i 1. del for at fastslå, at 
dette er sandt for dette system. Før du fortsætter, skal 
du læse advarslerne herunder.

ADVARSLER:
a. Hvis en RAID 0-diskenhed slettes, bliver alle data på 
  diskenheden slettet permanent. Tag en sikkerhedskopi af 
  alle kritiske data, før du fortsætter. 

b. Hvis en RAID-diskenhed, der indeholder 
  operativsystemfiler, slettes, skal du geninstallere 
  operativsystemet.


1. Sørg for, at du har læst og forstået ovennævnte 
  advarsler.

2. Genstart systemet.

3. Bemærk, om der vises et splash-skærmbillede med titlen 
  'Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM' under 
  start af systemet. I så fald skal du fortsætte med 
  trin 4 nedenfor. Hvis ikke, skal du springe trin 4 
  over, og fortsætte med trin 5 herunder.

4. Gennemfør denne procedure, hvis Intel Matrix Storage 
  Manager option ROM er installeret:

  4a. Start Intel Matrix Storage Manager option ROM Setup 
    ved at trykke på Ctrl-I, når du bliver anmodet om      
    det under opstarten af systemet.
  4b. I opstartsprogrammet skal du vælge menupunkt 2 for 
    at gå ind i menuen ‘Delete RAID Volume' (Slette RAID-diskenhed).
  4c. Vælg den diskenhed, som du vil slette, med pil op 
    eller pil ned.
  4d. Tryk på tasten ‘Del’ for at slette den valgte 
    diskenhed, og tryk på ‘Y’ for at bekræfte sletningen. 
    Gentag om nødvendigt dette trin for at slette alle de diskenheder, 
    der findes. 
  4e. Afslut installationsprogrammet.
  4f. Start systemets BIOS Setup (det gøres normalt ved enten at trykke 
    på tasten 'F2' eller 'Delete', når systemet begynder at starte).
  4g. Skift IDE-konfigurationen for Serial ATA Controller 
    fra 'RAID' til 'IDE'.
  4h. Gem ændringer, og afslut systemets BIOS Setup.

5. Gennemfør denne procedure, hvis Intel Matrix Storage 
  Manager option ROM ikke er installeret:

  5a. Start systemets BIOS Setup (det gøres normalt ved 
    enten at trykke på en tast som f.eks. 'F2' eller 
    'Delete', så snart systemet starter).
  5b. Skift IDE-konfigurationen for Serial ATA Controller 
    fra 'RAID' til 'IDE'.
  5c. Gem ændringer, og afslut systemets BIOS Setup.

6. Genstart systemet.************************************************************
* Del 2B: System i AHCI-tilstand
************************************************************

Du kan kun udføre proceduren i dette afsnit på et system i 
AHCI-tilstand. Fortsæt ikke med denne procedure, medmindre 
du har gennemført trinnene i 1. del for at fastslå, at 
dette er sandt for dette system. Det anbefales, at du tager 
en sikkerhedskopi af alle vigtige data, før du fortsætter. 

1. Genstart systemet.

2. Start systemets BIOS Setup (det gøres normalt ved enten 
  at trykke på en tast som f.eks. 'F2' eller 'Delete', 
  så snart systemet starter). 

3. Skift IDE-konfigurationen for Serial ATA-controlleren 
  fra 'AHCI' til 'IDE'.

4. Gem ændringer og afslut systemets BIOS Setup.

5. Genstart systemet. Operativsystemet skal startes som 
  før.


Bemærk: Hvis du får problemer med at foretage disse 
ændringer af system-BIOS’en, skal du kontakte 
producenten eller forhandleren af systemkortet for at 
få assistance.


************************************************************
Intel(R) er et varemærke eller registreret varemærke 
tilhørende Intel Corporation eller dets afdelinger i USA 
eller andre lande.

* Andre varemærker og navne, som andre hævder at eje.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.19