DMLang.ini Driver File Contents (7cdm110401.exe)

; Language:Japanese

[Main]
Version			=004

[IDR_MAINFRAME]
IDM_MENU_POPUPFILE			=デバイス(&D)
IDM_MENU_POPUPVIEW			=表¦(&V)
IDM_MENU_POPUPHELP			=ヘルプ(&H)
IDM_SEARCH			=検õ(&S)
IDM_SWITCHVIEW			=表¦ØÖ(&S)
IDM_REFRESH			=Å新ÌîñÉ更新(&R)   F5
ID_APP_EXIT			=終¹(&X)
IDM_HELP			=ヘルプ(&H)   F1
ID_APP_ABOUT			=バージョンîñ(&A)...

[IDD_ABOUT]
ID_FONT			=MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,128,0,0,0,0
ID_TITLE			=Device MonitorÌバージョンîñ,0,0,240,69
IDC_LABEL_DLGABOUTICON			=,12,9,23,18
IDC_LABEL_APPNAME			=Device Monitor,47,9,105,9
IDC_LABEL_VERSION			=バージョン,47,18,117,9
IDC_LABEL_COMPANY			="(C) Panasonic System Networks Co., Ltd. 2005-2010",47,28,180,15
IDOK			=OK,165,46,59,14

[IDD_DEVICEMONITOR_FORM]
ID_FONT			= MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,128,0,0,0,0
ID_TITLE			= ,0,0,328,266
IDC_TABCT_DETAIL			= ,1,1,325,230
IDC_CHBOX_NEXTTIME			= 次ñà±Ìデバイスð表¦·é(&N) ,6,234,140,9
IDC_BUTTN_URL			= URLÒ集(&E)...,99,248,59,14
IDC_BUTTN_SEARCH			= 検õ(&S),117,248,47,14
IDC_BUTTN_REFRESH			= Å新ÌîñÉ更新(&R),169,248,94,14
IDC_BUTTN_SWITCHVIEW			= ÈÕ表¦(&I),267,248,59,14
IDC_BUTTN_JSU			=ジョブ表¦(&J),4,248,59,14

IDC_TABCT_DETAIL1			= ステータス
IDC_TABCT_DETAIL2			= デバイス
IDC_TABCT_DETAIL3			= ネットワーク
IDC_TABCT_DETAIL4			= リンク

ACCEL_IDC_BUTTN_SEARCH			=ALT,S
ACCEL_IDC_BUTTN_SWITCHVIEW			=ALT,I
ACCEL_IDC_BUTTN_REFRESH			=ALT,R
ACCEL_IDC_CHBOX_NEXTTIME			=ALT,N
ACCEL_IDC_BUTTN_URL			=ALT,E
ACCEL_IDC_BUTTN_JSU			=ALT,J

[IDD_DEVICEMONITOR_FORM_SMALL]
ID_FONT			= MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,128,0,0,0,0
ID_TITLE			= ,0,0,328,188
IDC_TABCT_DETAIL			= ,1,1,325,152
IDC_CHBOX_NEXTTIME			= 次ñà±Ìデバイスð表¦·é(&N) ,6,156,140,9
IDC_BUTTN_URL			= URLÒ集(&E)...,99,170,59,14
IDC_BUTTN_SEARCH			= 検õ(&S),117,170,47,14
IDC_BUTTN_REFRESH			= Å新ÌîñÉ更新(&R),169,170,94,14
IDC_BUTTN_SWITCHVIEW			= Ú×表¦(&I),267,170,59,14
IDC_BUTTN_JSU			=ジョブ表¦(&J),4,170,59,14

ACCEL_IDC_BUTTN_SEARCH			=ALT,S
ACCEL_IDC_BUTTN_SWITCHVIEW			=ALT,I
ACCEL_IDC_BUTTN_REFRESH			=ALT,R
ACCEL_IDC_CHBOX_NEXTTIME			=ALT,N
ACCEL_IDC_BUTTN_URL			=ALT,E
ACCEL_IDC_BUTTN_JSU			=ALT,J

[IDD_TABDLG_STATUS]
ID_FONT			= MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,128,0,0,0,0
IDC_GROUP_DEVICE			= ,0,0,317,23
IDC_LABEL_DEVICE			= ,12,9,252,9
IDC_PICTR_DEVICE			= ,0,28,110,98
IDC_LABEL_PANEL			= <パネル>,143,23,59,8
IDC_EDITB_PANEL			= ,143,32,171,22
IDC_GROUP_STATUS			= ,137,52,180,77
IDC_LABEL_STATUS			= <ステータス>,143,58,94,8
IDC_EDITB_STATUS			= ,143,67,171,11
IDC_LABEL_MESSAGE			= <メッセージ>,143,80,94,8
IDC_LABEL_REORDER			= ÁÕ品­注,287,80,70,9
IDC_EDITB_MESSAGE			= ,143,90,171,21
IDC_BUTTN_MESSAGE			= Ú×メッセージ...,234,113,82,14
IDC_BUTTN_BW			= ,273,113,18,14
IDC_BUTTN_FW			= ,296,113,18,14
IDC_GROUP_TONER			= トナーîñ,0,133,132,78
IDC_LABEL_BLACK_TONER			= ,6,142,96,9
IDC_LABEL_BLACK_RATIO			= ,101,142,28,9
IDC_PICTR_BLACK_TONER			= ,6,152,118,6
IDC_LABEL_CYAN_TONER			= ,6,159,96,9
IDC_LABEL_CYAN_RATIO			= ,101,159,28,9
IDC_PICTR_CYAN_TONER			= ,6,168,118,6
IDC_LABEL_MAGENTA_TONER			= ,6,175,96,9
IDC_LABEL_MAGENTA_RATIO			= ,101,175,28,9
IDC_PICTR_MAGENTA_TONER			= ,6,185,118,6
IDC_LABEL_YELLOW_TONER			= ,6,192,96,9
IDC_LABEL_YELLOW_RATIO			= ,101,192,28,9
IDC_PICTR_YELLOW_TONER			= ,6,201,118,6

IDC_GROUP_TRAY			= 用紙îñ,137,133,180,78
IDC_LISTC_TRAY			= ,143,142,171,64

IDC_LISTC_TRAY_TRAY_NAME			= トレイ,75
IDC_LISTC_TRAY_PAPER_SIZE			= サイズ,50
IDC_LISTC_TRAY_PAPER_TYPE			= íÞ,55
IDC_LISTC_TRAY_REMAINING			= ステータス,70

[IDD_TABDLG_STATUS_SMALL]
ID_FONT			= MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,128,0,0,0,0
IDC_GROUP_DEVICE			= ,0,0,317,23
IDC_LABEL_DEVICE			= ,12,9,293,9
IDC_PICTR_DEVICE			= ,0,28,129,98

IDC_LABEL_PANEL			= <パネル>,143,23,59,8
IDC_EDITB_PANEL			= ,143,32,171,22
IDC_GROUP_STATUS			= ,137,52,180,77
IDC_LABEL_STATUS			= <ステータス>,143,58,94,8
IDC_EDITB_STATUS			= ,143,67,171,11
IDC_LABEL_MESSAGE			= <メッセージ>,143,80,94,8
IDC_LABEL_REORDER			= ÁÕ品­注,287,80,70,9
IDC_EDITB_MESSAGE			= ,143,90,171,21

IDC_BUTTN_MESSAGE			= Ú×メッセージ...,234,113,82,14
IDC_BUTTN_BW			= ,273,113,18,14
IDC_BUTTN_FW			= ,296,113,18,14

[IDD_TABDLG_DEVICE]
ID_FONT			= MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,128,0,0,0,0
IDC_GROUP_DEVICE			= ,0,0,317,23
IDC_LABEL_DEVICE			= ,12,9,293,9
IDC_LISTB_DEVICE_ITEM			= ,0,28,94,170
IDC_LISTV_DEVICE_DETAIL			= ,94,28,222,170

IDC_LISTB_DEVICE_GENERAL			= êÊîñ,0
IDC_LISTB_DEVICE_PDL			= プリンター¾êîñ,0
IDC_LISTB_DEVICE_COUNTER			= カウンターîñ,0
IDC_LISTB_DEVICE_CONSUMABLE			= ÁÕ品îñ,0
IDC_LISTB_DEVICE_TONERCAP			= トナー容Ê,0
IDC_LISTB_DEVICE_PRNDETAIL			= プリンターîñ,0
IDC_LISTB_DEVICE_COLORCALIB			= 濃度²®îñ,0
IDC_LISTB_DEVICE_IMAGEAREA			= óü¦îñ,0
IDC_LISTB_DEVICE_FINISHER			= フィニッシャーîñ,0
IDC_LISTB_DEVICE_SCANNER			= スキャナーîñ,0
IDC_LISTB_DEVICE_FAX			= ファクスîñ,0

IDC_LISTV_DEVICE_DETAIL_ITEM			= 項Ú,155
IDC_LISTV_DEVICE_DETAIL_VAL			= 値,155

[IDD_TABDLG_NETWORK]
ID_FONT			= MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,128,0,0,0,0
IDC_GROUP_DEVICE			= ,0,0,365,23
IDC_LABEL_DEVICE			= ,12,9,293,9
IDC_LISTB_NETWORK_ITEM			= ,0,28,94,170
IDC_LISTB_NETWORK_DETAIL			= ,94,28,222,170

IDC_LISTB_NETWORK_GENERAL			= êÊîñ,0
IDC_LISTB_NETWORK_TCPIP			= TCP/IPîñ,0
IDC_LISTB_NETWORK_NETWARE			= NetWareîñ,0
IDC_LISTB_NETWORK_SMB			= SMB(NetBIOS)îñ,0
IDC_LISTB_NETWORK_APPLETALK			= AppleTalkîñ,0
IDC_LISTB_NETWORK_RENDEZVOUS			= Bonjourîñ,0

IDC_LISTB_NETWORK_DETAIL_ITEM			= 項Ú,155
IDC_LISTB_NETWORK_DETAIL_VAL			= 値,155

[IDD_TABDLG_URL]
ID_FONT			= MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,128,0,0,0,0
IDC_GROUP_DEVICE			= ,0,0,317,23
IDC_LABEL_DEVICE			= ,12,9,293,9
IDC_RICHE_URL			= ,0,28,317,170

[IDD_EDITURL]
ID_FONT			= MS Sans Serif,-12,0,0,0,0,0,0,0,128,0,0,0,0
ID_TITLE			= URLÒ集,0,0,281,64
IDC_GROUP_URL_LINK			= ÁÕ品­注URLリンク,6,5,269,22
IDC_RADIO_ENABLE			= 有ø(&E),12,14,82,9
IDC_RADIO_DISENABLE			= ³ø(&D),140,14,82,9
IDC_LABEL_URL			= URL(&U),12,32,18,9
IDC_EDITB_URL			= ,41,32,234,11
IDOK			= OK,76,46,59,14
IDCANCEL			= キャンセル,146,46,59,14

[Message]
IDR_MAINFRAME			=Device Monitor
IDR_MSGBOXTITLE			=Device Monitor
IDS_STR_LISTITEM_MEMORYSIZE			=メモリーサイズ
IDS_STR_LISTITEM_HDDSIZE			=ハードディスクサイズ
IDS_STR_LISTITEM_ADU			=©®¼Êóüユニット
IDS_STR_LISTITEM_TECH			=óüû®
IDS_STR_LISTITEM_COLORMONO			=カラー/モノクロ
IDS_STR_LISTITEM_SPEED			=óü¬度
IDS_STR_LISTITEM_RESO			=ð像度
IDS_STR_LISTITEM_LANG			=パネル¾ê
IDS_STR_LISTITEM_INTERPRETER			=サポートプリンター¾ê
IDS_STR_LISTITEM_LIFECOUNT			=全óü枚数
IDS_STR_LISTITEM_POWERONCOUNT			=電¹投üãÌ全óü枚数
;Color Page 			=
;Monochrome Page 			=
;Simulated Color Page			=
;Simulated Monochrome Page			=
;Controller FW			=
;Engine ROM			=
IDS_STR_LISTITEM_SERIAL			=シリアルÔ号
IDS_STR_LISTITEM_POWERSAVE			=ß電モード
IDS_STR_LISTITEM_POWERSAVETIME			=ß電時Ô
IDS_STR_LISTITEM_WIDEA4			=A4 Wide
IDS_STR_LISTITEM_COPIES			=コピー枚数
IDS_STR_LISTITEM_ORIENTATION			=óüÌü«
IDS_STR_LISTITEM_FORMLINES			=ページÌ行数
IDS_STR_LISTITEM_TONERSAVE			=トナーセーブ
IDS_STR_LISTITEM_CALIBOFFSET			=オフセット
IDS_STR_LISTITEM_CALIBCYAN			=シアン
IDS_STR_LISTITEM_CALIBMAGENTA			=マゼンタ
IDS_STR_LISTITEM_CALIBYELLOW			=イエロー
IDS_STR_LISTITEM_CALIBBLACK			=ブラック
IDS_STR_LISTITEM_IMGACYAN			=シアン(½Ï)
IDS_STR_LISTITEM_IMGAMAGENTA			=マゼンタ(½Ï)
IDS_STR_LISTITEM_IMGAYELLOW			=イエロー(½Ï)
IDS_STR_LISTITEM_IMGABLACK			=ブラック(½Ï)
IDS_STR_LISTITEM_IMGLCYAN			=シアン(Å終ページ)
IDS_STR_LISTITEM_IMGLMAGENTA			=マゼンタ(Å終ページ)
IDS_STR_LISTITEM_IMGLYELLOW			=イエロー(Å終ページ)
IDS_STR_LISTITEM_IMGLBLACK			=ブラック(Å終ページ)
IDS_STR_LISTITEM_FINNAME			=フィニッシャー¼
IDS_STR_LISTITEM_FINSTATUS			=ステータス
IDS_STR_LISTITEM_FINSTAPLE			=ステープル
IDS_STR_LISTITEM_FINSHIFT			=シフトソート/シフトスタック
IDS_STR_LISTITEM_FINPUNCH			=パンチ
IDS_STR_LISTITEM_FINFOLD			=ブックレット
IDS_STR_LISTITEM_FINSTITCH			=ブックレット(サドルステッチ)
IDS_STR_LISTITEM_SCNTYPE			=スキャナータイプ
IDS_STR_LISTITEM_SCNSTATUS			=ステータス
IDS_STR_LISTITEM_SCNPAPERREMAIN			=用紙残Ê
IDS_STR_LISTITEM_SCNMAXPAPER			=Åå用紙サイズ
IDS_STR_LISTITEM_SCNDUPLEX			=¼Êスキャン機能
IDS_STR_LISTITEM_SCNORDER			=スキャン順序
IDS_STR_LISTITEM_SCNLIFECOUNT			=総スキャン枚数
IDS_STR_LISTITEM_SCNPOWERONCOUNT			=電¹投üãÌ総スキャン枚数
IDS_STR_LISTITEM_SCNMAXRESO			=Ååð像度
IDS_STR_LISTITEM_SCNCOLSP			=カラーモード
IDS_STR_LISTITEM_SCNIMGFORMAT			=出Í形®
IDS_STR_LISTITEM_SCNSPEED			=スキャン¬度
IDS_STR_LISTITEM_FAXTYPE			=タイプ
IDS_STR_LISTITEM_FAXRECVRESO			=ð像度(ó信)
IDS_STR_LISTITEM_FAXRECVSIZE			=用紙サイズ(ó信)
;IDS_STR_LISTITEM_FAXRECVCOMP			= -> deleted.
IDS_STR_LISTITEM_FAXRECVSPEED			=Ê信¬度(ó信)
IDS_STR_LISTITEM_FAXSENDRESO			=ð像度(送信)
IDS_STR_LISTITEM_FAXSENDSIZE			=用紙サイズ(送信)
;IDS_STR_LISTITEM_FAXSENDCOMP			= -> deleted.
IDS_STR_LISTITEM_FAXSENDSPEED			=Ê信¬度(送信)
IDS_STR_LISTITEM_FAXNUMBER			=©Çîñ
IDS_STR_LISTITEM_FAXSCOMPMONO 			=符号»û®(送信)(モノクロ)
IDS_STR_LISTITEM_FAXSCOMPGRAY 			=符号»û®(送信)(白黒)
IDS_STR_LISTITEM_FAXSCOMPCOLOR 			=符号»û®(送信)(カラー)
IDS_STR_LISTITEM_FAXRCOMPMONO 			=符号»û®(ó信)(モノクロ)
IDS_STR_LISTITEM_FAXRCOMPGRAY 			=符号»û®(ó信)(白黒)
IDS_STR_LISTITEM_FAXRCOMPCOLOR			=符号»û®(ó信)(カラー)

IDS_STR_LISTITEM_MACADDRESS			=MACアドレス
IDS_STR_LISTITEM_OPETIME			=Ò­時Ô
IDS_STR_LISTITEM_INUCAST			=ó信パケット数(ユニキャスト)
IDS_STR_LISTITEM_INNUCAST			=ó信パケット数(ñユニキャスト)
IDS_STR_LISTITEM_INERROS			=ó信エラーパケット数
IDS_STR_LISTITEM_OUTUCAST			=送信パケット数(ユニキャスト)
IDS_STR_LISTITEM_OUTNUCAST			=送信パケット数(ñユニキャスト)
IDS_STR_LISTITEM_OUTERRORS			=送信エラーパケット数
IDS_STR_LISTITEM_IPIN			=IPó信パケット数
IDS_STR_LISTITEM_IPOUT			=IP送信パケット数
IDS_STR_LISTITEM_SNMPIN			=SNMPó信パケット数
IDS_STR_LISTITEM_SNMPOUT			=SNMP送信パケット数
IDS_STR_LISTITEM_TCPIN			=TCPó信セグメント数
IDS_STR_LISTITEM_TCPOUT			=TCP送信セグメント数
IDS_STR_LISTITEM_UDPIN			=UDPó信データグラム数
IDS_STR_LISTITEM_UDPOUT			=UDP送信データグラム数
IDS_STR_LISTITEM_ICMPINMSG			=ICMPó信メッセージ数
IDS_STR_LISTITEM_ICMPINERRORS			=ICMPó信エラー数
IDS_STR_LISTITEM_ICMPOUTMSG			=ICMP送信メッセージ数
IDS_STR_LISTITEM_ICMPOUTERRORS			=ICMP送信エラー数
IDS_STR_LISTITEM_ICMPDESTERRORS			=ICMPñ到達数

IDS_STR_LISTITEM_PROTOCOL			=プロトコル
IDS_STR_LISTITEM_IPADDRESS			=IPアドレス
IDS_STR_LISTITEM_SUBNET			=サブネットマスク
IDS_STR_LISTITEM_GATEWAY			=デフォルトゲートウェイ
IDS_STR_LISTITEM_DHCP			=DHCP

IDS_STR_LISTITEM_NETWARE			=NetWare
IDS_STR_LISTITEM_NWFRAME			=フレームタイプ
IDS_STR_LISTITEM_NWMODE			=®ìモード
IDS_STR_LISTITEM_NWBINDERY			=バインダリーモード
IDS_STR_LISTITEM_NWPSERVER			=プリントサーバー¼
IDS_STR_LISTITEM_NWNDSTREE			=NDSツリー¼
IDS_STR_LISTITEM_NWNDSCONTEXT			=NDSコンテキスト
IDS_STR_LISTITEM_NWPOLLING			=ジョブポーリングÔ隔

IDS_STR_LISTITEM_PROTOCOLSMB			=NetBEUI
IDS_STR_LISTITEM_PROTOCOLNBOTCP 			=NetBIOS over TCP/IP
IDS_STR_LISTITEM_COMPUTERNAME			=デバイス¼
IDS_STR_LISTITEM_WORKGROUPNAME			=ワークグループ
IDS_STR_LISTITEM_COMMENT			=コメント

IDS_STR_LISTITEM_ATALK			=AppleTalk
IDS_STR_LISTITEM_ATALKPRNNAME			=プリンター¼
IDS_STR_LISTITEM_ATALKZONENAME			=ゾーン

IDS_STR_LISTITEM_RENZ			=Bonjour
IDS_STR_LISTITEM_RENZNAME			=Bonjour¼
IDS_STR_LISTITEM_RENZAUTOIP			=ネットワークアドレス


IDS_STR_LISTVAL_KBYTE			=KB
IDS_STR_LISTVAL_MBYTE			=MB
IDS_STR_LISTVAL_GBYTE			=GB
IDS_STR_LISTVAL_COLOR			=カラー
IDS_STR_LISTVAL_MONO			=モノクロ
IDS_STR_LISTVAL_PERCENT			=%
IDS_STR_LISTVAL_SEC			=秒
IDS_STR_LISTVAL_SUPPORTFUNC			= è
IDS_STR_LISTVAL_NOSUPPORTFUNC			=ȵ

IDS_STR_LISTVAL_HOUR			=時Ô
IDS_STR_LISTVAL_MINUTE			=ª
IDS_STR_LISTVAL_SECOND			=秒
IDS_STR_LISTVAL_DAY			=ú

IDS_STR_LISTVAL_BPS			=bps
IDS_STR_LISTVAL_KBPS			=Kbps
IDS_STR_LISTVAL_MBPS			=Mbps

IDS_STR_LINKS_TITLE			=サポートîñ 
IDS_STR_LINKS_DESCRIPTION			=à¾: 
IDS_STR_LINKS_URL			=URL: 
IDS_STR_LINKS_EMAIL			=メールアドレス: 
IDS_STR_ERRMSG_REGISTDEVICE			=±êÈãデバイスð登録ūܹñ。
IDS_STR_ERRMSG_SETPURCHASEINFO			=ÝèÌ۶ɸ敗µÜµ½。
IDS_STR_VERSIONFORMAT			=バージョン %d.%02d (%d.%02d.%s)
IDS_STR_UNKNOWN			=不¾

IDS_STR_MENUOPEN			=Device Monitorð開­(&O)
IDS_STR_MENUEXIT			=終¹(&X)
IDS_STR_MENUSWITCHSMALL			=ÈÕ表¦(&I)
IDS_STR_MENUSWITCHLARGE			=Ú×表¦(&I)

IDS_STR_LISTITEM_IPV6			=IPv6

; Show Status Bar Message			=

[MessageTip]
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.43