PanelData_SimpChinese.ini Driver File Contents (qq_vista.zip)

[PANEL_STRING]
ID_LANGUAGE=3
IDS_ABOUTBOX	=	(&A)¹ØÓÚ LifeView MVP ...
IDC_STATIC_COPYRIGHT	=	°æȨ (C) 2006
1	=	Afghanistan
2	=	Albania
3	=	Algeria
4	=	American Samoa
5	=	Andorra
6	=	Angola
7	=	Anguilla
8	=	Antigua
9	=	Argentina
10	=	Armenia
11	=	Aruba
12	=	Ascension Island
13	=	Australia
14	=	Australian Antarctic Territory
15	=	Austria
16	=	Azerbaijan
17	=	Bahamas
18	=	Bahrain
19	=	Bangladesh
20	=	Barbados
21	=	Barbuda
22	=	Belarus
23	=	Belgium
24	=	Belize
25	=	Benin
26	=	Bermuda
27	=	Bhutan
28	=	Bolivia
29	=	Bosnia and Herzegovina
30	=	Botswana
31	=	Brazil
32	=	British Virgin Islands
33	=	Brunei
34	=	Bulgaria
35	=	Burkina Faso
36	=	Burundi
37	=	Cambodia
38	=	Cameroon
39	=	Canada
40	=	Canada2
41	=	Cape Verde Islands
42	=	Cayman Islands
43	=	Central African Republic
44	=	Chad
45	=	Chile
46	=	China
47	=	China Shenzhen
48	=	Christmas Island
49	=	Cocos Keeling Islands
50	=	Colombia
51	=	Comoros
52	=	Congo
53	=	Cook Islands
54	=	Costa Rica
55	=	Croatia
56	=	Cuba
57	=	Cyprus
58	=	Czech Republic
59	=	Denmark
60	=	Diego Garcia
61	=	Djibouti
62	=	Dominica
63	=	Dominican Republic
64	=	Ecuador
65	=	Egypt
66	=	El Salvador
67	=	Equatorial Guinea
68	=	Eritrea
69	=	Estonia
70	=	Ethiopia
71	=	Falkland Islands
72	=	Faroe Islands
73	=	Fiji Islands
74	=	Finland
75	=	Former Yugoslav Republic of Macedonia
76	=	France
77	=	French Antilles
78	=	French Guiana
79	=	French Polynesia
80	=	Gabon
81	=	Gambia
82	=	Georgia
83	=	Germany
84	=	Ghana
85	=	Gibraltar
86	=	Greece
87	=	Greenland
88	=	Grenada
89	=	Guadeloupe
90	=	Guam
91	=	Guantanamo Bay
92	=	Guatemala
93	=	Guinea
94	=	Guinea Bissau
95	=	Guyana
96	=	Haiti
97	=	Honduras
98	=	Hong Kong
99	=	Hungary
100	=	INMARSAT(Atlantic-East)
101	=	INMARSAT(Atlantic-West)
102	=	INMARSAT(Indian)
103	=	INMARSAT(Pacific)
104	=	Iceland
105	=	India
106	=	Indonesia
107	=	Iran
108	=	Iraq
109	=	Ireland
110	=	Israel
111	=	Italy
112	=	Ivory Coast
113	=	Jamaica
114	=	Japan
115	=	Jordan
116	=	Kazakhstan
117	=	Kenya
118	=	Kiribati Republic
119	=	Kuwait
120	=	Kyrgyzstan
121	=	Laos
122	=	Latvia
123	=	Lebanon
124	=	Lesotho
125	=	Liberia
126	=	Libya
127	=	Liechtenstein
128	=	Lithuania
129	=	Luxembourg(PAL_B)
130	=	Macau
131	=	Madagascar
132	=	Malawi
133	=	Malaysia
134	=	Maldives
135	=	Mali
136	=	Malta
137	=	Marshall Islands
138	=	Martinique
139	=	Mauritania
140	=	Mauritius
141	=	Mayotte Island
142	=	Mexico
143	=	Micronesia
144	=	Moldova
145	=	Monaco
146	=	Mongolia
147	=	Montserrat
148	=	Morocco
149	=	Mozambique
150	=	Myanmar
151	=	Namibia
152	=	Nauru
153	=	Nepal
154	=	Netherlands
155	=	Netherlands Antilles
156	=	Nevis
157	=	New Caledonia
158	=	New Zealand
159	=	Nicaragua
160	=	Niger
161	=	Nigeria
162	=	Niue
163	=	Norfolk Island
164	=	North Korea
165	=	Norway
166	=	Oman
167	=	Pakistan
168	=	Palau
169	=	Panama
170	=	Papua New Guinea
171	=	Paraguay
172	=	Peru
173	=	Philippines
174	=	Poland
175	=	Portugal
176	=	Puerto Rico
177	=	Qatar
178	=	Reunion Island
179	=	Romania
180	=	Rota Island
181	=	Russia
182	=	Rwanda
183	=	Saint Lucia
184	=	Saipan Island
185	=	San Marino
186	=	Sao Tome and Principe
187	=	Saudi Arabia
188	=	Senegal Republic
189	=	Seychelle Islands
190	=	Sierra Leone
191	=	Singapore
192	=	Slovak Republic
193	=	Slovenia
194	=	Solomon Islands
195	=	Somalia
196	=	South Africa
197	=	South Korea
198	=	Spain
199	=	Sri Lanka
200	=	St Helena
201	=	St Kitts
202	=	St Pierre and Miquelon
203	=	St Vincent and the Grenadines
204	=	Sudan
205	=	Suriname
206	=	Swaziland
207	=	Sweden
208	=	Switzerland
209	=	Syria
210	=	Taiwan
211	=	Tajikistan
212	=	Tanzania
213	=	Thailand
214	=	Tinian Island
215	=	Togo
216	=	Tokelau
217	=	Tonga
218	=	Trinidad and Tobago
219	=	Tunisia
220	=	Turkey
221	=	Turkmenistan
222	=	Turks and Caicos Islands
223	=	Tuvalu
224	=	Uganda
225	=	Ukraine
226	=	United Arab Emirates
227	=	United Kingdom
228	=	United States Virgin Islands
229	=	United States of America
230	=	Uruguay
231	=	Uzbekistan
232	=	Vanuatu
233	=	Vatican City
234	=	Venezuela
235	=	Vietnam
236	=	Wallis and Futuna Islands
237	=	Western Samoa
238	=	Yemen
239	=	Yugoslavia
240	=	Zaire
241	=	Zambia
242	=	Zimbabwe
243	=	Luxembourg(SECAM_L)
IDC_UNLOCK_ERRORMSG	=	ѶºÅÎÞËø¶¨
IDS_DVBS_LIST_ERRORMSG	=	Õâ¸öƵµÀÁбíµÄµµ°¸²»ÊǸøÊý×ÖµçÊÓDVB-S
IDS_DVBT_LIST_ERRORMSG	=	Õâ¸öƵµÀÁбíµÄµµ°¸²»ÊǸøÊý×ÖµçÊÓDVB-T
IDS_LIST_ERRORMSG	=	ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Õâ¸öµµ°¸
IDS_OPEN_FILE_ERRORMSG	=	ÎÞ·¨¶ÁÈ¡Õâ¸öµµ°¸
IDC_PROVIDER_EXIST_ERRORMSG	=	´ËƵÂÊÒÑ´æÔÚ. »á½«ts_id ¼ÓÔÚƵµÀÃû³ÆÖ®ºó.
IDS_BDA_ERRORMSG	=	ÎÞ·¨È¡µÃBDA(¹ã²¥Çý¶¯½á¹¹)µ÷ЭÆ÷¹ýÂ˱í
IDS_HD_SPACE_ERRORMSG	=	ÐèÒª¸ü¶àÓ²ÅÌ¿Õ¼ä
IDC_SIGNAL_QUALITY_ERRORMSG	=	ÐèÒª¸üÇ¿µÄѶºÅ
IDC_SUSPEND_ERRORMSG	=	¹Ø±ÕÈí¼þ²¢ÔÙÖØнøÈëÊ¡µç·½Ê½
IDC_INIT_ERRORMSG	=	Èç·¨¿ªÆô³ÌÐò, ½«»áÍ£Ö¹Ö´ÐÐ
IDC_CHOSE_TYPE_ERRORMSG	=	ÇëÑ¡ÔñÔ¤Ô¼ÐгÌÀàÐÍ
IDC_CHOSE_CHANNEL_ERRORMSG	=	ÇëÑ¡ÔñƵµÀ
IDC_ENTER_DURATION_ERRORMSG	=	ÇëÊäÈëʱ¼ä³¤¶È
IDC_SCHEDULES_EXCLUSIVE_ERRORMSG	=	ÿ¸öÔ¤Ô¼Ðг̻¥²»¸ÉÈÅ
IDC_FILE_NAME_NULL_ERRORMSG	=	ÎļþÃû³Æ²»ÄÜΪ¿Õ°×
IDC_FILE_NAME_ERRORMSG	=	²»Äܺ¬\\, /, :, *, ?, \"", <, >, |
IDC_CHOSE_SCHEDULES_ERRORMSG	=	ÇëÑ¡ÔñÒ»¸öÐгÌ
IDS_DIRECTX_ERRORMSG=Çë°²×°DirectX9.0c»ò¸ü¸ßµÄ°æ±¾!
IDS_ERROR	=	´íÎó
IDS_INFORMATION	=	ÐÅÏ¢
IDS_FILE_IO_ERROR	=	µµ°¸´æÈ¡´íÎó
IDS_WARNNING	=	¾¯¸æ...
	=	
ID_SETTINGSHEET_TITLE	=	É趨
	=	
IDD_DVBSETTING	=	DVBÉ趨
IDC_GROUP_DVBT	=	Ƶ¿íÉ趨
IDC_STATIC_AREA	=	ÇøÓò
	=	
IDD_ABOUTBOX	=	¹ØÓÚ...
IDD_FMCHANNELSCAN_DIALOG	=	ɨÃèÐÂƵÂÊ
IDC_CHANNEL_SCAN	=	ƵµÀɨÃè
IDC_FREQUENCY	=	ƵÂÊ
IDC_BUTTON_SET	=	É趨
IDC_BUTTON_SCAN	=	ɨÃè
IDC_BUTTON_ADD	=	¼ÓÈë
IDC_BUTTON_DELETE	=	ɾ³ý
IDC_BUTTON_SAVE	=	´æÖü
IDCANCEL	=	È¡Ïû
IDOK	=	È·¶¨
IDC_BUTTON_CHANGE	=	¸ü»»
IDC_BUTTON_PREV	=	Ç°Ò»¸ö
IDC_BUTTON_NEXT	=	ÏÂÒ»¸ö
IDC_CHANNEL_NAME	=	ƵµÀÃû³Æ
IDC_BUTTON_STOP	=	ֹͣ
IDC_CH	=	ƵµÀ
IDC_STEREO	=	Á¢ÌåÒô(Ë«ÉùµÀ)
IDC_MONO	=	µ¥ÒôµÀ
	=	
IDD_SCAN_TRANSPONDER	=	ɨÃèÐÂƵÂÊ...
IDC_RECEIVING_SETUP	=	½ÓÊÕÉ趨
IDC_LNB	=	LNB É趨
IDC_FREQ_LOW	=	±¾µØ¸ßƵ
IDC_FREQ_HIGH	=	ÇøÓòµÍƵ
IDC_FREQ_SWITCH	=	ÇøÓò½»»»ÆµÂÊ
IDC_STATIC_HZ	=	ºÕ˹
IDC_CHANNEL_SCAN	=	ƵµÀɨÃè
IDC_RADIO_SCAN_AUTO	=	×Ô¶¯É¨Ãè
IDC_RADIO_SCAN_TRANS	=	תƵɨÃè
IDC_SCAN_FREQUENCY	=	ƵÂÊ [kHz]
IDC_SCAN_SYMBOLRATE	=	¼ÖÆÁ÷Á¿ [Sym/s]
IDC_SCAN_FEC	=	Ç°Ïò¾À´íÂÊ
IDC_SCAN_MODUL	=	µ÷±ä
IDC_SI_GI	=	·´Ïà
IDC_POLA_TRANS	=	±äÏà/´«Ê䷽ʽ
IDC_SERVICE_INFO	=	·þÎñÐÅÏ¢
IDC_BUTTON_EDIT	=	±à¼­
IDC_BUTTON_IMPORT	=	ÊäÈë
IDC_BUTTON_LOAD	=	ÔØÈë
IDC_BUTTON_SAVEAS	=	Áí´æÖü
IDC_BUTTON_APPLY	=	Ì×ÓÃ
	=	
IDC_NOT_DEFINED	=	ÎÞ·¨±æʶ
IDC_16QAM	=	16QAM
IDC_32QAM	=	32QAM
IDC_64QAM	=	64QAM
IDC_80QAM	=	80QAM
IDC_96QAM	=	96QAM
IDC_112QAM	=	112QAM
IDC_128QAM	=	128QAM
IDC_160QAM	=	160QAM
IDC_192QAM	=	192QAM
IDC_224QAM	=	224QAM
IDC_256QAM	=	256QAM
IDC_320QAM	=	320QAM
IDC_384QAM	=	384QAM
IDC_448QAM	=	448QAM
IDC_512QAM	=	512QAM
IDC_640QAM	=	640QAM
IDC_768QAM	=	768QAM
IDC_896QAM	=	896QAM
IDC_1024QAM	=	1024QAM
IDC_QPSK	=	QPSK
IDC_BPSK	=	BPSK
IDC_OQPSK	=	OQPSK


IDC_TERRESTRIAL_SCANINFO	=	λÖÃ
IDC_BANDWIDTH	=	Ƶ¿í
IDC_TAIWAN	=	̨Íå
IDC_AUSTRALIA	=	°Ä´óÀûÑÇ
IDC_EUROPE	=	Å·ÖÞ
IDC_SATELLITE_SCANINFO	=	ÎÀÐÇ
IDC_LNB_TYPE1	=	LNB-ÀàÐÍ 1: (Universal-LNB)
IDC_LNB_TYPE2	=	LNB-ÀàÐÍ 2: (Normal-LNB)
IDC_LNB_TYPE3	=	LNB-ÀàÐÍ 3: (Normal-LNB)
IDC_LNB_TYPE4	=	LNB-ÀàÐÍ 4: (Normal-LNB)
IDC_LNB_TYPE5	=	LNB-ÀàÐÍ 5: (Manual)
IDC_HORIZONTAL	=	ˮƽµÄ
IDC_VERTICAL	=	´¹Ö±µÄ
IDC_LEFT_CIRCULAR	=	×óÑ­»·
IDC_RIGHT_CIRCULAR	=	ÓÒÑ­»·
IDC_AUTOMATIC	=	×Ô¶¯
IDC_NORMAL	=	Ò»°ãµÄ
IDC_INVERTED_IQ	=	Êä³ö/ÊäÈëµ¹ÖÃ
IDC_TRANSPONDER_ID	=	Ôز¨´úºÅ
IDC_TRANSPONDER	=	תƵ
IDC_MHZ	=	MHz

IDD_DIALOGSCANNING	=	ɨÃèÖÐ...

IDD_SCAN_TV	=	ɨÃèÐÂƵÂÊ...
IDC_COUNTRY_CODE	=	¹úÂë
IDC_COUNTY_NAME	=	¹ú±ð
IDC_TV_STANDARD	=	µçÊÓ±ê×¼
IDC_INPUT_TYPE	=	ÊäÈëÀàÐÍ
IDC_CHANNEL_SCAN	=	ƵµÀɨÃè
IDC_CABLE	=	ÓÐÏßµçÊÓ
IDC_AIR	=	ÌìÏß
IDC_STANDARD_MN	=	±ê×¼M/N
IDC_STANDARD_B	=	±ê×¼ B
IDC_STANDARD_GH	=	±ê×¼ G/H
IDC_STANDARD_I	=	±ê×¼ I
IDC_STANDARD_DK	=	±ê×¼ D/K
IDC_STANDARD_L	=	±ê×¼ L
IDC_STANDARD_L1	=	±ê×¼ L1
IDC_STANDARD_DK_B =	±ê×¼ D/K + ±ê×¼ B
IDC_AUDIO_FORMAT	=	ÒôѶ¹æ¸ñ
IDC_CH	=	CH
IDC_LANGUAGE_A	=	ÓïÑÔA
IDC_LANGUAGE_B	=	ÓïÑÔB
IDC_LANGUAGE_C	=	¸±ÉùµÀ
IDC_WORKING_DIRECTORY	=	¹¤×÷Ŀ¼
IDC_BUTTON_BROWSE	=	ä¯ÀÀ
IDC_ONTOP	=	Öö¥
IDC_USEHVA	=	VGA Ó²¼þ¼ÓËÙ

IDD_ADDSCHEDULEDLG	=	ÐгÌÔ¤Ô¼É趨
IDC_STATIC_SOURCE	=	À´Ô´
IDC_STATIC_CHANNEL	=	ƵµÀ
IDC_STATIC_DATE	=	ÈÕÆÚ
IDC_START_TIME	=	Æðʼʱ¼ä
IDC_STATIC_DURATION	=	ʱ¼ä³¤¶È
IDC_STATIC_MINS	=	·ÖÖÓ
IDC_STATIC_FILENAME	=	ÎļþÃû³Æ
IDC_STATIC_SCHEDULETYPE	=	Ô¤Ô¼ÐгÌÀàÐÍ

IDC_DTV	=	Êý×ÖµçÊÓ
IDC_ANALOGTV	=	Ä£ÄâµçÊÓ

IDC_ONETIME	=	Ò»´Î
IDC_SUNDAY	=	ÐÇÆÚÌì
IDC_MONDAY	=	ÐÇÆÚÒ»
IDC_TUESDAY	=	ÐÇÆÚ¶þ
IDC_WEDNESDAY	=	ÐÇÆÚÈý
IDC_THURSDAY	=	ÐÇÆÚËÄ
IDC_FRIDAY	=	ÐÇÆÚÎå
IDC_SATURDAY	=	ÐÇÆÚÁù

IDD_SCHEDULE	=	ԤԼ¼Ïñ
IDC_STATUS	=	״̬
IDC_RECORD_TIME	=	¼Ïñʱ¼ä

IDR_VIEW	=	(&V)¼ìÊÓ
IDR_TOOL	=	(&T)¹¤¾ß
IDR_ABOUT	=	(&A)¹ØÓÚ
IDR_FULLSCREEN	=	(&F)È«´°¿Ú
IDR_SCAN	=	(&S)ɨÃè
IDR_SETTING	=	(&S)É趨
IDR_PLAY	=	(&P)²¥·Å
IDR_RENAME	=	(&R)ÖØÐÂÃüÐÂ
IDR_DELETE	=	(&D)ɾ³ý


IDS_AVIN	=	AV in
IDS_SVIDEO	=	S-VIDEO
IDS_DVB	=	Êý×ÖµçÊÓ
IDS_PIP	=	PIP
IDS_SCAN	=	ɨÃè
IDS_PLAY	=	²¥·Å
IDS_REC	=	* ¼Ïñ
IDS_STOP	=	ֹͣ
IDS_PAUSE	=	ÔÝÍ£
IDS_TIMESHIFT	=	* ʱ¹âƽÒÆ
IDS_TV	=	µçÊÓ
IDS_SWAP	=	Öû»
IDS_POP	=	TWIN
IDS_FM	=	FM

IDC_STATIC_OUTPUT_SIZE	=	Êä³ö´óС
IDC_STATIC_FORMAT	=	Êý¾Ý¸ñʽ
IDC_STATIC_COLOR	=	ÑÕÉ«
IDC_STATIC_BRIGHTNESS	=	ÁÁ¶È
IDC_STATIC_CONTRAST	=	¶Ô±È
IDC_STATIC_HUE	=	É«Ïà
IDC_STATIC_SATURATION	=	±¥ºÍ¶È
IDC_STATIC_SHARPNESS	=	ÈñÀû¶È
IDC_BUTTON_DEFAULT	=	Æðʼֵ

IDC_RADIO_MPEG	=	MPEG
IDC_RADIO_SYSTEM	=	ϵͳ
IDC_STATIC_COMPRESSOR	=	ϵͳѹËõÒýÇæ:
IDC_BUTTON_PROPERTY	=	ÄÚÈÝ
IDC_STATIC_Quality	=	¼ÏñÆ·ÖÊ
IDC_RADIO_GOOD	=	ºÃ
IDC_RADIO_BETTER	=	¸üºÃ
IDC_RADIO_BEST	=	×îºÃ
IDC_RADIO_CUSTOMIZED	=	×ÔÐж¨Òå
IDC_BUTTON_PROFILES	=	²ÎÊý...

IDD_DIALOG_RECORD_PROFILE	=	²ÎÊý
IDC_BUTTON_CREATE	=	ÐÂÔö
IDC_BUTTON_MODIFY	=	ÐÞ¸Ä
IDC_BUTTON_DUPLICATE	=	¸´ÖÆ
IDC_BUTTON_REMOVE	=	ÒƳý

IDC_STATIC_NAME	=	Ãû³Æ
IDC_STATIC_COMMENT	=	Åú×¢
IDC_STATIC_MODE	=	·½Ê½
IDC_RADIO_MPEG1	=	MPEG-1
IDC_RADIO_MPEG2	=	MPEG-2

IDC_STATIC_BITSTREAM	=	Bitstream mode
IDC_RADIO_MPEG1	=	MPEG-1General
IDC_RADIO_VCD	=	MPEG-1 VCD
IDC_RADIO_MPEG2	=	MPEG-2 General
IDC_RADIO_SVCD_1	=	MPEG-2 SVCD
IDC_RADIO_DVD2	=	MPEG-2DVD
IDC_STATIC_SPLIT_SIZE	=	Çи°¸´óС
IDC_STATIC_MBYTES	=	MBytes
IDC_BUTTON_ADVANCED	=	½ø½×...
IDC_VIDEO_SETTING	=	Ó°ÏñÉ趨

IDS_PROFILE_REMOVE	=	´Ë²ÎÊý²»¿ÉÒƳý

IDD_DIALOG_AD_VIDEO	=	Ó°Ïñ
IDC_STATIC_FRAME_INFO	=	Ó°ÏñÐÅÏ¢
IDC_STATIC_FRAME_RATE	=	»­Ãæ¸üÐÂÂÊ
IDC_STATIC_ENCODER_LEVEL	=	ѹËõµÈ¼¶
IDC_CHECK_INVERT	=	·´Ïò
IDC_CHECK_DEINTERLACE	=	È¥½»´í
IDC_CHECK_OFF_LINE	=	ÍÑ»ú
IDC_ENCODER_LEVEL_LOW	=	0---¿ìËÙ,µÍÆ·ÖÊ
IDC_ENCODER_LEVEL_HIGH	=	9---ÂýËÙ,¸ßÆ·ÖÊ
	=	
IDC_STATIC_VIDEO_FORMAT	=	Ó°Ïñ¸ñʽ
IDC_STATIC_WH	=	¿í¶È x ¸ß¶È
IDC_STATIC_BIT_RATE	=	λËÙÂÊ
IDC_STATIC_KBITSEC	=	ǧλ/Ãë
IDC_STATIC_NTSC	=	NTSC
IDC_STATIC_PAL	=	PAL
	=	
IDC_AUDIO_SETTING	=	ÒôѶÉ趨
IDC_STATIC_SAMPLE_RATE	=	È¡ÑùÂÊ
IDC_STATIC_KHZ	=	ǧºÕ
	=	
IDD_PAGE_PREVIEW	=	ÏÔʾ
IDD_PAGE_RECORD	=	¼Ïñ
IDD_WORKINGDIR	=	Ŀ¼
IDD_PAGE_GENERAL	=	Ò»°ã
IDD_PAGE_SYSTEM	=	ϵͳ
IDD_PAGE_VIDEO	=	ӰѶ
IDD_PAGE_AUDIO	=	񙄦

IDD_TVSETTING=Ä£ÄâµçÊÓÉ趨
IDC_CHANNELS=ƵµÀ
IDC_TV_AUDIO_SETTING=Ä£ÄâµçÊÓÒôѶÉ趨
IDC_LANGUAGE=ÓïÑÔ
IDC_STANDARD=±ê×¼
IDC_SCHEDULE_TABLE=ԤԼ¼Ӱ±í
IDC_BUTTON_CLOSE=¹Ø±Õ
IDC_STATIC_AUDIO=ÉùÒô
IDC_STATIC_FORMAT=¸ñʽ
IDC_STATIC_VIDEO=Ó°Ïñ
IDC_STATIC_SIZE=´óС
IDC_RADIO=ÊýλµçÊӹ㲥

IDS_VOLUME=ÒôÁ¿
IDS_PIP_ON=×Óĸ»­Ã濪Æô
IDS_PIP_OFF=×Óĸ»­Ãæ¹Ø±Õ
IDS_POP_ON=Ë«»­Ã濪Æô
IDS_POP_OFF=Ë«»­Ãæ¹Ø±Õ
IDS_MUTE_ON=¿ªÆô¾²Òô
IDS_MUTE_OFF=¹Ø±Õ¾²Òô
IDS_TO_STARTING=µ½¿ªÊ¼µã
IDS_TO_ENDING=µ½½áÊøµã
IDS_FORWARD=¿ìת
IDS_REWIND=µ¹×ª
IDS_SNAPSHOT=ߢȡµ¥ÕÅ»­Ãæ

IDS_PLAY_PAUSE=²¥·Å /ÔÝÍ£
IDS_RESTORE=È«´°¿Ú¹Ø±Õ

IDC_SIGNAL_QUALITY=ѶºÅÆ·ÖÊ
IDC_SIGNAL_STRENGTH=ѶºÅÇ¿¶È
IDS_FREQUENCY_DOWN=ƵÂʼõÉÙ
IDS_FREQUENCY_UP=ƵÂÊÔö¼Ó
IDC_SERVICE_NAME=·þÎñÃû³Æ
IDC_SERVICE_ID=·þÎñ ID
IDC_VIDEO_PID=Ó°Ïñ PID
IDC_AUDIO_PID=ÉùÒô PID
IDC_STATIC_DISEC=ÎÀÐÇλÖÃ
IDS_TELETEXT=Tx
IDR_SORTBYNAME = ÒÀÕÕƵµÀÃû³ÆÅÅÐò
IDR_SORTBYFREQUENCY = ÒÀÕÕƵÂÊÅÅÐò
IDR_SORTBYNETWORKPROVIDER = ÒÀÕÕÍøÂçÌṩÕßÅÅÐò
IDR_SORTBYTRANSPONDERID = ÒÀÕÕÔز¨´úºÅÅÅÐò
IDR_EXPLORER = µµ°¸×ܹÜ
IDC_COMPRESSOR_ERRORMSG = ´ËѹËõ¹¤¾ßÎÞ·¨Â¼Ó°!!!
IDC_BUTTON_DELETEALL= ɾ³ýÈ«²¿
IDC_LISTVERSION_ERRORMSG=ÇëÖØÐÂɨÃéÒÔÈ¡µÃÐÂƵµÀ±í
IDS_SCHEDULE_REC	=ԤԼ¼Ïñ
IDC_CHECK_CAPTURE_SIZE	=É趨¼Ӱµµ°¸´óС
IDC_STATIC_SPILT_SIZE	=µµ°¸Çиî´óСÉ趨
IDC_STATIC_MB	=	MBytes
;MVP
IDS_MACROVISION = Cannot record protected content!!!
IDS_RF1 = RF1:
IDS_RF2 = RF2:
IDS_RF3 = RF3:
IDS_RF4 = RF4:
IDC_STATIC_PICFORMAT = Snapshot picture format:
IDS_RECONFIG_CONNECT = Reconfigure Device Connection
IDS_RECONFIG_MSG = After changing device connection, application must be terminated and then restarted! Do you want to continue?
IDS_INVALIDPATH_MSG = Working Directory is invalid.

[TOOLTIP]
0	=	Scan
1	=	Setting
2	=	EPG
3	=	TeleText
4	=	Full Screen
5	=	Channel List on/off
6	=	Minimize
7	=	Maximize
8	=	Close
9	=	Restore
10	=	About
11	=	Channel Down
12	=	Channel Up
13	=	Record
14	=	Timeshift
15	=	Play
16	=	Stop
17	=	Pause
18	=	To Start
19	=	To End
20	=	Mute on/off
21	=	Snapshot
22	=	Rewind
23	=	Forward

[DeviceConfigure]
Title	=	Device Configure
DVB1	=	DVB-T
DVB2	=	DVB-S
DVB3	=	DVB-C
ATV1	=	Analog TV
NONE	=	None
AVin	=	AV-in
SVIDEO	=	S-Video
FM		=	FM
OK		=	OK
CANCEL	=	Cancel

[LiveUpdate]
FILEAVAIBLE_MSG	=	New version application available, Do you want to update?
NOAVAILABLE_MSG	=	No available application!!
ERR_NOAPLIST_MSG	=	Can not get update list!!
ERR_NOUPDATEFILE_MSG	=	Can not get new version application!!
ERR_CONNECT_MSG	=	Can not connect to Server!!
CONNECT_MSG	=	Connecting to 
LOGINSUC_MSG	=	Login Success!
CHECKING_MSG	=	Checking new application now..
INSTALL_MSG	=	Install
DOWNLOAD_MSG	=	Download file now ...
INSTALLSUC_MSG	=	Install Success!!
INSTALLFAIL_MSG	=	Install Fail!!
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.11