DI_SUO.TXT Driver File Contents (z48156Lf.exe)

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

----TÄTÄ OHJELMISTOA ("OHJELMISTO") TULEE KÄYTTÄÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI.
ASENTAMALLA TÄMÄN OHJELMISTON TIETOKONEESEEN SITOUDUTTE NOUDATTAMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA. MIKÄLI ETTE HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, ETTE MYÖSKÄÄN VOI ASENTAA OHJELMISTOA TIETOKONEELLE.

Käyttöoikeuden myöntäminen
Ohjelmistoa saa käyttää ohjelmiston mukana toimitettujen tai ohjelmistotoimittajan määrittämien laitteiden ("laite") kanssa. Ohjelmistoa saa käyttää tietokoneella, josta on elektroninen yhteys laitteeseen. Ohjelmistoa ei saa vuokrata eikä liisata eikä käyttöoikeutta saa myöskään siirtää tämän sopimuksen alaisuudessa kolmannelle osapuolelle.

Hyväksyminen
Teidän katsotaan hyväksyneen tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot, mikäli asennatte ohjelmiston tietokoneeseen.

Voimassaoloaika
Tämä käyttöoikeussopimus on voimassa, kunnes se lakkautetaan. Sopimus lakkautetaan, mikäli sopimusehtoja ei noudateta. Kyseisessä tapauksessa sitoudutte tuhoamaan kaikki ohjelmistokopiot sekä dokumentaation.

Ohjelmiston omistusoikeus
Te voitte omistaa ainoastaan magnetismiin perustuvan tallennusvälineen, jolla ohjelmisto on toimitettu. Näissä sopimusehdoissa todetaan, että ohjelmiston omistusoikeus säilyy ohjelmiston omistajilla.

Kopioiminen
Ohjelmisto ja sen dokumentaatio on suojattu tekijänoikeuslailla.
Ohjelmistoa ei saa kopioida itse eikä antaa muiden tehdä ohjelmistosta kopioita lukuun ottamatta käyttöoikeussopimuksessa mainittua käyttöä varten tarkoitettuja kopioita sekä yhtä varmuuskopiota. Tämän sopimuksen ehdot koskevat kaikkia kopioita.
Ohjelmistoa tai sen osaa tai siihen liittyvää dokumentaatiota ei saa muokata, yhdistää, kääntää, valmistustapaa tutkia, purkaa, hajottaa eikä siirtää konekieliseen muotoon.
Teidät voidaan saattaa lailliseen vastuuseen ohjelmiston tai sen dokumentaation tekijänoikeusrikkomuksesta, luvattomasta oikeuksien siirrosta, uudelleen tuottamisesta tai käytöstä.

Takuun rajoitukset
Ohjelmiston tallennusvälineen, ei itse ohjelmiston, takuu on myönnetty alkuperäiselle ostajalle tuotteen materiaali- ja valmistusvirheiden osalta yhden vuoden ajaksi alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Viallinen tallennusväline korvataan, jos se palautetaan tavarantoimittajalle postimaksu maksettuna yhdessä ostokuitin kanssa.
NÄMÄ OIKEUDET OVAT TEIDÄN YKSINOMAINEN OIKEUSKEINONNE, ON SITTEN KYSEESSÄ RIKKOMUS, SOPIMUS TAI MUU SEIKKA. TAVARANTOIMITTAJA, OHJELMISTON OMISTAJA TAI VALTUUTETTU EDUSTAJA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT TIETOJEN KATOAMISESTA, LIIKETOIMINNAN VOITTOJEN MENETYKSESTÄ, RAHALLISISTA MENETYKSISTÄ TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI MUISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA), JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMISTOSTA TAI SEN KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA.

Vientilaki
Ohjelmiston vientiä valvovat Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilait. Te sitoudutte noudattamaan kaikkia tällaisia vientilakeja. 

Sovellettava lainsäädäntö

Jos tämän sopimuksen jokin ehto tai kohta todetaan lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, jäljelle jääneet muut ehdot pysyvät voimassa. Sopimukseen sovelletaan Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltion lakeja ja sopimus on Kalifornian osavaltion liittovaltion oikeusistuimen lainsäädännön alainen tuomarin johtamassa oikeudenkäynnissä ilman valamiehistöä.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.66