Readme Svenska.txt Driver File Contents (z44924Lf.exe)

===============================================================================
Filen VIKTIGT för FAX 1190L
===============================================================================

Denna filen VIKTIGT har följande avsnitt:

 (1)  Operativsystem som stöds
 (2)  Produkt som stöds
 (3)  Installation av programvaran (1) Operativsystem som stöds
   Windows2000/XP/Vista/7   


 (2) Produkt som stöds
    FAX 1190L


 (3) Installation av programvaran
  Se snabbguiden för ytterligare information.

Obs
 *Om programvaran redan installerats på din dator, avinstallera dem innan 
  du installerar den nya programvaran.
 
 *För användare av USB- och Parallell-kabel, stäng av och koppla från maskinen från 
  vägguttaget och koppla från gränssnittskabeln från din dator innan installationen.

 *Du måste logga in som administratör om du använder Windows2000/XP/Vista/7 .
 
1.Hämta programvaran och extrahera den på din dator.

2.Stäng programmen.

3.Två mappar,"TYPE 1190" och "Data" skapas.
 Öppna mappen "TYPE 1190" och din språkmapp och dubbelklicka sedan på "Setup.exe".

4.Då fönstret för programvarans licensavtal visas, läs igenom avtalet och klicka sedan på "JA" om 
 du accepterar villkoren.

5.Anslutningstypens fönster visas.

6.För användare av USB- och Parallell-kabel:
 1.Välj Lokal anslutning och klicka sedan på "Nästa".
 2.Anslut USB- eller Parallell-kabeln till din dator och anslut den sedan till din
  maskin.
 3.Sätt i nätkabeln och sätt på maskinen. Klicka sedan på "Nästa".
 4.Följ instruktionerna på skärmen.
 5.Klicka på "Slutför". Datorn startar om Windows och fortsätter med installationen.

  Skrivardrivrutinen har installerats.

========================================================================
Alla märkesnamn och produktnamn som uppges i detta dokument är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.71