Readme Norsk.txt Driver File Contents (z44924Lf.exe)

===============================================================================
LESMEG-fil for FAX 1190L
===============================================================================

Denne LESMEG-filen har følgende avsnitt:

 (1)  Støttede operativsystemer
 (2)  Støttede produkter
 (3)  Installere programvaren (1)  Støttede operativsystemer
    Windows2000/XP/Vista/7   


 (2)  Støttede produkter
    FAX 1190L


 (3) Installere programvaren.
   Se i Hurtigoppsettguiden for mer informasjon.

Merk:
 *Hvis programvaren allerede er installert på datamaskinen må du avinstallere denne versjonen før
  du installerer det nye programmet.
 
 *Brukere av USB- og parallell-kabel må slå av maskinen og trekke ut ledningen fra 
  strømuttaket samt koble grensesnittkabelen fra datamaskinen før installasjonen.

 *Hvis du bruker Windows2000/XP/Vista/7, må du være logget på med 
  administratorrettigheter.
 
1.Last ned programvaren og pakk den ut på datamaskinen.

2.Lukk alle programmer.

3.Det lages to mapper, “TYPE 1190" og "Data".
 Lukk opp mappen ”TYPE 1190” og mappen med ditt språk, deretter klikker du på ”Setup.exe”.

4.Når vinduet med lisensavtalen for programmet vises, må du lese avtalen og klikke på ”JA” hvis
 du godtar betingelsene i avtalen.

5.Vinduet med tilkoblingstype vises.

6.Brukere av USB- og Parallell-kabel:
 1. Velg Lokal tilkobling, og klikk ”Neste”.
 2. Sett inn USB- eller parallell-kabelen i datamaskinen, og deretter inn i 
   maskinen.
 3. Plugg inn strømkabelen, slå på maskinen og klikk deretter ”Neste”.
 4. Følg anvisningene på skjermen.
 5. Klikk ”Fullfør” og vent på at datamaskinen skal starte Windows på nytt og fortsetter installasjonen.   
 
   Skriverdriveren er installert.

========================================================================
Alle andre merke- og produktnavn nevnt i dette dokumentet er varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive firma.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.68