Readme Dutch.txt Driver File Contents (z44924Lf.exe)

===============================================================================
README-bestand voor FAX 1190L
===============================================================================

Dit README-bestand bestaat uit de volgende delen:

 (1)  Ondersteund hoofdbesturingssysteem
 (2)  Ondersteund product
 (3)  De software installeren (1)  Ondersteund hoofdbesturingssysteem
   Windows2000/XP/Vista/7   


 (2)  Ondersteund product
    FAX 1190L


 (3)  De software installeren.
  Raadpleeg de installatiehandleiding voor nadere informatie.

Opmerking:
 *Als de software reeds op uw computer is geïnstalleerd, moet u deze eerst verwijderen, alvorens u de nieuwe software installeert.
 
 *Bij gebruik van de USB- en de parallelle interfacekabel, de machine uitzetten, de stekker uit het stopcontact halen en de interfacekabel loskoppelen van uw machine vóór de installatie.

 *Als u Windows2000/XP/Vista/7 gebruikt, dient u als beheerder te zijn aangemeld.
 
1.Haal de software op en breng deze over naar uw computer.

2.Sluit alle toepassingen.

3.Er worden twee mappen, "TYPE 1190" en "Data" gemaakt.
 Open de "TYPE 1190"-map en uw taalmap, en dubbelklik vervolgens "Setup.exe".


4.Als het venster met de softwarelicentieovereenkomst wordt geopend, klikt u op "JA" als u de voorwaarden hiervan accepteert.

5.Het venster voor het type verbinding verschijnt.

6.Bij gebruik van USB- en parallelle interfacekabel:
 1.Selecteer Local Connection en klik vervolgens op "Volgende".
 2.Sluit de USB- of parallelle interfacekabel op uw computer aan en vervolgens op de machine.
 3.Steek de stekker in het stopcontact en zet de machine aan; klik vervolgens op "Volgende".
 4.Volg de aanwijzingen op het scherm.
 5.Klik op "Voltooien" en wacht tot de computer Windows opnieuw opstart en de installatie hervat. 
 
  De printerdriver is geïnstalleerd.

========================================================================
Alle merknamen en productnamen die in dit document worden gebruikt, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.99