readmeSVE.txt Driver File Contents (z44097Lc.exe)

===============================================================================
Filen VIKTIGT för

SP C210SF
Skrivardrivrutiner och verktyg för Windows 7           Version 1.0.0
                                 30 Mars, 2010
===============================================================================

Denna filen VIKTIGT har följande avsnitt:

 (1) Operativsystem som stöds
 (2) Produkt som stöds
 (3) Installation av programvaran (1) Operativsystem som stöds
   Windows 7

 (2) Produkt som stöds
   SP C210SF

 (3) Installation av programvaran

Obs

1) Instruktionerna kan variera beroende på vilken version av Windows 7 som används.
2) Dra ut skrivarens strömsladd ur eluttaget och koppla bort skrivaren från datorn om du redan har anslutit en gränssnittskabel. 
3) Om drivrutinerna redan är installerade i datorn avinstallerar du dem innan du installerar den nya drivrutinen. När du avinstallerar de aktuella drivrutinerna väljer du [Start]->[Multi-Function Suite SP C210SF]->[SP C210SF xxx]->[Avinstallera].
4) Du måste vara inloggad som administratör.
5) Om dialogrutan "Kontroll av användarkonto" visas klickar du på "Fortsätt". 
6) Om varningsfönstret "Windows-säkerhet" visas klickar du på "Installera drivrutinen ändå.
7) När du skriver ut från Internet Explorer 7 kan ett säkerhetsmeddelande visas om du startar manuell dubbelsidig utskrift eller snabbinställning av skrivaren. Om det händer klickar du på "Tillåt". Det påverkar inte utskrifterna alls.
8) PC-FAX kan inte hantera utskrift (överföring) från Internet Explorer 7.

1. Skapa en temporär mapp i din hårddisk och lägg den hämtade självextraherande filen där.
	(Hämta filen till den temporära mappen.) 
2. När hämtningen är klar öppnar du mappen och dubbelklickar på den hämtade filen för att extrahera innehållet.
3. Två mappar skapas, "SetupC210SF" och "Data".
4. Öppna mappen "SetupC210SF\yyy" (yyy= språket) och dubbelklicka på "Setup.exe".

Språket visar att:

Canfre=Franska för Kanada
Dan=Danska
Dut=Holländska
Eng=Engelska för UK/Asien/Oceanien
Fre=Franska
Ger=Tyska
Ita=Italienska
Nor=Norska
Por=Portugisiska
Spa=Spanska
Swe=Svenska
Usa=Engelska för USA/Kanada

5. Installationen kommer att starta. Följ installationsinstruktionerna på skärmen.

========================================================================
Alla märkesnamn och produktnamn som uppges i detta dokument är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.69