readmeNOR.txt Driver File Contents (z44097Lc.exe)

===============================================================================
LESMEG-fil for

SP C210SF
Skriverdrivere og verktøy for Windows 7              Versjon 1.0.0
                                 30. Mars 2010
===============================================================================

Denne LESMEG-filen har følgende avsnitt:

 (1) Støttede operativsystemer
 (2) Støttede produkter
 (3) Installere programvaren (1) Støttede operativsystemer
   Windows 7   

 (2) Støttede produkter
   SP C210SF

 (3) Installere programvaren.

Merk:

1) Instruksjonene kan variere avhengig av hvilken Windows 7-versjon du har.
2) Koble skriveren fra strømuttaket og fra datamaskinen hvis du allerede har koblet til en grensesnittkabel. 
3) Hvis driverne allerede er installert på datamaskinen, må du avinstallere dem før du installerer den nye driveren. Når du skal avinstallere de gjeldende driverne, velger du [Start]->[Multi-Function Suite SP C210SF]->[SP C210SF xxx]->[Uninstall].
4) Du må være pålogget som administrator.
5) Hvis Brukerkontokontroll vises, klikker du på Fortsett.
6) Hvis Windows-sikkerhetsvarselet vises, klikker du på Installer denne driverprogramvaren allikevel.
7) Når du skriver ut fra Internet Explorer 7, vises det kanskje en sikkerhetsvarselsmelding hvis manuell tosidig utskrift eller hurtig skriveroppsett er startet. Hvis dette skjer, klikker du på Tillat. Dette påvirker ikke utskriften på noen måte.
8) PC-FAX støtter ikke utskrift (sending) fra Internet Explorer 7.

1. Opprett en midlertidig mappe på harddisken, der du kan lagre den selvutpakkende filen du har lastet ned. 
	(Last ned filen til den midlertidige mappen.) 
2. Når nedlastingen er fullført, åpner du mappen og dobbeltklikker på den nedlastede filen for å pakke den ut. 
3. Det opprettes to mapper, SetupC210SF og Data.
4. Åpne mappen SetupC210SF\yyy (yyy= språknavnet), og dobbeltklikk på Setup.exe.
 
Språknavn angir:

Canfre=Fransk for Canada
Dan=Dansk
Dut=Nederlandsk
Eng=Engelsk for UK/Asia/Oceania
Fre=Fransk
Ger=Tysk
Ita=Italiensk
Nor=Norsk
Por=Portugisisk
Spa=Spansk
Swe=Svensk
Usa=Engelsk for USA/Canada

5. Installeringen starter. Følg instruksjonene på skjermen.

========================================================================
Alle andre merke- og produktnavn nevnt i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive firma.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.84